ชิซูโอกะชิมิซุของกิจกรรมการเล่นและประสบการณ์และการพักผ่อน 23เรื่อง / ความนิยม