เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของอิโตะ Usami, Kawana 87เรื่อง / ความนิยม