ประสบการณ์งานไม้, งานไม้ชั้นเรียนของญี่ปุ่น 11เรื่อง / ความนิยม