กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไข (สมาชิกและไม่เป็นสมาชิกธรรมดา)

ข้อ 1 (แอพลิเคชันของการประชุม)

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ( "ข้อกำหนด") กิจกรรมญี่ปุ่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " บริษัท ฯ ") Co. , Ltd. ประเทศญี่ปุ่นกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการและดำเนินการ (PC ง่ายและมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งมือถือ) การให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมเว็บไซต์กิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และการจัดส่งจดหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการและข้อมูลอื่น ๆ (รวมทั้ง "ไซต์" ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") (มันรวมทั้งจะต้องกำหนดไว้ในสมาชิก (บทความต่อไปนี้) และสมาชิกที่ไม่หรือน้อยกว่าและเหมือนกัน) ของผู้ใช้จะถูกนำไปใช้กับ

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับผู้ใช้งานล่าสุดของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาของการใช้บริการนี้ซึ่งเป็นที่โพสต์บนบริการนี้ โปรดยืนยัน

3. ถ้าเรามีผู้ใช้ในหลังจากเปลี่ยนเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนมีการใช้บริการนี้คุณจะถือว่าผู้ใช้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดนี้

4. ถ้าเรามีบันทึกต่างๆ ฯลฯ จะถูกโพสต์บนบริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อควรระวัง ฯลฯ ") ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

มาตรา 2 (เกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการนี้)

1. บริการนี้มีผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของเราที่กำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรื่องนี้บริการสมาชิก") เท่านั้นบริการ ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการที่จะทำให้การใช้งานของบริการสมาชิกปัจจุบันดำเนินการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของเราที่กำหนด

2. ผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์") ผู้ประกอบการที่ได้รับการโพสต์บนบริการนี้แม้จะมีการจองห้องพักไป บริษัท ฯ ได้กำหนดให้ผู้ใช้ที่ได้รับการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตการยกเลิก กรณีหรือหาก บริษัท ฯ ได้รับรายงานมีการยกเลิกไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้จากผู้ประกอบการกิจกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้หยุดของบางส่วนหรือทั้งหมดของการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ถูกลิดรอนของการเป็นสมาชิกหากเป็นสมาชิก ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อ) มาตรการความเสียหายที่อ้างว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะต้องสามารถที่จะใช้

3. สมาชิกที่ไม่เรียกดูข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้คุณสามารถใช้การสำรองห้องพักโทรศัพท์เฉพาะกิจกรรม หากไม่เป็นสมาชิกเพื่อใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าข้อตกลงการเป็นสมาชิกมาตรา 12 มาตรา -1,13 -2 ถูกนำไปใช้

4. ในการใช้บริการนี้รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ประกอบการกิจกรรมสิ่งพิมพ์ที่โพสต์ข้อมูลที่จะโพสต์ในปัญหาที่เกิดขึ้น (เว็บไซต์นี้ระหว่างผู้ใช้และผู้ประกอบการกิจกรรมสิ่งพิมพ์ แต่นี้ ไม่) เท่านั้นตราบใดที่ไม่มีความประมาทเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท เพราะมันไม่ได้ใช้ บริษัท ของเราความรับผิดชอบอย่างแน่นอนโปรดติดต่อเราโดยตรงไปยังผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 3 (ระงับชั่วคราวของบริการ)

1. บริษัท ฯ อาจถ้ามีการใช้ในแต่ละรายการต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและยินยอมของผู้ใช้ก็อาจจะทำเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวของบริการนี้

 • [1] หากคุณทำให้การเปลี่ยนแปลงของการบำรุงรักษาหรือข้อกำหนดในการให้บริการ
 • [2] ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถ้าการดำเนินการของบริการนี้ได้กลายเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้
 • [3] ในกรณีที่ บริษัท หยุดดำเนินงานชั่วคราวของบริการนี้ในการดำเนินงานและเหตุผลอื่น ๆ ของบริการนี้มุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็น

2. การดำเนินงานในการให้บริการเป็นไปตามบทบัญญัติของวรรคก่อนจะหยุดการทำงานชั่วคราวหากความเสียหายให้กับผู้ใช้เนื่องจากการนี้ได้เกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

มาตรา 4 (ความรับผิดชอบของเรา)

1. บริษัท ฯ แต่เราจะทำให้ความพยายามในการสั่งซื้อเพื่อส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และข้อมูลในการให้บริการกับผู้ใช้สำหรับแต่ละรายการต่อไปและไม่รับผิดชอบ ในการใช้บริการนี้ผู้ใช้ตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของข้อมูลและการบริการที่มีให้บริการในปัจจุบันและบริการนี้โปรดใช้ความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

 • [1] เป็นทั้งหมดของข้อมูล (ในบริการนี้จะได้รับการให้บริการในการให้บริการและจะปรากฏบนบริการนี้รวมถึงอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อมูลที่บุคคลที่สามจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ของการเชื่อมโยงในการจัดการและการใช้งานเดียวกันหรือน้อยกว่า คุณ) เกี่ยวกับประโยชน์และความเข้ากันได้ครบถ้วนถูกต้องปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและความต้านทานล่าสุด ฯลฯ
 • [2] ในกรณีที่ผู้ใช้จะเจรจาต่อรองกับบุคคลที่สามที่จะใช้ข้อมูลที่ให้ลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมหรือข้อสรุปของสัญญาและอื่น ๆ บนบริการนี้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
 • [3] บริการปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ที่สามารถได้รับผ่านทางบริการที่ให้บริการและข้อมูลและชอบมีความเหมาะสมที่จะตอบสนองความหวังหรือความคาดหวังของผู้ใช้
 • [4] ความล้มเหลวในการให้บริการนี้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
 • [5] ใน e-mail และ Web Content ฯลฯ จะถูกส่งในบริบทของเว็บไซต์ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
 • [6] ว่าการอยู่รอดหรือเอกลักษณ์ของบริการนี้จะยังคงอยู่

2. บริษัท ฯ มีการใช้บริการของผู้ใช้ ( บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเหล่านี้ แต่มีข้อมูลที่ให้ทำหน้าที่เหมือนโดยฉันสำหรับผู้ประกอบการกิจกรรมหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ แต่ไม่ จำกัด นี้) หรือที่เกิดจากการใช้งานไม่ได้ ของความเสียหาย (ความเสียหายหรือการที่กำหนดไว้ในส่วนนี้แต่ละรายการความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามโดยก่อนหน้านี้สองย่อหน้า แต่รวมถึงความทุกข์ทางอารมณ์หรือข้อเสียใด ๆ รวมทั้งการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ เหล่านี้ ต่อไม่มี) เท่านั้นตราบใดที่ไม่มีความประมาทเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท ฯ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

 • [1] ดำเนินการผ่านบริการนี้เนื้อหาของการดาวน์โหลดเพื่อให้บุคคลที่สามและการกระทำของการเข้าถึงและอื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและการใช้งาน, ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้
 • [2] แม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้การทุจริตการปนเปื้อนเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์จะทำใช้เนื่องจากนี้ ความเสียหายที่เกิดกับบุคคล
 • [3] เนื่องจากความล้มเหลวของสายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์หยุดของเซิร์ฟเวอร์และระบบของเราหยุดชะงักของการบริการนี้ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดหรือการสูญหายของข้อมูลและอื่น ๆ

3. ในวรรคก่อนแม้ว่าเรามีความรับผิดชอบในความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ตรงและความเสียหายตามปกติ

มาตรา 5 (ลักษณะต้องห้ามของผู้ใช้)

