ชิมะของการเล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อน 10เรื่อง / ความนิยม