ตื่นท่องประสบการณ์ของญี่ปุ่น 29เรื่อง / ความนิยม

ท่องตื่นท่องทำได้โดยใช้กระแสน้ำทวนกระแสน้ำ (Weiki) สาเหตุเมื่อเรือที่กำลังทำงาน ความแตกต่างระหว่างเวคบอร์ดคือการทำที่ความเร็วช้า เมื่อท่องคลื่นของธรรมชาติไปยังบุคคลอื่นที่เราขี่คลื่นในแง่ของการรอคอยสำหรับคลื่นลูกที่ดี แต่คลื่นไม่ได้หมายความว่าใช้มาก แต่ถ้าปลุกท่องสายน้ำในการสร้างเรือลากเป็นคณะกรรมการการปลุกเรือทุ่มเทอย่างเต็มที่เราสามารถนั่งตลอดไปถ้าในขณะที่เรือกำลังทำงาน เพลิดเพลินไปกับการนั่งนานแล้วว่าไม่สามารถลิ้มรสในการท่องเป็นที่น่าสนใจที่สุดของการปลุกการท่อง นอกจากนี้แม้ว่าสนามบินที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเทคโนโลยีที่เป็นที่ยากที่สุดในการท่องนอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการท่องถ้าปลุก

PR

少々お待ちください。