ACTIVITY JAPAN

รีวิว

ขึ้น

การกระทำของการเดินทางฟรีโรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ เป็นประสบการณ์ครั้งแรก แต่มากกว่าแค่คุณจะอธิบายวิธีการที่เรามีการพูดคุยยังโรยเช่นความเห็นประเพณีและประวัติศาสตร์โดยรอบ คนอื่นจะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นที่พึงพอใจที่ดี ของหลักสูตรที่จะทำให้เสียงดังและในครอบครัวผมคิดว่ามีความหลากหลายของวิธีการที่จะเพลิดเพลินไปหรือในสีที่แตกต่างกันและคู่รักและเพื่อน ๆ