ชั้นเรียนทำอาหาร, การทำอาหารประสบการณ์ของญี่ปุ่น 91เรื่อง / ความนิยม