นโยบายความเป็นส่วนตัว

การแนะนำ

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า " บริษัท ฯ ".) Co. , Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลในสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยสังคมเพื่อดำเนินการจัดการที่เหมาะสมของ บริษัท ฯ ที่สำคัญที่ธุรกิจสื่อสารข้อมูลเป็นธุรกิจหลัก เราเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว บริษัท ฯ ในการสั่งซื้อเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้กำหนดเป็นนโยบายพื้นฐานของเรื่องที่แสดงด้านล่างจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะมุ่งมั่นที่จะรักษาและการจัดการ


1. บริษัท ฯ คือการเข้าซื้อกิจการของสัญญาทางธุรกิจเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมจะถูก จำกัด การจ้างงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับช่วงของพนักงานที่ทำให้การใช้งานและการให้ นอกจากนี้ได้โดยไม่ต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุ (วัตถุประสงค์การใช้งานภายนอก) เราจะใช้มาตรการเพื่อให้บรรลุมัน

2. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามแนวทางและบรรทัดฐานอื่น ๆ ของกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นประเทศที่ชุด

3. บริษัท ฯ , การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขความสูญเสียหรือความเสียหาย

4. บริษัท ฯ มีการร้องเรียนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและรวดเร็วเราจะสอดคล้อง

5. บริษัท ฯ เราจะดำเนินการต่อเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองของระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


วันที่ก่อตั้ง: 16 มีนาคม 2016

จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น

ประธานยูจิโอกาวา


เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่นตาม "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจัดการดังนี้ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโปรดตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาของการให้ข้อมูลส่วนบุคคล


1-1 บริษัท (รวมทั้งที่โดยเว็บไซต์และ e-mail, ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเขียน") เขียน ฯลฯ กว่าคนที่มีปัญหาใช้วัตถุประสงค์ของกรณีที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการอธิบายให้ตรงมีดังนี้


ข้อมูลของลูกค้า


ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ

•ยืนยันความตั้งใจของเราและเมื่อคุณลงชื่อเข้าซื้อของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสำหรับการส่งมอบสินค้าและบริการของตน

- สมัครสมาชิกนิตยสาร E-mail เพื่อขอคำแนะนำ

·การประยุกต์ใช้การยืนยันและนิตยสาร E-mail เพราะของการส่งมอบ

- หลากหลายสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนของคุณและสมาชิกในการให้บริการที่จะให้บริการเป็นสมาชิก

แบบสอบถามของเชิญให้เข้าร่วมในความร่วมมือของความหวังและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังผลของการรายงานของคุณ

- สำหรับลูกค้าที่จะวิเคราะห์ระดับของความพึงพอใจ ฯลฯ ของสินค้าดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมในการซื้อเหตุการณ์

- ดำเนินการวิเคราะห์ของลูกค้าที่เน้นการ ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับอนาคตของธุรกิจของเรา


● บริษัท ลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจำหน่ายติดต่อเกี่ยวกับการทำธุรกรรมรายงานสำหรับการชำระเงินการเรียกร้อง

●คนผู้รับเหมาช่วงในความดูแลของข้อมูลส่วนบุคคล: งานติดต่อรายงานสำหรับการชำระเงินการเรียกร้อง

●พนักงานของเราข้อมูลส่วนบุคคล: การบริหารงานบุคคลเพราะการบริหารจัดการแรงงาน

●ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะใช้สำหรับบัณฑิตจบใหม่กลางอาชีพของเรา: เพราะของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่กิจกรรมกลางอาชีพ

●ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในการแสดงความคิดเห็นและการร้องขอและสอบถามข้อมูลที่เราได้รับของเรา: สำหรับคำตอบข้อซักถามต่างๆ


1-2 วัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า บริษัท ฯ คือการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลทางอ้อมจะเป็นดังนี้:


●เมื่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า


ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ

•ยืนยันความตั้งใจของเราและเมื่อคุณลงชื่อเข้าซื้อของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสำหรับการส่งมอบสินค้าและบริการของตน

- สมัครสมาชิกนิตยสาร E-mail เพื่อขอคำแนะนำ

·การประยุกต์ใช้การยืนยันและนิตยสาร E-mail เพราะของการส่งมอบ

- หลากหลายสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนของคุณและสมาชิกในการให้บริการที่จะให้บริการเป็นสมาชิก

แบบสอบถามของเชิญให้เข้าร่วมในความร่วมมือของความหวังและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังผลของการรายงานของคุณ

- สำหรับลูกค้าที่จะวิเคราะห์ระดับของความพึงพอใจ ฯลฯ ของสินค้าดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมในการซื้อเหตุการณ์

- ดำเนินการวิเคราะห์ของลูกค้าที่เน้นการ ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับอนาคตของธุรกิจของเรา


2 การใช้งานร่วมกันของข้อมูลส่วนบุคคล


มันอาจจะใช้ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ร่วมรับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคนที่มีปัญหาอยู่ในเว็บไซต์เพื่อดำเนินการในการทำงานร่วมกันกับ บริษัท อื่น ๆ ในกรณีที่เราจะเผยแพร่ร่วมใช้ชื่อปลายทางและดูแลทรัพย์สินของ บริษัท สำหรับเว็บไซต์แต่ละแห่งที่จะร่วมทำงาน


