เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Kawagoe, Tokorozawa 44เรื่อง / ความนิยม