ซูซูกะ Yokkaichi, Kuwana เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ 24เรื่อง / ความนิยม