1. ภาพที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้แสดงความคิดเห็นทบทวนและลิขสิทธิ์ของข้อมูลทางธุรกิจที่โพสต์ดังกล่าวจะมีส่วนที่เป็นของ บริษัท หรือใบอนุญาตของผู้ใช้ที่เกินขอบเขตของคำพูดซึ่งเป็นที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ บนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเราและมันจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ของภาพ, ความเห็นที่ทบทวนและข้อมูลของ บริษัท จดทะเบียนและไม่ชอบ

2. ผู้ใช้เมื่อใช้บริการและการกระทำใด ๆ ที่อาจจะมีความเหมาะสมสำหรับการกระทำหรือด้านล่างต่อไปนี้จะต้องไม่

 • [1] การส่งหรือเขียนข้อมูลการดำเนินการโดยอ้างว่าเป็นคนอื่น
 • [2] การกระทำของการใช้บริการโดยวิธีอื่น ๆ กว่าที่อนุมัติของเราที่
 • [3] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [4] ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนการบริการไม่ได้รับอนุญาต
 • [5] และคอมพิวเตอร์ที่จะได้รับการเข้าถึงของเซิร์ฟเวอร์ของเรา ฯลฯ หรือการส่งผ่านที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชอบและ e-mail ขยะทำหน้าที่ในการส่งจดหมายลูกโซ่หรืออีเมลขยะ ฯลฯ
 • [6] ( แต่รวมถึงผู้ประกอบการกิจกรรมสิ่งพิมพ์ แต่ไม่ จำกัด เพียงนี้. หรือน้อยกว่าและเหมือนกันในส่วนนี้) บริษัท หรือบุคคลที่สามสิทธิแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การกระทำที่อาจมีการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิที่จะ
 • [7] ใส่ร้าย บริษัท หรือบุคคลที่สามหรือใส่ร้ายที่จะกระทำหรือทำร้ายเกียรติหรือความเป็นส่วนตัวการกระทำดังกล่าวหรือกระทำการด้วยความกลัวเหล่านั้น
 • [8] ข้อมูลที่น่ารังเกียจของเนื้อหาที่จะสั่งซื้อของประชาชนและศีลธรรมการกระทำของการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นเอกสารหรือกราฟิก ฯลฯ
 • [9] ด้วยตนเองบุคคลอื่นหรือชื่อของบุคคลที่สามที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับ e-mail address ฯลฯ ( แต่รวมทั้งข้อมูลที่โกหกที่ไม่ได้อยู่เพียง แต่ไม่ทำเช่นนี้) ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนาที่จะลงทะเบียน การกระทำ
 • [10] ความรำคาญให้แก่ บริษัท หรือการกระทำของบุคคลที่สามการกระทำและข้อเสียที่สร้างแรงบันดาลใจการกระทำความรู้สึกไม่สบาย
 • [11] ในการกำหนดแยก "ความคิดเห็นของข้อตกลง" การกระทำที่โพสต์ประกอบกิจกรรมของพนักงานและครอบครัวของพวกเขาที่จะโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมที่โพสต์
 • [12] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [13] แทรกแซงการทำงานของบริการนี้หรือ บริษัท ที่ทำหน้าที่เช่นการทำลายชื่อเสียงของ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรของเราของเรา
 • [14] นอกจากนี้กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

3. บริษัท ฯ ถ้ากรณีหรือผู้ใช้ของเรามีการละเมิดวรรคก่อนมีความมุ่งมั่นกระทำที่มันจะถูกกำหนดว่าการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของบริการนี้ด้วยความเคารพให้กับผู้ใช้ให้ใช้หยุดการให้บริการนี้กีดกันสมาชิกหรือ เรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ ขั้นตอนที่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็น (รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้.) คุณจะสามารถที่จะดำเนินการ

4. โดยการกระทำของผู้ใช้ในการละเมิดของวรรค 1 หรือข้อนี้ระยะที่สองส่วนนี้หาก บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ได้รับความเดือดร้อนสูญเสียผู้ใช้มีความรับผิดชอบตนเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายใด ๆ คุณต้อง

มาตรา 6 (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้)

บริษัท ฯ ในการสั่งซื้อเพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการนี้คุณอาจได้รับการเข้าสู่ระบบการเข้าถึง แต่ถ้ามันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุการใช้งานของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

มาตรา 7 (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฯ )

บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกคนที่ เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากการที่ผู้ใช้จะได้รับการดำเนินการตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่กำหนดไว้แยกต่างหาก

มาตรา 8 (สิทธิเจรจาไม่ได้และภาระผูกพัน)

ผู้ใช้สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและสถานะของการเป็นผู้ใช้เกี่ยวกับบริการนี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ตกลงล่วงหน้าและยัดเยียดให้ผู้โอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามและจะไม่เป็น

มาตรา 9 (สำหรับการมีลิขสิทธิ์ของแผนที่)

ในการจัดทำแผนที่ซึ่งมีให้จาก Zenrin จำกัด ด้วยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำรวจทางภูมิศาสตร์จะใช้ 25,000 ส่วนต่อแผนที่ภูมิประเทศของปัญหาที่โรงพยาบาล (หมายเลขอนุมัติ: แบน 23 เจ้านายเลขที่ 192-111)

มาตรา 10 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อตกลงนี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นการทดลองครั้งแรกของเขตอำนาจของศาลที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้และความสนใจที่แตกต่างกันและชอบเช่นเดียวกับบริการนี้ศาลแขวงโตเกียวหรือโตเกียวศาลสรุป

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่น

ข้อ 1 (แอพลิเคชันของการประชุม)

1 กิจกรรมข้อตกลงญี่ปุ่นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า " บริษัท ") ได้รับการจัดการและดำเนินการ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งมือถือ) การใช้งานของการให้บริการเว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และ (รวมทั้ง "เว็บไซต์" ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") การจัดส่งจดหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการและข้อมูลอื่น ๆ (และก็จะต้องถูกกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้ต่อไปนี้เรียกว่า "กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น") ผู้ถือบัตรประจำตัวเพื่อนำไปใช้

2 เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งก่อนที่จะมีกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกล่าสุดของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาของการใช้บริการนี้ซึ่งเป็นที่โพสต์บนบริการนี้โปรด โปรดยืนยัน

3 หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้ใช้บริการนี้คุณจะถือว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดนี้

4 หาก บริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ") ให้ความสนใจต่างๆและอื่น ๆ เพื่อโพสต์บนบริการนี้มีความสนใจต่างๆ ฯลฯ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

มาตรา 2 (ญี่ปุ่นกิจกรรมสมาชิก)

1 สมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมเพื่อลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นต่อบทบัญญัติของกิจการเกี่ยวกับบริการนี้กล่าวว่าคนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานของบริการที่ ID ที่ไม่ซ้ำแต่ละ บริษัท (ขั้นตอนของการจากข้อมูลที่ลงทะเบียนได้รับการอนุมัติให้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การลงทะเบียน ID") หลังจากลงทะเบียน ID กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมญี่ปุ่นสำหรับการให้บริการสมาชิกในการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการเป้าหมาย")

2 ผู้ใช้ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนหมายเลขที่จะถือว่าได้ตกลงกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้ จอแสดงผลความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีความจริงที่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

