ACTIVITY JAPAN

ทอประสบการณ์การทอผ้าในชั้นเรียนในประเทศญี่ปุ่น 28เรื่อง / ความนิยม

รีวิว

ขึ้น

มันก็สนุกมาก แต่โทนสีเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้เราอยากจะไป

รีวิว

ขึ้น

ฉันมีที่จะมาถึงในช่วงต้น แต่ Kudasari ยังตอบสนองต่อความเมตตาที่มีต่อพนักงานต้อนรับก็ให้ฉันเริ่มต้นประสบการณ์เร็วขึ้นเล็กน้อย เทสส์ยินดีที่จะสามารถที่จะสร้างผลงานที่น่าพอใจเพราะให้ฉันคำแนะนำอย่างระมัดระวัง ฉันอยากจะเป็นยังท้าทายถ้ามีโอกาส