งานปาร์ตี้ที่จัดกิจกรรมของญี่ปุ่น 27เรื่อง / ความนิยม