ยาอิซุ, Omaezaki เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ 16เรื่อง / ความนิยม