3 ผู้ใช้เมื่อลงทะเบียน ID โปรดสังเกตเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ①ในช่องใส่ลงทะเบียนสมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมทุ่มเทหน้าบริการนี้ป้อนข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ตัวเองทำลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะไม่ได้รับอนุญาตที่ทั้งหมด
 • ②เมื่อคุณลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณในช่วงเวลาของรหัสการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้เอง ที่อยู่อีเมลของคุณที่ลงทะเบียนของบุคคลอื่นเป็นสิ่งต้องห้าม บริษัท ฯ และโรงเรียนครอบครัวและอื่น ๆ หากพวกเขากำลังใช้ e-mail address โดยคนมากกว่าหนึ่งคนเท่านั้นหากในฉันทามติของเจ้าของร่วมรับรู้การลงทะเบียน ID ใน e-mail address ให้กับผู้ใช้รหัสที่อยู่ใน E-mail คุณรับทราบการลงทะเบียน แต่ยังอยู่ในกรณีนี้จะ จำกัด กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นด้วยตัวเองเกี่ยวกับการใช้บริการเป้าหมาย
 • ③หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการป้อนข้อมูล①กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโปรดทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ลงทะเบียนทันที
 • ④ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนและ / หรือมีไว้ในครอบครองของกิจกรรมมากกว่าหนึ่งสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยผู้ใช้คนหนึ่ง

4 เมื่อกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นทำให้การใช้บริการเป้าหมายและจะป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนในช่วงเวลาของการลงทะเบียนรหัส บริษัท , E-mail Address ถึงการกระทำที่ได้รับการดำเนินการโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่มีการป้อนข้อมูล และรหัสผ่านของ บริษัท และ บริษัท จดทะเบียนในอีเมลและรหัสผ่านจะต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นกิจกรรมการใช้งานโดยสมาชิกที่ตรงกับญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสหรือถ้าใช้ไม่ได้รับอนุญาตที่มีการใช้กำลังขโมยพวกเขารับผิดชอบโดยการกระทำตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ บริษัท ของเราตรงกับข้อมูลการลงทะเบียน ID เกี่ยวกับที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน จะกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นแบก

5 บริษัท ฯ ในกรณีต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของการระงับการใช้งานหรือจุดสิ้นสุดของบริการเป้าหมายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนดำเนินการญี่ปุ่นสมาชิกยกเลิกรหัสการลงทะเบียนการลบอีเมลที่ลงทะเบียนจุด ( มาตรา 4 จะต้องกำหนดไว้ใน) ทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงการกีดกันของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและเรียกร้องค่าเสียหายกระทำที่จำเป็นเช่น ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายดำเนินการเท่าที่ No) ในครั้งนี้ มีสิ่งที่เป็น นอกจากนี้ในการติดต่อของผลแม้ว่าความเสียหายหรือเสียเปรียบกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเกิดขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

 • ①กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นไม่ได้มีจุดที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สมาชิกคนญี่ปุ่นใช้กิจกรรมญี่ปุ่นในฐานะสมาชิก (เข้าสู่ระบบ) เป็นโดยไม่ต้องมีการบันทึกติดตามพิสูจน์และประเภทต่างๆของการติดต่อทาง e-mail จาก บริษัท ของเราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถส่งข้อผิดพลาด หรือถ้าการตั้งค่าอีเมลขาเข้าคือการเลือกทั้งหมด "ไม่รับ"
 • ②กิจกรรมข้อกำหนดในญี่ปุ่นและความสนใจของสมาชิกต่างๆ ฯลฯ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดในการให้บริการ" และกล่าวว่า) จะนำเสนอในช่วงเวลาของการใช้คำหรือบริการหรือบริการเป้าหมายที่มีการละเมิดหรือหาก บริษัท มีการกำหนด ถ้าคุณกลัว บริษัท เพื่อตรวจสอบว่ามี
 • ③หากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นกระทำที่ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของการให้บริการที่เป้าหมาย

6 กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นถ้าตัวเองคือการใช้บริการหรือเป้าหมายนี้ให้บริการเช็คเงื่อนไขการให้บริการในแง่ของการตกลงกันสมมติว่าคุณต้องการที่จะใช้บริการนี้หรือบริการ

มาตรา 3 (บริการนิคม)

1 กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นในการให้บริการที่เราระบุในการให้บริการเป้าหมายและจะสามารถใช้บริการการชำระเงินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและอื่น ๆ ให้บริการโดยพันธมิตรของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการการชำระเงิน") กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยไม่คำนึงถึงความจริงที่ว่ามันไม่ได้เป็นบุคคลที่ให้ข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฯ ได้โพสต์ประกอบกิจกรรมและกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นข้อ จำกัด ที่เราได้รับการชำระเงินจากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการกิจกรรมสิ่งพิมพ์ ในวัตถุประสงค์ฉันเข้าใจว่าฉันทำหน้าที่เป็นตัวแทนการรับลูกหนี้ที่กำลังมองหาผู้ประกอบการกิจกรรมเห็นด้วย ในช่วงเวลากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้จ่ายราคารวมให้กับ บริษัท ฯ ตามข้อผูกพันการชำระเงินค่าบริการเป้าหมายสำหรับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นของกิจกรรมที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นหายไปความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมธุรกิจญี่ปุ่น

2 หากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้เลือกใช้บริการการชำระเงินสมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นจำนวนเงินที่นำไปใช้กับกิจกรรมที่จะได้สงวนไว้สำหรับผู้ประกอบการกิจกรรมญี่ปุ่นตกลงที่จะจ่ายในลักษณะที่กำหนดโดย บริษัท ฯ จนถึงวันที่เราตั้งไว้ คุณจะต้องเป็น กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเมื่อใช้บริการการชำระเงินที่ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แยกต่างหากที่ผู้ให้บริการการตั้งถิ่นฐานบทบัญญัติ, การประมวลผลของการคืนเงิน ฯลฯ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

3 แม้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้เลือกใช้บริการการชำระเงิน, การเพิ่มจำนวนของผู้คนในออกเดินทางวันที่สำรองห้องพักหรือในกรณีของการเพิ่มบริการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการกิจกรรมโดยตรงธุรกิจญี่ปุ่น คุณ

4 หากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะใช้กรณีที่ไม่ได้เลือกที่จะใช้บริการหรือเป้าหมายที่จะให้บริการการตั้งถิ่นฐานไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการการชำระเงินและการจัดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นออกเดินทางวันที่สิ่งที่คุณจ่ายค่าบริการเป้าหมายโดยตรงไปยังผู้ประกอบการกิจกรรม คุณต้องการ

มาตรา 4 (จุดบริการ)

1 บริษัท ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการลดลงของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นในการให้บริการที่เราระบุหนึ่งในบริการเป้าหมายกิจกรรมญี่ปุ่นไปใช้ประโยชน์การกระทำตามวิธีการที่กำหนดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดธุรกรรมผู้รับ") ในการให้บริการสมาชิกกับปัญหาของจุดของเราเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดให้เงื่อนไข") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุด") กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นกำหนดโดย บริษัท ฯ ออกจากบริการเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานการใช้งานที่กำหนดไว้การกระทำของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดใช้การทำธุรกรรมพื้นฐาน"), บริการจุดที่สามารถใช้ในการชี้ให้ตามวิธีการที่กำหนดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดจุดในการใช้") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดบริการ" และมันจะทำงานจะดี)

2 ชี้ให้ทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขจุดทุนจุดใช้รายการเรื่อง (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขจุด") ของเนื้อหาจุดบริการเช่นแง่จุดและเงื่อนไข บริษัท ฯ อยู่หน้าสเปคของเราขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ มันจะได้รับการพิจารณา

3 แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็สันนิษฐานว่ามีกรณีที่จะออกโดยเนื้อหาและเงื่อนไขจุดที่แตกต่างกันอธิบายจุดในสเปคของหน้าของเราในกรณีนี้และชัดเจนจะชี้เงื่อนไขในช่วงเวลาของการออกจุด มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าหากมีเงื่อนไขจุดที่ประจักษ์ในเวลาของปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกซึ่งอธิบายไว้ในสเปคของหน้าที่แตกต่างกันของเราแสดงให้เห็นถึงสภาพจุดในช่วงเวลาของการออกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะจะเหนือกว่า

