แหล่งช็อป, Namba กิจกรรม Yotsubashi เล่นและประสบการณ์และการพักผ่อนของ 106เรื่อง / ความนิยม