ชั้นเรียนทำอาหาร, การทำอาหารประสบการณ์ของญี่ปุ่น 86เรื่อง / ความนิยม