เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของยามากูชิ Hofu, Akiyoshidai 4เรื่อง / ความนิยม