เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของ Kurashiki, Seto Ohashi สะพาน 26เรื่อง / ความนิยม