เครื่องดนตรี, โรงเรียนดนตรีในประเทศญี่ปุ่น 12เรื่อง / ความนิยม