กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อ 1 (แอพลิเคชันของการประชุม)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไข (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") บนเว็บไซต์คือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ฯ") Co. , Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่นอยู่บนอินเทอร์เน็ต (PC ง่ายในการจัดการและการดำเนินการมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ masu) บริการข้อมูลเว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และการจัดส่งจดหมายและบริการข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้ ฯลฯ") มันจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์")

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ล่าสุดของข้อตกลงนี้ในช่วงเวลาของการใช้เว็บไซต์นี้หรือชอบซึ่งถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ กรุณายืนยัน

3. ถ้าเรามีผู้ใช้หลังจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนที่มีการใช้เว็บไซต์นี้ ฯลฯ และจะถือว่าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

4. ในกรณีที่ บริษัท เป็นข้อควรระวังในปัจจุบันเช่นที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อควรระวังอื่น ๆ") ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

มาตรา 2 (เกี่ยวกับความพร้อมของเว็บไซต์นี้)

1. เนื่องจากมีบริการที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์นี้หรือชอบหรือเว็บไซต์ที่กำหนดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") สามารถนำมาใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการสมาชิกปัจจุบัน") ซึ่งเป็นสมาชิกปัจจุบัน ผู้ใช้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของเราที่กำหนด

2. ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำรองห้องพักให้กับธุรกิจที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ฉันประกอบกิจกรรม") นอกเหนือไปจากข้อตกลงนี้ "กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงการใช้บริการ" (ต่อไปนี้ " เงื่อนไขการให้บริการ "และกล่าวว่า) จะนำไปใช้ ผู้ใช้เว็บไซต์เมื่อทำการสำรองห้องพักให้ฉันประกอบกิจกรรมแยกหลังจากการตรวจสอบเนื้อหาของข้อตกลงในการให้บริการนี้และจะยินยอมให้นี้

3. ผู้ใช้เว็บไซต์ก็เป็นไปได้ที่จะเรียกดูข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

4. บริษัท ฯ ได้มาประวัติศาสตร์การกระทำของผู้ใช้เว็บไซต์ในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้เช่นอายุได้รับการให้เพศอาชีพและพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ผ่านการใช้งานของเว็บไซต์นี้เช่นโดยผู้ใช้เว็บไซต์การจัดการของเว็บไซต์นี้ และใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือประวัติการกระทำโดยไม่คำนึงถึงอายุการใช้งานของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้สามารถนำไปใช้โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ ล่วงหน้าและยอมรับ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สาม

5. เว็บไซต์นี้เช่นทั้งหมดหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งมาจากการหยุดชะงักหรือเลิกแม้ว่าข้อเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

6. แม้ว่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่โพสต์โพสต์ประกอบกิจกรรมที่มีการโพสต์บนปัญหาที่เกิด (เว็บไซต์นี้ระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์และโพสต์ประกอบกิจกรรมในการใช้งานเช่นเว็บไซต์นี้นี้ ในสำหรับ No) เท่านั้นตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท เพราะมันไม่ได้ใช้ บริษัท ฯ รับผิดชอบใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยตรงไปยังผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 3 (หยุดชั่วคราวเช่นเว็บไซต์นี้)

1. บริษัท ฯ อาจถ้ามีการใช้ในแต่ละรายการต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มันอาจจะทำเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบัน

 • [1] หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับการบำรุงรักษาหรือข้อกำหนดของเว็บไซต์อื่น ๆ
 • [2] ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและฉุกเฉินอื่น ๆ เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากการจัดการของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้
 • [3] ถ้าเราหยุดการดำเนินงานชั่วคราวของเว็บไซต์นี้เช่นในเหตุผลการดำเนินงานและอื่น ๆ เช่นเว็บไซต์นี้ได้รับการมุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็น

2. มีการดำเนินการหยุดชั่วคราวของเว็บไซต์นี้เช่นตามบทบัญญัติของวรรคก่อนหากความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

มาตรา 4 (ความรับผิดชอบของเรา)