3 สำหรับการใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้


1-1 ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงใน แต่คุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอของ บริษัท ฯ ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น


4 สำหรับการบริหารจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคล


เรามุ่งมั่นที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเพื่อรักษาเนื้อหาที่ถูกต้องและปรับปรุงอยู่ในช่วงของวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับอนุญาตการเปลี่ยนแปลงในการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการรั่วไหลเช่นเราจะใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ฯ พนักงานที่มีต่อบุคคลอื่น ๆ ให้การศึกษาที่จำเป็นในการจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคล


5 สำหรับสินค้าฝากขายและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาเท่าที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้างต้นที่ได้รับมอบหมายให้บุคคลที่สามที่จะต้องมีการตกลงกันไว้ในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยและระหว่าง บริษัท ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ คุณอาจต้องการ แต่ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้: 1) ถึง 5) ผมไม่ได้ทำคือการให้แก่บุคคลที่สาม


1) บุคคลในคำถามที่ 2 ถ้ามีความยินยอมของ) 3 ถ้าอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและกฎระเบียบ) ชีวิตมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันของสุขภาพหรือทรัพย์สินที่เมื่อมันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมของบุคคลที่

4) กรณีที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรโมชั่นของการปรับปรุงหรือการเจริญเติบโตของเสียงของเด็กและสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมของบุคคลที่

5) ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับมันเพื่อดำเนินการสำนักงานที่บทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดของผลการดำเนินงานของสำนักงานโดยได้รับความยินยอมของบุคคลที่ เมื่อมีแนวโน้มที่จะยับยั้ง


6 การบริหารจัดการเช่นผู้รับเหมา


บริษัท ฯ สำหรับผู้รับเหมาที่แสดงในส่วนก่อนหน้านี้ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่สามและจะจัดการเพื่อที่จะไม่ดำเนินการออกจากเป้าหมายการใช้ประโยชน์


7 สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อร้องเรียนของเราเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดขึ้นในของเราวัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการใช้งานที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, การแก้ไขเนื้อหาเพิ่มหรือลบการใช้งานของหยุดความเชื่อที่ดีที่จะหยุดเหมือนของบทบัญญัติในการลบและบุคคลที่สาม เราจะตอบสนองต่อการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการใช้งานที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, การแก้ไขเนื้อหาเพิ่มหรือลบ, หยุด, ลบและบทบัญญัติของข้อร้องเรียนดังกล่าวหยุดและการเปิดเผยข้อมูล, การแก้ไข, เพิ่มหรือลบกับการใช้งานของบุคคลที่สาม ข้อเสนอในการใช้งานหรือการให้การปฏิเสธกรุณาแจ้งข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษาต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดเราจะอธิบายในเวลาที่คุณติดต่อเรา

มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกเก็บเงินหลังจากได้รับการยืนยันว่าเป็นเพราะลูกค้าของตัวเองภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของเวลาในช่วงที่เหมาะสม, การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้การแก้ไขหรือลบ


8 สำหรับเหตุผลที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


ถ้าชุดต่อไปจะนำมาเป็นไม่เปิดเผย ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยความจริงที่ผมอยากจะแจ้งให้คุณทราบเช็ดเหตุผล


●ที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารการยืนยันตัวตนของคุณเช่นเมื่ออยู่ตามที่จดทะเบียนของ บริษัท ฯ ไม่ตรงกับถ้าคนที่มีปัญหาไม่สามารถได้รับการยืนยัน

●ก่อนที่จะเรียกร้องโดยการมอบฉันทะถ้าคุณไม่สามารถยืนยันหน่วยงาน

●หากมีความบกพร่องในการยื่นเอกสารบางอย่าง

●รายละเอียดของแบบฟอร์มใบสมัครถ้าคุณไม่ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฯ

●ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับการส่งมอบจากบุคคลที่สาม

●คนที่ตัวเองหรือบุคคลที่สามของชีวิตร่างกายทรัพย์สินหากมีความเสี่ยงของการกระทบต่อสิทธิอื่น ๆ และความสนใจ

●หากมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการที่เหมาะสมของธุรกิจของเรา

●หากที่จะกลายเป็นมีการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ


9 การแก้ไข


เราเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ในการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการสั่งซื้อเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบที่คุณอาจต้องการที่จะแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งของเวลาที่โพสต์ในเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ และจากนั้นแจ้งให้คุณทราบ


10 การร้องเรียนและการให้คำปรึกษาของข้อมูลส่วนบุคคล


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและต่อไปนี้เป็นจุดของการติดต่อสำหรับการร้องเรียนและการให้คำปรึกษา

จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น

 〒163-6004 東京都新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー4階

 ติดต่อเรา


11 เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie)


ในเว็บไซต์ของ บริษัท ของเราและ http://activityjapan.com/ เราใช้คุกกี้ (คุกกี้) และตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มการใช้งานของคุณเป็นข้อมูลสถิติ
แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตัวบุคคลจากข้อมูลที่คุณได้รับ


12 การเข้าถึงการเข้าสู่ระบบ


http://activityjapan.com/では、アクセスログからIPアドレス、ブラウザーの種類、参照URLなどの情報を収集しています。収集した情報は、統計情報としてウェブサイトの利用傾向の分析などに使用しますが、個人情報に反映されることはございません。