เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อน Sakata Tsuruoka, Dewasanzan 3เรื่อง / ความนิยม