ฮอกไกโดของประสบการณ์งานไม้, งานไม้สอนในชั้นเรียน 1เรื่อง / ความนิยม

少々お待ちください。