ชิเระโตะโกะ, Abashiri, Kitami ของกิจกรรมการเล่นและประสบการณ์และการพักผ่อน 106เรื่อง / ความนิยม