เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Matsushima, Shiogama 4เรื่อง / ความนิยม