ประสบการณ์การถักเปีย, ถักเปียในชั้นเรียนของญี่ปุ่น 12เรื่อง / ความนิยม