มาตรา 5 (จุดทุน)

1 บริษัท ที่เกี่ยวกับกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกที่ทำจุดให้การทำธุรกรรมเรื่องและจะต้องให้จุดตามเงื่อนไขจุดทุน

2 กิจกรรมกรณีสมาชิกญี่ปุ่นที่มีข้อสงสัยในจำนวนของจุดที่ได้รับบนพื้นฐานของวรรคก่อนที่ตนเององค์กรหรือร้านค้าหรือชอบซึ่งได้รับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์หรือชอบที่จะเป็นเรื่องของการซื้อขายจุดผู้รับในการให้บริการเป้าหมาย (ต่อไปนี้ " สำหรับจุดผู้รับบริการซื้อขายให้ บริษัท "และกล่าวว่า) และจะสอบถามกับ บริษัท ของเรา

สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นจะได้รับการตัดสินระหว่างกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและ บริษัท ผู้รับจุดบริการซื้อขายให้สำหรับข้อสงสัย บริษัท ยกเว้นถ้าหมายเลขผิดของจุดที่จะได้รับจากกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยตนเองโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อขั้นต้นและจะไม่ทนใด ๆ ของความรับผิดชอบ

3 เป็นสถานการณ์ที่ บริษัท ตามวรรค 1 และวรรคก่อน 3 ข้อนี้แม้หลังจากที่คุณให้จุดสำหรับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นก็จะพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมว่าการละเมิดในปัจจุบันและกิจกรรมของ บริษัท อื่น ๆ สมาชิกญี่ปุ่นที่จะให้จุดที่ หากคุณพบว่ามันจะต้องสามารถที่จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการบริจาคแล้วชี้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกญี่ปุ่น

4 ในกรณีที่ บริษัท ตั้งอยู่ในวรรคก่อนเมื่อคุณพยายามที่จะยกเลิกจุดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจุดสามารถสั่งยกเลิกไม่เพียงพอหรือถ้ามันไม่ได้มีเหตุผลเช่นการใช้ประโยชน์จากจุดที่มีอยู่แล้วทำให้การยกเลิกเป้าหมาย บริษัท ฯ สิ่งที่สามารถจะเป็นที่สำหรับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นอ้างว่าเงินของเทียบเท่าจุดที่ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกจุดที่กลายเป็นเป้าหมายการยกเลิกการบนพื้นฐานของส่วนก่อนหน้านี้ (ซึ่งจะต้องแปลงที่ 1 จุด = 1 เยน) ที่ คุณต้องการ

มาตรา 6 (ใช้คะแนน)

1 สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นจะสามารถใช้จุดที่ตัวเองจะจัดขึ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดของการชำระเงินของจุดที่ใช้ทำธุรกรรมพื้นฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจุด (สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่น บริษัท และร้านค้าหรือชอบใช้จุดต่อไปนี้เพื่อถือเรียกว่า "จุดใช้ บริษัท ฯ ")

2 กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นหลังจากที่แอพลิเคชันการใช้งานของจุดบนพื้นฐานของวรรคก่อนที่ บริษัท ฯ หากโปรแกรมใช้งานได้ถูกเพิกถอนหรือในเช่นถ้าจำนวนของจุดที่จะใช้สำหรับการชำระเงินจะลดลงในช่วงเวลาของการใช้จุดที่ บริษัท ฯ ตัดสินโดย บริษัท หรือใช้จุดนี้ บริษัท ปลายทางจุดหรือเงินและสิ่งของและจะกลับมาเทียบเท่าจุดที่ไม่สามารถกลับจุด

3 หากกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกหลังจากที่แอพลิเคชันที่คุณใช้ในบางส่วนหรือทั้งหมดของการชำระเงินของจุดที่ใช้คะแนนการทำธุรกรรมเรื่องที่จะจัดขึ้นในคลังชี้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้ใช้ผู้สมัครพบว่ามีการยกเลิกของเรื่องที่ คุณอาจยกเลิกหรือระงับการทำธุรกรรมเรื่องของการชำระเงิน ในกรณีที่กิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสำหรับการติดต่อภายหลังตามคำแนะนำของเรา

4 กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดของหน้าของเราไม่สามารถโอนหรือรับมรดกชี้ไปที่บุคคลที่สามที่ยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินและสิ่งของ

5 แม้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งหมายเลขใด ๆ กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะไม่สามารถที่จะสรุปประเด็นที่จะจัดขึ้นในแต่ละการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

มาตรา 7 (ใช้คูปอง)

1 กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกในการให้บริการที่เราระบุในการให้บริการเป้าหมายรหัสแคมเปญที่เรามีให้เป็นบริการส่วนลดสำหรับกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คูปอง") สามารถนำไปใช้ การออกกำลังกายคูปองและให้ป้อนรหัสคูปองใน "คูปองช่องใส่รหัส" ที่จะปรากฏบนป้ายขึ้นบนหน้าจอ ช่วงสมัครคูปองสำหรับเนื้อหาของเงื่อนไขการสมัครและคูปองอื่น ๆ ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเรากำหนดไว้สำหรับแต่ละคูปอง

มาตรา 8 (กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นลักษณะต้องห้าม)

กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและคุณต้องไม่กระทำการที่มีแนวโน้มที่จะใช้บังคับกับการกระทำหรือต่ำกว่าด้านล่างเมื่อใช้บริการเป้าหมาย

 • ①ผู้ใช้งานอื่นหรือการกระทำละเมิดสิทธิภาพหรือลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
 • ②ผู้ใช้งานอื่นหรือการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
 • ③ผู้ใช้งานอื่นหรือการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกไม่สบายในการทำหน้าที่หรือบุคคลที่สามจะกลายเป็นใส่ร้ายหรือสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลภายนอก
 • ④หรือการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท ฯลฯ การกระทำของ Dari หรือหรือเขียนเพื่อส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายอีเมล ฯลฯ
 • การกระทำที่จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า⑤บริการเป้าหมาย
 • ⑥นำไปสู่การกระทำที่กระทำผิดทางอาญา
 • ข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการเป้าหมาย⑦ซ้ำ, ขาย, การกระทำของการใช้งานเกินขอบเขตของสิ่งพิมพ์หรือการใช้งานส่วนตัวอื่น ๆ
 • ⑧แทรกแซงการทำงานของบริการเป้าหมายหรือการกระทำเช่นให้เกิดความเสียหาย บริษัท หรือหุ้นส่วนของความไว้วางใจ
 • ⑨กิจกรรมดำเนินงานหรือการกระทำที่ดำเนินกิจกรรมการให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไร
 • ⑩ใช้บริการเป้าหมายการกระทำของการพยายามจงใจของ บริษัท หรือคู่ค้าโดยการให้หรือการข่มขู่ของข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • ⑪ผู้รับบริการจุดซื้อขายให้ บริษัท หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้งานของการไม่ชำระเงินหรือสถานที่โพสต์ของความรุนแรงเช่น บริษัท ฯ รำคาญกับ บริษัท หรือบุคคลที่สาม
 • ⑫กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

มาตรา 9 (ไม่รับประกัน)

เราจะทำให้ความพยายามในการสั่งซื้อเพื่อส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือและข้อมูลในการให้บริการภายใต้กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น แต่สำหรับรายการต่อไปนี้ไม่ได้รับประกันที่ทั้งหมด เมื่อใช้บริการเป้าหมายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเองในการกำหนดประโยชน์ของบริการดังกล่าวและข้อมูลที่จะให้ในการให้บริการเป้าหมายและเป้าหมายการบริการกรุณาใช้ที่มีความเสี่ยงของคุณเอง

