มหาดไทยสินค้าอื่น ๆ ในชั้นเรียนทำในประเทศญี่ปุ่น 125เรื่อง / ความนิยม