ง่ายต่อการลงทะเบียนฟรี 1 นาที

สิทธิพิเศษของสมาชิก

สิ่งที่น่าจะได้รับสำหรับห้องพักทุกครั้ง!

การแพร่กระจายของข้อเสนอคูปองเฉพาะสมาชิกเท่านั้นในนิตยสาร E-mail!

การลงทะเบียนที่ชื่นชอบสามารถไม่ จำกัด !

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ログイン時のログインIDとなります。

※@直前に[.](ドット)が付いたメールアドレスは利用できません。例:activityjapan.@example.co.jp
※入力したメールアドレスを受け取った端末で、引き続き登録作業を行いますのでPCもしくはスマートフォン環境で確認できるメールアドレスを登録して下さい。

สำหรับการตั้งค่าการรับสัญญาณอีเมล

เนื่องจากมีกรณีที่อีเมลไม่สามารถรับได้โดยซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าอีเมลควรจะเปิดใช้งานจะได้รับจดหมายจาก "@ activityjapan.co.jp" ※หากฟรี e-mail เช่น "Yahoo", "Hotmail" ในการใช้งานนอกจากนี้ยังขอขอบคุณสำหรับการยืนยันของคุณของโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้า

โปรดรอสักครู่