เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Yuzawa, Naeba 1เรื่อง / ความนิยม