1. บริษัท ฯ แต่เราจะทำให้ความพยายามในการสั่งซื้อเพื่อส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือและข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับแต่ละปัญหาต่อไปและไม่รับผิดชอบ เมื่อคุณใช้เช่นเว็บไซต์นี้ผู้ใช้เว็บไซต์ของตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของข้อมูลและการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเว็บไซต์และชอบและเว็บไซต์นี้เป็นต้นโปรดใช้ความรับผิดชอบของผู้ใช้เว็บไซต์ของตัวเอง

 • [1] จากข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งจะปรากฏบนเว็บไซต์ปัจจุบันมีข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวแก่บุคคลที่สามจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ของการเชื่อมโยงในการจัดการและการใช้งานและเช่นเดียวกับต่อไปนี้) ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานเข้ากันได้ความสมบูรณ์ถูกต้องปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและวัน ฯลฯ
 • [2] ผู้ใช้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการเจรจากับบุคคลที่สามโดยใช้ข้อมูลที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้ในกรณีของการดำเนินการจองห้องพักหรือสัญญาของแอพลิเคชันหรือข้อสรุปหรือชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
 • [3] ว่าปัจจุบันเว็บไซต์ ฯลฯ เช่นเดียวกับสินค้าที่มีจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์หรือชอบบริการและข้อมูลและไม่ชอบที่มีความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือคาดว่าผู้ใช้เว็บไซต์
 • [4] ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของเว็บไซต์นี้หรือชอบที่ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
 • [5] ในเว็บไซต์นี้เช่น e-mail และเนื้อหาเว็บอื่น ๆ จะถูกส่งในการเชื่อมต่อกับที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
 • [6] เพื่อความอยู่รอดหรืออัตลักษณ์ของเว็บไซต์หรือชอบจะยังคงอยู่

2. บริษัท ฯ มีการใช้เว็บไซต์เช่นผู้ใช้เว็บไซต์ ( บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเหล่านี้ แต่โดยฉันสำหรับผู้ประกอบการกิจกรรมหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ให้การกระทำไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้) หรือไม่พร้อม ความเสียหายใด ๆ (ความเสียหายหรือการที่กำหนดไว้ในส่วนนี้แต่ละรายการที่เกิดขึ้น, ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามโดยก่อนหน้านี้สองย่อหน้า แต่รวมถึงความทุกข์ทางอารมณ์หรือข้อเสียใด ๆ รวมทั้งการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ ,, เกี่ยวกับการไม่ได้เท่านั้น) ในเหล่านี้ด้วยตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท ฯ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

 • [1] ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นต้นการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามและการกระทำของการเข้าถึงเช่นไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและการบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เว็บไซต์
 • [2] ถึงแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการด้านความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบัน, การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ ปนเปื้อนการทุจริตของไวรัสคอมพิวเตอร์จะดำเนินการเนื่องจากนี้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เว็บไซต์ Te
 • [3] เนื่องจากความล้มเหลวของสายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์หยุดของเซิร์ฟเวอร์และระบบของเราหยุดชะงักของการบริการนี้ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดหรือการสูญหายของข้อมูลและอื่น ๆ

3. ในวรรคก่อนแม้ว่าเรามีความรับผิดชอบในความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ตรงและความเสียหายตามปกติ

มาตรา 5 (ข้อห้ามของผู้ใช้เว็บไซต์)

1. ภาพที่จะโพสต์บนเว็บไซต์นี้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ลิขสิทธิ์ของการตรวจสอบดังกล่าวและข้อมูลทางธุรกิจที่ตีพิมพ์เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ หรือใบอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ช่วงของการอ้างอิงที่พบในกฎหมายลิขสิทธิ์ เกินโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเราและมันจะถูกห้ามการใช้ภาพความคิดเห็นที่ทบทวนและข้อมูลของ บริษัท จดทะเบียนและไม่ชอบ

2. ผู้ใช้เว็บไซต์ในการใช้งานโดยเว็บไซต์ในปัจจุบันและการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเหมาะสมที่จะกระทำหรือด้านล่างต่อไปนี้จะต้องไม่

