ทัวร์ประสบการณ์เรือคายัคที่ชัดเจนของญี่ปุ่น 8เรื่อง / ความนิยม