เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Kitakyushu Kokura, Moji 23เรื่อง / ความนิยม