 • ①เป็นทั้งหมดของข้อมูล (การให้บริการอาจมีการจัดให้มีการให้บริการเป้าหมายและจะปรากฏบนบริการเป้าหมายที่เรียกว่าธุรกิจที่ได้รับการโพสต์บนบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์") ที่นอกเหนือจากที่สาม ที่รวมถึงการเช่นข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของการเชื่อมโยงการจัดการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อไปนี้และเดียวกัน), ประโยชน์, ความเหมาะสม, ความถูกต้องครบถ้วนความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและความต้านทานล่าสุด ฯลฯ
 • กิจกรรม②สมาชิกญี่ปุ่นโดยใช้ข้อมูลที่มีให้ฉันประกอบกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การเจรจาต่อรองของบุคคลที่สามหรือสำรองในการให้บริการเป้าหมายหรือถ้าคุณทำโปรแกรมหรือข้อสรุปของสัญญา (จุดให้การทำธุรกรรมเรื่องเป้าหมายการใช้จุด ในรวม) เมื่อดำเนินการทำธุรกรรมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
 • ผลิตภัณฑ์③ที่สามารถได้รับผ่านบริการเป้าหมายและเป้าหมาย, บริการหรือข้อมูลที่และไม่ชอบมีความเหมาะสมที่จะตอบสนองความหวังหรือความคาดหวังของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น
 • ④ล้มเหลวในการให้บริการที่มีเป้าหมายที่จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
 • เพื่อ⑤อีเมลหรือส่งเนื้อหาเว็บที่เกี่ยวข้องกับการบริการเป้าหมายหรือชอบที่มันไม่ได้มีอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
 • ⑥ว่าการอยู่รอดหรือเอกลักษณ์ของการบริการเป้าหมายคือการบำรุงรักษา

มาตรา 10 (ความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ และกิจกรรมของสมาชิกญี่ปุ่น)

1 บริษัท ของเราใช้กิจกรรมของสมาชิกในประเทศญี่ปุ่นในการให้บริการเป้าหมาย ( แต่รวมถึงส่วนนี้แต่ละประเด็น แต่ไม่ จำกัด นี้) หรือใด ๆ ของความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ได้ใช้งาน (กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกหรือความทุกข์ทางอารมณ์ที่เกิดกับบุคคลที่สาม หรือมันมีข้อเสียรวมถึงการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบใด ๆ ตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาหรือประมาทขั้นต้นของ บริษัท ที่เกี่ยวกับการเพียงไม่ทำ) นี้ นอกจากนี้แม้ว่า บริษัท ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ความเสียหายทางตรงและปกติ

 • ①ดำเนินการผ่านทางบริการวัตถุดาวน์โหลดเนื้อหาที่จะให้บุคคลที่สามและโดยการกระทำเช่นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและการบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น
 • ②แม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการเป้าหมายการทุจริตการปนเปื้อนเช่นการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ไปยังข้อมูลการให้บริการของเป้าหมายจะดำเนินการกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเนื่องจากนี้ เสียหายที่เกิดกับ
 • การหยุดชะงักของระบบหรือบริการ③เนื่องจากความล้มเหลวเช่นสายการสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ล่าช้าหรือหยุดความเสียหายที่เกิดกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจากการสูญเสียข้อมูลหรือไม่ได้รับอนุญาต

2 เราเป็นถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นใช้บริการเป้าหมายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและบริการซื้อขายจุดนี้ผู้รับการให้บริการของ บริษัท เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจุดนี้ใช้ บริษัท หรือบุคคลที่สามจงใจให้กับ บริษัท ฯ หรือมันจะสันนิษฐานว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ต้องรับผิดเว้นแต่กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะแก้ปัญหาที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองและความรับผิดชอบ

3 โดยการกระทำในการละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดในการให้บริการของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นหาก บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีความรับผิดชอบตนเองและค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการชดเชยทั้งหมดของความเสียหาย ไม่

มาตรา 11 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

1 บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของผู้ให้บริการเป้าหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่กำหนดไว้แยกต่างหาก

2 กิจกรรมของ บริษัท สมาชิกญี่ปุ่น (ไม่ต้องถามว่าทำไม) ถอนตัวหรือชอบจากระบบสมาชิกของการหยุดใช้บริการเป้าหมายหรือเป้าหมายการให้บริการแม้ในขณะที่ยกเลิกกิจกรรมข้อมูลสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับขั้นตอนกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกำหนดแยกต่างหากจาก บริษัท ตราบใดที่คุณไม่ได้มันจะสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการต่อการใช้งานและมีข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นที่คุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ล่วงหน้า

มาตรา 12 (การเข้าซื้อกิจการและการใช้ข้อมูลแอตทริบิวต์และประวัติพฤติกรรม)

1 บริษัท ฯ ได้รับการจัดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นของประวัติศาสตร์การดำเนินการในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับบริการเป้าหมายเช่นอายุเพศอาชีพและพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ได้รับการให้บริการผ่านการใช้บริการเป้าหมายโดยกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจำเป็นในการจัดการและการใช้งานบริการเป้าหมาย ถูกนำมาใช้ในช่วงและข้อมูลสถิติที่ได้รับการสร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือประวัติการดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของข้อตกลงนี้กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะยอมรับล่วงหน้าว่าสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการร้องขอบนพื้นฐานของพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของสมาชิกแต่ละกิจกรรมที่ญี่ปุ่นต่อบุคคลที่สาม

2 เราเป็นถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นใช้เข้าสู่ระบบเดียวกันในการให้บริการเป้าหมายที่นอกเหนือไปจากการระบุบุคคลที่เป็นข้อมูลที่ได้รับก่อนที่จะมีการยอมรับของข้อมูลแอตทริบิวต์เพื่อให้ได้มาไกลและประวัติพฤติกรรม (ข้อตกลง ใช้ไม่ได้เรื่องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับหลังจากชั่วคราว) และสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้การจัดส่งและการแสดงเช่นเดียวกับบริการหรือเป้าหมายการให้บริการเช่นการโฆษณาและการจัดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะยอมรับล่วงหน้านี้ .

มาตรา 13 (การเปลี่ยนแปลงของการบริการเป้าหมายขัดจังหวะหรือยกเลิก)

1 บริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการเป้าหมายและจะสามารถระงับหรือยกเลิก อย่างไรก็ตามหาก บริษัท ได้เสร็จสิ้นทั้งหมดของเป้าหมายของการบริการ บริษัท ฯ จะต้องได้รับการแจ้งเตือนในลักษณะที่กำหนดโดย บริษัท ในถึงหนึ่งเดือนก่อนวันสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น

2 บางส่วนหรือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเป้าหมายเนื่องจากถูกขัดจังหวะหรือยุติแม้ว่าโทษหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

3 บริษัท ให้บริการเป้าหมายถ้าคุณต้องการที่จะจบทุกจุดบริการและจะยุติการออกและการใช้งานของจุดวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามแม้หลังจากวันที่สิ้นสุดถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเป็นแยกที่เราตรวจสอบและจะสามารถใช้จุดให้เป็นไปตามเงื่อนไข

มาตรา 14 (การกำจัดของกองกำลังต่อต้านสังคม)

กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกองกำลังต่อต้านสังคม (แก๊งคนร้ายที่ยังไม่ได้ผ่านไปห้าปีนับจากเวลาที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในคนร้ายแก๊งเสมือนสมาชิก บริษัท ที่เกี่ยวข้องแก๊ง racketeers ฯลฯ การเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นการสนับสนุนการ grounder หรือปัญญาพิเศษ กลุ่มความรุนแรงหรือชอบหรือวิธีการอื่น ๆ เทียบเท่าคนเหล่านี้.) ก็ไม่ได้นำไปใช้ยังกระทำความรุนแรงที่คุณไม่ได้ดำเนินการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการหลอกลวงหรือการข่มขู่หรือการอุดตันของการดำเนินธุรกิจและให้แสดงนอกจากนี้ในอนาคต . ความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับการยืนยันดังกล่าวและจะต้องยอมรับการกีดกันการคัดค้านโดยไม่หยุดกิจกรรมที่ผู้มีอำนาจสมาชิกญี่ปุ่นและบริการเป้าหมายหรือกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น

มาตรา 15 (สิทธิเจรจาไม่ได้และภาระผูกพัน)

สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นสิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและสถานะของกิจกรรมในฐานะที่เป็นสมาชิกของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการบริการเป้าหมายเว้นแต่ บริษัท ฯ ตกลงล่วงหน้าและยัดเยียดให้ผู้โอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามและจะต้องไม่

ข้อ 16 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อตกลงนี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในเขตอำนาจของศาลกรณีแรกของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และมีศาลสรุปศาลแขวงโตเกียวหรือโตเกียว

กิจกรรมญี่ปุ่นชี้ข้อตกลง

กิจกรรมญี่ปุ่นชี้ข้อตกลง
ชิ้น เนื้อหา
◆ซื้อขายจุดผู้รับ

โดยใช้กิจกรรมฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักญี่ปุ่นกิจกรรมของการสำรองห้องพักเพื่อให้ผู้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมของญี่ปุ่น

สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นจะได้รับการสำรองห้องพักที่จะทำกิจกรรมเข้าสู่ระบบ ID ญี่ปุ่น

※การสำรองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ไม่ได้เรื่อง
◆เงื่อนไขจุดทุน

มันหมายถึงราคารวมจำนวนเงินที่กิจกรรมที่ผู้ประกอบการกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะปรากฏบนหน้าจอการสำรองห้องพักของกิจกรรมญี่ปุ่นเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในช่วงเวลาของการใช้งานที่ มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นสมาชิกการเปลี่ยนแปลงแผน ฯลฯ ในสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาของการใช้งานของกิจกรรมที่ บริษัท ฯ จำนวนเงินที่จะกลายเป็นผู้รับจุดขึ้นอยู่กับการรายงานจากผู้ประกอบการกิจกรรมและจำนวนเงินที่หลังการเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงินที่จะกลายเป็นผู้รับจุด ※ไม่รวมถึงปริมาณของผู้รับทุนดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของอาหารของตัวเลือกและชอบการจองและการประยุกต์ใช้โดยไม่ต้องผ่านฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของกิจกรรมญี่ปุ่น

(2) จำนวนที่จะแสดงบนหน้าจอการสำรองห้องพักของกิจกรรมที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้รับการครอบคลุมภาษีแสดงหรือค่าบริการอื่น ๆ
จุดให้อัตรา จะถูกแสดงในกิจกรรมที่ญี่ปุ่นการจองห้องพักบนหน้าจอ 1 จุดสำหรับทุก ๆ 100 เยนจำนวนเงินที่ได้รับจากการหักภาษีการบริโภค (รวมถึงจำนวนเงินที่เทียบเท่าภาษีการบริโภคในประเทศ) จากค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการใช้งานของกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบกิจกรรม ไปยัง
แกรนท์ระยะเวลาของการจุด

กิจกรรมวันที่ดำเนินการในเดือนถัดไป 10 วันหรือในภายหลัง

(ตัวอย่าง: หากคุณมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายนจุดรับในหรือหลังวันที่ 10 กรกฎาคมที่คุณสามารถเห็นในหน้าของฉัน.)
วันหมดอายุของจุด

สุดท้ายจนถึงวันสุดท้ายของเดือนหลังจาก 12 เดือนของเดือนซึ่งได้รับจุด

แต่สิ่งที่ถ้าคุณทำจุดใหม่ใช้รายการเรื่องก่อนวันหมดอายุวันที่หมดอายุของจุดจนกว่าจะสิ้นสุด 12 เดือนหลังจากเดือนของเดือนทุนของจุดที่จะได้รับใหม่บนพื้นฐานของการใช้งานของเราก็คือการขยาย แล้วยังมีที่เหมือนกันหรือในภายหลัง

จุด※กรุณาใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
◆จุดใช้การทำธุรกรรมพื้นฐาน

จุดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นดำเนินการเข้าสู่ระบบในกิจกรรมญี่ปุ่น ID คุณสามารถใช้การสำรองห้องพักของการให้บริการดังต่อไปนี้

มันสามารถจะสงวนไว้ใช้ฟังก์ชั่นกิจกรรมการจองที่ญี่ปุ่นทั้งหมดของกิจกรรมที่ผู้ประกอบการกิจกรรมเพื่อให้การจองห้องพัก
◆แง่จุดและเงื่อนไข ※ต่อไปนี้หนึ่งในจุดการทำธุรกรรมเรื่องที่มีอยู่ให้ระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในกรณีของการใช้จุดในกิจกรรมญี่ปุ่น
จ่ายดอกเบี้ยในการใช้จุด

ใช้ Point ธุรกรรมพื้นฐานสามารถนำไปใช้จ่ายใน (กิจกรรมญี่ปุ่น) และกิจกรรมอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้บริการ

※สามารถใช้ได้ผ่านกิจกรรมญี่ปุ่นฟังก์ชั่นจองห้องพักจะมีเงื่อนไข
ใช้ขีด จำกัด บน

สูงสุดในช่วงเวลาของการออกกำลังกาย 50,000P

500,000P เดือนสูงสุด
ใช้วงเงินที่ต่ำกว่า 100P
หน่วยการใช้งาน 100P
◆การใช้งานหลังจากการยกเลิกการให้บริการจุด จะดำเนินการเป็นโปรแกรมการใช้งานของจุดโดยใช้กิจกรรมที่ญี่ปุ่นทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นยกเลิกโปรแกรมจุดจากวันที่แจ้งเตือนไปยังสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า "การแจ้งเตือนของวันสิ้นสุด") จากภายในกิจกรรมญี่ปุ่นฟังก์ชั่นการสำรองห้องพัก 1 เดือนจาก บริษัท ฯ แจ้งการบอกเลิก ในความเป็นจริงถ้าคุณได้เสร็จสิ้นกิจกรรมการดำเนินการตั้งแต่วันที่ภายในสามเดือนสำหรับการใช้งานของกิจกรรมและจะสามารถใช้จุดมีไว้ในครอบครอง
◆อื่น ๆ •หากกิจกรรมมากกว่าสมาชิกคนหนึ่งของญี่ปุ่นได้ทำการสำรองห้องพักเป็นหนึ่งในกลุ่มและจะออกจุดกับตัวแทนคนหนึ่งที่ได้ทำกิจกรรมสำหรับการสำรองห้องพักจุดผู้รับได้

กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงความคิดเห็น

มุมนี้, Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า " บริษัท ") ผู้ใช้เว็บไซต์และโพสต์ผู้ประกอบการในการจัดการและดำเนินกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น") (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าการจัดการผู้ประกอบการตีพิมพ์หลาย เขตการปกครองของ บริษัท รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายใด ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการรวบรวมข้อมูลและผู้ใช้) ที่ว่า "ผู้ใช้"

เพื่อที่จะได้มุมที่มีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายสำหรับทุกคนหลังจากยอมรับข้อตกลง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") ตอบกลับจากการตรวจสอบต่อไปและเผยแพร่ธุรกิจโปรดใช้

