เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของภาคเหนือของโอซากา (อิบะระกิ Takatsuki, Minoo อิตามิ) 15เรื่อง / ความนิยม