ACTIVITY JAPAN

ชั้นเรียนโยคะในประเทศญี่ปุ่น 40เรื่อง / ความนิยม

รีวิว

ขึ้น

ในขณะที่ดูทะเลที่ระยิบระยับและโยคะตอนเช้าขณะที่ฟังเสียงคลื่นเป็นดีที่สุด! โดยปกติแล้วภาพผมเอาเพราะโอกาสไม่ได้ที่จะเห็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นโยคะที่คาดว่าตอนนี้ที่ระลึกอื่น ๆ อีกมากมาย คุณหวงแหน! การพูดของชาข้าวบาร์เลย์ซึ่งอากาศในช่วงพักกลางของการฝึกโยคะผมรู้สึกว่าอร่อยมาก มันทำไม่ได้! ฉันต้องการที่จะพบกันอีกครั้งที่จะน่ารักครูหนาว คราวนี้ขอบคุณมาก! !

รีวิว

ขึ้น

โยคะดำเนินการด้วยความรู้สึกแผ่นดินที่ดีที่สุด จะได้รับการเยียวยาเพียงแค่นอนแผ่หราบนหาดทราย