ข้อ 1 (บททั่วไป)

1 ทบทวน

 • รีวิวเป็นบริการรีวิวที่ให้บริการโดย บริษัท ฯ ในการจัดการและดำเนินงานในกิจกรรม "ญี่ปุ่น" ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

2 การประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในปัจจุบัน

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข (แม้ว่า "ใช้" รวมทั้งการดูและโพสต์เช่น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเหล่านี้. หรือน้อยเหมือนกัน.) ใช้โพสต์รีวิวจะถูกนำไปใช้ทั้งหมดของผู้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้ การตรวจและเข้าใจและจะใช้ด้านบนการทบทวนความยินยอมในการนี้

3 ความยินยอม

 • ผู้ใช้โดยการใช้ประโยชน์ของการวิจารณ์ที่จะถือว่าได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้บริการนี้ จอแสดงผลความตั้งใจของความขัดแย้งจะต้องได้รับการยอมรับกับสิ่งเดียวที่ไม่ได้ใช้ทบทวนใด ๆ

4 เปลี่ยนแปลง

 • บริษัท ฯ ข้อตกลงการใช้งานคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานของข้อตกลงนี้ในการใช้งานและกิจกรรมแง่ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละครั้งที่คุณใช้ทบทวนโปรดยืนยัน

มาตรา 2 (ผู้ใช้)

 利用者は、レビュー投稿において、本利用規約に従い、閲覧し、また記事を投稿することに限り、当社より許諾されるものとし、レビュー投稿に関する全ての権利は当社に帰属するものとします。

มาตรา 3 (โพสต์และนาฬิกา)

1 ความมุ่งหมาย

 • สอบทานนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท ฯ เป็นผู้ดำเนินการ ผู้ใช้โดยเข้าใจผลกระทบนี้เรียกตรวจสอบจะทำให้การมีส่วนร่วมของบทความ

 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจกรรมระหว่างผู้ใช้
 • ●คอลเลกชันความคิดเห็นบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้ใช้
 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้อื่น ๆ

2 โพสต์

 • สามารถโพสต์ของผู้ใช้เป็นผู้ใช้ลงทะเบียนสมาชิกโดยวิธีการที่เราพิจารณาแยกกันและผู้ใช้โดยใช้กิจกรรมโพสต์จริงคุณสามารถโพสต์ของ 1 ต่อการสำรองห้องพัก .

3 การกระทำที่ต้องห้าม

 • ผู้ใช้โพสต์เมื่อความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบทความคุณยังไม่ได้จะต้องใช้การกระทำที่แสดงด้านล่าง

 • [1] ใช้งานจริงเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถโพสต์
 • [2] จำนวนมากจงใจโพสต์เนื้อหาเดียวกัน
 • [3] การโพสต์ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้มาตรา 4 ส่วนย่อย ( จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา)
 • [4] การตีพิมพ์ประกอบการโดยไม่มีการแทรกแซงการตรวจสอบหนังสือที่โพสต์บนมีส่วนร่วม, การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์ในจดหมายตรงและทางโทรศัพท์ ฯลฯ
 • [5] ที่ผู้ใช้ที่เป็น บริษัท จดทะเบียนผู้ประกอบการโพสต์ทำท่าจะใช้ที่เป็นผู้ใช้เว็บไซต์

4 ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา

 • ผู้ใช้โดยการโพสต์บทความรวมทั้งเรื่องที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะไม่เป็น

 • [1] เนื้อหาที่เบี่ยงเบนไปจากข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับจาก บริษัท ฯ
 • [2] ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของการใช้ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นของเนื้อหาของตัวเองของผู้ใช้
 • [3] เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ของการชักชวนของการแนะนำและ MLM ผลิตภัณฑ์
 • [4] ข้อเท็จจริงและเนื้อหาขัดหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ
 • [5] ในบริการญี่ปุ่นกิจกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่น
 • [6] การโพสต์กิจกรรมการเผยแพร่และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมันของฉันสำหรับผู้ประกอบการ
 • [7] (รวมทั้งที่สอดคล้องกันอีกครั้งบทบัญญัติของการคืนเงินและการบริการโดยสถานการณ์ของแต่ละบุคคลของบุคคลที่ไม่ จำกัด เหล่านี้) เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้และปัญหาของ บริษัท อินเตอร์จดทะเบียน บริษัท ฯ ได้มุ่งมั่นที่จะโพสต์
 • [8] ลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าสิทธิความเป็นส่วนตัวของสิ่งที่คุณต้องการที่จะละเมิดสิทธิของเกียรติหรือชอบหรืออื่น ๆ
 • [9] ไม่เพียง แต่ผู้เขียนผู้ใช้อื่นกิจกรรมและพนักงานสิ่งอำนวยความสะดวก, ความเป็นส่วนตัวในเรื่องดังกล่าว (วันที่ใช้ชื่อสมาคมอุตสาหกรรมเป็นชื่องานส่วนบุคคลเช่นลักษณะคุณลักษณะหรือการกระทำพฤติกรรมที่คุณสามารถระบุ ดังกล่าวรวมถึงข้อมูล แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ)
 • [10] (รวมถึงกรณีที่มีการใช้ในชื่อของผู้เขียนกระทู้และโพสต์เนื้อหา แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์และรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์การใช้งานเดิมเป็นผู้ที่
 • [11] ใส่ร้ายหยาบคายเช่นการเป็นตัวแทนการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกทางลามกอนาจาร
 • [12] ที่ใช้โน้มน้าวสำหรับข้อมูลที่ไม่เพียงเกิดขึ้นในสภาพที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • [13] สิ่งที่มีผลที่ข่มขู่หรือคุกคามคนอื่น ๆ จะสังเกตเห็น
 • [14] ต้านทานความรุนแรงของเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมการโหดร้ายหรืออาชญากรรม
 • [15] เนื้อหาที่สอดคล้องกับอิทธิพลเกินควรเร่ขายหรือดูหมิ่นต่อฉันสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่สาม
 • [16] กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของประชาชนขัดกับเนื้อหา
 • [17] เรื่องไร้สาระหรือเนื้อหาที่แปลกประหลาด
 • [18] การแสดงออกที่สอดคล้องกับการดังต่อไปนี้ (หรือตัวแทน Chikashii)
 •  ・ 具体的な事象に基づかない記述
 •  ・ 必要以上に感情的と判断される表現
 •  ・ 投稿者の勘違いによる内容を含むもの
 •  ・ 「利用しないほうがいい」「絶対に止めるべき」「最悪」「最低」等の独断的または  断定的表現と当社が判断したもの
 • [19] นอกจากนี้เนื้อหาของ บริษัท ฯ ได้กำหนดให้สามารถโพสต์รีวิวเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

5 ผู้มีอำนาจในฐานะผู้เผยแพร่รีวิว

 • ตีในการจัดการของรีวิวนี้ บริษัท ฯ จะมีสิทธิดังต่อไปนี้ มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าบทบัญญัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อกำหนดสิทธิของเราไม่ได้เป็นสิ่งภาระผูกพัน

