เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของมิโตะ, กษมา 11เรื่อง / ความนิยม