กีฬาทางทะเลและการพักผ่อนหย่อนใจในฮอกไกโด 22เรื่อง / ความนิยม