ชั้นเรียนทำอาหาร, การทำอาหารประสบการณ์ของญี่ปุ่น 84เรื่อง / ความนิยม