เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Kurobe, Unazuki 7เรื่อง / ความนิยม