ญี่ปุ่นไทโกะ (กลองญี่ปุ่น) ประสบการณ์ 3เรื่อง / ความนิยม