เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของแสงแดด Kirifurikogen, Oku-Nikko, ทะเลสาบ Chuzenji-Imaichi 29เรื่อง / ความนิยม