ACTIVITY JAPAN

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมโอกินาวาในญี่ปุ่น 78เรื่อง / ความนิยม

รีวิว

ขึ้น

คุณสามารถใช้เวลามากของภาพ ผมมีความสุขกับวัฒนธรรมโอกินาในราคาที่ต่ำไม่ได้ใช้ค่าภาพเหมือนสำหรับการถ่ายภาพในโทรศัพท์มือถือกล้องของตัวเอง นอกจากนี้ผมอยากจะได้สัมผัสเมื่อคุณไป