 • [1] ข้อตกลงในปัจจุบันมาตรา 3 (โพสต์และนาฬิกา) การดำเนินการในระยะแรกที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่อธิบายไว้ใน (วัตถุประสงค์) ยังเป็นระยะที่สาม (การกระทำที่ต้องห้าม) และมาตรา 4 ( จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา) ที่ถูกต้องและความเคารพต่อการโพสต์ที่ยังไม่ได้ฉันโดยไม่ต้องมีการโพสต์ที่สอดคล้องกับแต่ละรายการที่ได้รับการอธิบายด้วยเป็นกรณีที่พบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ละเมิด") เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้ให้โพสต์ไปที่ สิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่าการเข้าถึงปฏิเสธอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ
 • [2] สำหรับปัญหาก่อนหน้านี้ในการป้องกันการละเมิดที่กําหนดสิทธิในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะตีพิมพ์และเป็นส่วนหนึ่งแก้ไขหรือลบสิทธิของเนื้อหา
 • [3] มาตรการอื่น ๆ ของหมายเลข 1 เพราะของบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิที่สามารถดำเนินการได้คุณคิดว่ารายงานและอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังหน่วยงานสืบสวน
 • [4] เพื่อความพึงพอใจการใช้งานของกิจกรรมญี่ปุ่นไม่ จำกัด เฉพาะการละเมิดที่กำหนดไว้ในประเด็นแรกที่ติดต่อโดยตรงกับผู้เขียนที่เหมาะสมที่จะดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาโพสต์
 • [5] สิทธิที่จะลบโพสต์ที่ บริษัท ฯ ได้ผ่านช่วงเวลาที่โพสต์ที่ระบุไว้แยกต่างหาก

6 โพสต์ลิขสิทธิ์

 • [1] ลิขสิทธิ์ของโพสต์โพสต์ในการทบทวนการจัดการและสิทธิอื่น ๆ (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 27 รวมทั้งสิทธิของมาตรา 28) เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ
 • [2] มีส่วนร่วมเราเข้าใจว่าว่ามีกรณีที่เราจะได้รับการตีพิมพ์ในด้านบนความคิดเห็นของบางส่วนหรือแก้ไขหรือลบโพสต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของถ้าคุณไม่ต้องการฉัน
 • [3] ผู้สนับสนุนเราโพสต์ซ้ำแก้ไขโพสต์ส่งสาธารณะคุณยอมรับว่าใบอนุญาตการใช้งานในการพิมพ์และบุคคลที่สาม
 • [4] มีส่วนร่วมสำหรับฉบับที่ 2 ก่อนที่เราจะทำไม่ได้ออกกำลังกายสิทธิทางศีลธรรมที่จะเข้าใจว่าไม่ได้ที่จะแข่งขัน

7 การจัดการของการโพสต์

 • [1] ชื่อผู้เขียน (ชื่อที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก) ร่วมกับการโพสต์ไปที่ผู้เขียนได้สร้างการตีพิมพ์ทางธุรกิจที่ได้รับเรื่องของการโพสต์ (ความรับผิดชอบของ บริษัท เดียวกันที่จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์เดียวกัน แผนกรวมทั้งจะมีการจัดต่อไปนี้ "เรื่องผู้ประกอบการตีพิมพ์") นอกจากนี้ในวันทบทวนชื่อเล่นซึ่งมีส่วนร่วมได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกโพสต์และคำตอบจาก บริษัท จดทะเบียนและ บริษัท เป้าหมายที่เกี่ยวกับการโพสต์ก็อาจได้รับการตีพิมพ์
 • [2] ผู้ใช้หลังจากโพสต์ไปทบทวนแม้ว่าจะมีเหตุผลในการมีส่วนร่วมใด ๆ และเราจะก้าวไปทราบต่อว่าไม่มีภาระผูกพันในการลบโพสต์

8 ได้รับประกันโพสต์เนื้อหา

 • [1] ผู้ใช้ตามคำแนะนำบนหน้าจอคุณสามารถเรียกดูเนื้อหาที่โพสต์ฟรี แต่โพสต์เนื้อหาที่ได้รับการโพสต์ในความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในความจริงของการโพสต์เนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยเหมาะสมประโยชน์และชอบที่ด้านบนของโน้ตที่ บริษัท ไม่รับประกันใด ๆ ของตัวเอง และมันจะนำไปใช้ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ในการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อสังเกตที่น่ารังเกียจสำหรับเนื้อหาใด ๆ และการแสดงออกของที่มีคุณภาพเช่นมีข้อความไม่ไม่รับประกันขาดดังกล่าว
 • [2] บริษัท
 • 1. レビュー投稿のシステムに不具合やエラーや障害が生じないこと
 • 2. レビュー投稿から得られる情報が正確なものであること
 • 3. レビュー投稿およびレビュー投稿を通じて入手できる情報などが利用者の期待を満たすものであること
 • สำหรับใด ๆ ของคุณไม่รับประกัน

มาตรา 4 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

 当社は、別途定める「プライバシーポリシー」に従って、会員の個人情報を取り扱うものとし、会員はこれに同意します。
มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าชื่อผู้เขียน (ชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิก) ร่วมกับการโพสต์ที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นจะมีให้กับเรื่องการตีพิมพ์ประกอบการของการโพสต์
ผู้ประกอบการโพสต์ถูกให้ออกจาก บริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ กว่าที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการให้บริการภายในธุรกิจจดทะเบียน

มาตรา 5 (อื่น ๆ )

1 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอของการตรวจสอบ

 • [1] บริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้คุณอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดชะงักชั่วคราวของบทบัญญัติของการตรวจสอบ
 • [2] ที่จะสามารถอยู่ด้านบนของการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่มีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อระยะยาวระงับหรือยกเลิกการให้การทบทวน

2 ความรับผิดชอบของเรา

 • มันจะไม่รับผิดชอบตราบใดที่ไม่มีความตั้งใจหรือความประมาทในส่วนของ บริษัท ที่เกี่ยวกับการใด ๆ และความเสียหายทั้งหมดที่เป็นผลจากการตรวจสอบของโพสต์ที่มีอยู่หรือไม่พร้อมใช้งาน (ความทุกข์ทางอารมณ์หรือใด ๆ ของข้อเสียรวมทั้งการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ )
  นอกจากนี้แม้ว่า บริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจนกว่าจะมีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรารับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ตรงและความเสียหายตามปกติ

3 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 • กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและข้อตกลงและเงื่อนไขและโตเกียวศาลแขวงตัวอย่างแรกอำนาจพิเศษ

มาตรา 6 (Notices)

1 การรักษาในการโพสต์ของการร้องเรียนส่วนบุคคลหรือกรณีที่เป็นปัญหา

 • โพสต์คือถ้าจะถือว่าการเรียกร้องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และ บริษัท ให้กับ บริษัท ฯ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ในการถ่ายโอนการโพสต์ใน "สอบถาม" เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาของเราในบางกรณี "คำถาม" มีเป็นที่ของบุคคลที่รับผิดชอบในการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้

สำหรับการเรียกดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นกิจกรรมภายในเนื้อหาของบทความ

มุมนี้เป็น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า " บริษัท ฯ ") Co. , Ltd. กิจกรรมประโยคญี่ปุ่นที่ทำขึ้นเช่น "พิเศษ", "กิจกรรมวารสาร", "หัวข้อ" ที่มีอยู่ในการบริหารจัดการและการดำเนินการเพื่อกิจกรรม "ญี่ปุ่น" ในเว็บไซต์ของภาพ โปรแกรมอื่น ๆ (ด้านล่างรวมทั้งการเชื่อมโยงจะเรียกว่า "เนื้อหาของกองบรรณาธิการ") ข้อมูลทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในการเรียกดู

[1] 記事コンテンツについて発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属します。

[2] 記事コンテンツを閲覧する利用者は、当社(又は権利者)が承諾した場合を除き、記事コンテンツを使用(国内外における複製、公衆送信、改変、頒布、翻訳・翻案等の行為をいい、これらに限られません。)することは出来ません。

[3] 記事コンテンツを閲覧する利用者は、自己の責任と判断において記事コンテンツを閲覧するものとします。
ถ้าอ้างโพสต์บนเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นเพราะการบริหารจัดการของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่แต่ละจุดเหล่านี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