เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Hirosaki, Kuroishi-ชิราคามิ 13เรื่อง / ความนิยม