กีฬาทางทะเลและการพักผ่อนที่ อิชิโนะมากิ・เคเซนนุมะ 7เรื่อง / ความนิยม