 • [1] การส่งหรือเขียนข้อมูลการดำเนินการโดยอ้างว่าเป็นคนอื่น
 • [2] การกระทำของการใช้บริการโดยวิธีอื่น ๆ กว่าที่อนุมัติของเราที่
 • [3] การกระทำในปัจจุบันเว็บไซต์ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [4] ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาต
 • [5] การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท ฯ , ฯลฯ หรือการส่งผ่านที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชอบและสแปมเมลที่ทำหน้าที่ในการส่งจดหมายลูกโซ่หรืออีเมลขยะ ฯลฯ
 • [6] ( แต่รวมถึงผู้ประกอบการโพสต์กิจกรรมที่ไม่เพียงนี้. หรือน้อยกว่าและเหมือนกันในส่วนนี้) บริษัท หรือบุคคลที่สามสิทธิแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การกระทำที่อาจมีการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิที่จะ
 • [7] ใส่ร้าย บริษัท หรือบุคคลที่สามหรือใส่ร้ายที่จะกระทำหรือทำร้ายเกียรติหรือความเป็นส่วนตัวการกระทำดังกล่าวหรือกระทำการด้วยความกลัวเหล่านั้น
 • [8] ข้อมูลที่น่ารังเกียจของเนื้อหาที่จะสั่งซื้อของประชาชนและศีลธรรมการกระทำของการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นเอกสารหรือกราฟิก ฯลฯ
 • [9] ตนเองบุคคลอื่นหรือชื่อของบุคคลที่สามที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อีเมล ฯลฯ ( แต่รวมถึงข้อมูลปลอมที่ไม่ได้อยู่เพียง แต่ไม่ทำเพื่อ) ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนาที่จะลงทะเบียน การกระทำ
 • [10] ความรำคาญให้แก่ บริษัท หรือการกระทำของบุคคลที่สามการกระทำและข้อเสียที่สร้างแรงบันดาลใจการกระทำความรู้สึกไม่สบาย
 • [11] ในการกำหนดแยก "ความคิดเห็นของข้อตกลง" การกระทำที่โพสต์ประกอบกิจกรรมของพนักงานและครอบครัวของพวกเขาที่จะโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมที่โพสต์
 • [12] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [13] แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือ บริษัท ที่ทำหน้าที่เช่นให้เกิดความเสียหายเครดิตของ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรของเราของเรา
 • [14] นอกจากนี้กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

3. บริษัท ฯ ถ้ากรณีหรือผู้ใช้ของเรามีการละเมิดวรรคก่อนมีความมุ่งมั่นกระทำที่มันจะถูกกำหนดว่าการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ด้วยความเคารพให้กับผู้ใช้ให้หยุดการใช้เว็บไซต์นี้กีดกันสมาชิกหรือ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ มาตรการที่เราเห็นว่าจำเป็น (รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้.) ก็จะสามารถที่จะดำเนินการ

4. โดยการกระทำของผู้ใช้ในการละเมิดของวรรค 1 หรือวรรคนี้ข้อ 2 ข้อนี้ถ้า บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบตนเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายใด ๆ คุณต้อง

มาตรา 6 (สำหรับการจัดการข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์)

บริษัท ฯ ในการสั่งซื้อเพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้คุณอาจจะได้รับการบันทึกการเข้าถึง แต่ถ้าคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุการใช้งานของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

มาตรา 7 (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฯ )

บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกคนที่ เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากผู้ใช้จะได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย "ความเป็นส่วนตัว" ระบุแยกต่างหาก

มาตรา 8 (ต่อรองได้สิทธิและภาระผูกพัน)

ผู้ใช้สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและตำแหน่งเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและอาจมีการถ่ายโอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามจะต้องไม่

มาตรา 9 (สำหรับการมีลิขสิทธิ์ของแผนที่)

ในการจัดทำแผนที่ซึ่งมีให้จากล้อหน้า จำกัด ด้วยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการสำรวจทางภูมิศาสตร์ที่จะใช้ 25,000 ส่วนต่อแผนที่ภูมิประเทศของปัญหาที่โรงพยาบาล (หมายเลขอนุมัติ: แบน 23 เจ้านายเลขที่ 192-111)

