พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศญี่ปุ่น 5เรื่อง / ความนิยม