เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Soka-Koshigaya, มิซาโตะ 1เรื่อง / ความนิยม