Urasoe, กิโนวังกิจกรรมการเล่นและประสบการณ์และการพักผ่อนของ 156เรื่อง / ความนิยม

Urasoe, กิโนวังเป็น นาฮา ซิตี้และ โอกินาว่า อยู่ระหว่างเมือง โอกินาว่า ในเมืองกิโนวังมีกีฬาทางน้ำที่มีความสำคัญของ Marina กิโนวังหลาย ๆ นาฮา จากใกล้กับเมืองของ นาฮา ประสบการณ์กีฬาทางน้ำรอบ มีแนวโน้มสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการรวบรวม Urasoe เป็นประชากรที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเมือง นาฮา กลายเป็นเมืองที่มีเตียงและมีประสบการณ์ในการทำสิ่งต่างๆ

PR

少々お待ちください。