นุมะซุมิชิมาของกิจกรรมและการเล่นและประสบการณ์และการพักผ่อน 25เรื่อง / ความนิยม