กล่องดนตรีทำให้ประสบการณ์ของญี่ปุ่น 4เรื่อง / ความนิยม