การหลั่งไหลของความนิยม! บทนำของสื่อกิจกรรมครอบคลุม
Photo: DISCOVERY GREEN

การหลั่งไหลของความนิยม! คุ้มครองสื่อกิจกรรมอย่างย่อ

ในที่สุดการผลิตในช่วงฤดูร้อน! ใส่กันกิจกรรมยังได้รับการให้ความสำคัญในสื่อ มันไม่เพียง แต่ขี่คลื่นขนาดใหญ่นี้