กีฬาทางทะเลและการพักผ่อนหย่อนใจของ Tateyama และ Minami Boso 14เรื่อง / ความนิยม