อิงะ, นาบาริเล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ 17เรื่อง / ความนิยม