Dolphin ดูการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น 25เรื่อง / ความนิยม

ปลาวาฬสภาพทางกายภาพสิ่งที่มากกว่า 4m ในญี่ปุ่น แต่มันจะมีขนาดเล็กมักจะคิดว่าโลมา แต่สิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันจะถูกกำหนดโดยเฉพาะขนาดของปลาโลมาอยากรู้อยากเห็นโดยทั่วไปพร้อมเรือ เพราะมันมักจะแสดงให้เห็นเช่นมนุษย์ที่จะได้รับการว่ายน้ำของพวกเขาก็สามารถเห็นได้ในขึ้นใกล้กว่าปลาวาฬขึ้นอยู่กับการดำน้ำแผนยังรวมประสบการณ์เพราะยังมีแผนการที่สามารถว่ายน้ำปลาโลมาว่ายน้ำกับปลาโลมาที่ มันเป็นลอง? จะเห็นหลายโลมาภาคใต้ในประเทศญี่ปุ่น แต่ใน Ogasawara สามารถมองเห็นได้ยังโลมาปินเนอร์

少々お待ちください。