มาตรา 10 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อตกลงนี้จะถูกตีความบนพื้นฐานของกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น, ตัวอย่างแรกของเขตอำนาจของศาลที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้และความสนใจต่างๆและเหมือนเช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้กับศาลสรุปศาลแขวงโตเกียวหรือโตเกียว

กิจกรรมญี่ปุ่นเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อ 1 (การประยุกต์ใช้ข้อตกลง)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงในการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ฯ") บนอินเทอร์เน็ต (PC สำหรับการบริหารจัดการและการดำเนินงานและมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ บริการข้อมูลเว็บไซต์เบ็ดเสร็จ) ในกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และมีการเรียกรวมกันส่งจดหมายและบริการข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการเหล่านี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ ฯลฯ") ของที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ")

 • [1] ที่เรานำเสนอผู้ที่ใช้กิจกรรมด้านบริการสำรองห้องพักประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่จะโพสต์ในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ฉันประกอบกิจกรรม") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการลิขสิทธิ์")
 • [2] นอกจากปัญหาก่อนหน้านี้ (และจะต้องกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้) กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสำรองที่นั่งและสมาชิกบริการ (จะถูกกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้) โดยขณะนี้คนที่

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการในกรณีของการใช้ตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ กรุณา

3. หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนถ้าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการจองห้องพักหรือสมาชิกในการให้บริการก็จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

4. ในกรณีที่ บริษัท เป็นข้อควรระวังในปัจจุบันเช่นที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อควรระวังอื่น ๆ") ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

5 โดยรวมการบริการและการเป็นสมาชิกบริการเรียกว่า "บริการ" ดังต่อไปนี้

มาตรา 2 (ญี่ปุ่นกิจกรรมสมาชิก)

1. สมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมและลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นต่อบทบัญญัติของ บริษัท ฯ ในเว็บไซต์นี้กล่าวว่าคนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้รหัสเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแต่ละ บริษัท (ขั้นตอนกว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนได้ที่จะได้รับการอนุมัติ ที่ต่อไปนี้เรียกว่า "การลงทะเบียน ID") หลังจากลงทะเบียน ID กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสามารถที่จะใช้กิจกรรมญี่ปุ่นสำหรับการให้บริการสมาชิกในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการสมาชิก")

2. ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาของการลงทะเบียนหมายเลขที่จะถือว่าได้ตกลงกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นของข้อตกลงและเงื่อนไข จอแสดงผลความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีความจริงที่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ใช้บริการ 3. เมื่อลงทะเบียน ID โปรดสังเกตเงื่อนไขต่อไปนี้

 • [1] ในช่องใส่ของลงทะเบียนสมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมทุ่มเทหน้าในการให้บริการนี้ให้ป้อนข้อมูลจริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของคุณเองทำลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะไม่ได้รับอนุญาตที่ทั้งหมด
 • [2] เมื่อลงทะเบียนที่อยู่อีเมลในช่วงเวลาของรหัสการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณที่จัดขึ้นโดยผู้ใช้บริการตัวเอง ที่อยู่อีเมลของคุณที่ลงทะเบียนของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้าม บริษัท ฯ และโรงเรียนครอบครัว ฯลฯ หากพวกเขากำลังใช้ e-mail address โดยคนมากกว่าหนึ่งคนเท่านั้นหากในฉันทามติของเจ้าของร่วมรับรู้การลงทะเบียนหมายเลขที่อยู่อีเมลไปยังผู้ใช้บริการในที่อยู่อีเมล คุณรับทราบการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน แต่ยังอยู่ในกรณีนี้จะ จำกัด กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นตัวเองเกี่ยวกับการใช้บริการของสมาชิก
 • [3] [1] หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการป้อนข้อมูลและการจัดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโปรดให้เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนทันที
 • [4] มันไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนและ / หรือความครอบครองของหลายกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยหนึ่งในผู้ใช้บริการ

4 เมื่อกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นทำให้การใช้งานของบริการสมาชิกและผู้ที่ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนในช่วงเวลาของการลงทะเบียนรหัส บริษัท ที่อยู่อีเมลถึงการกระทำที่ได้รับการดำเนินการโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านซึ่งเป็นของการป้อนข้อมูล และรหัสผ่านของ บริษัท และ บริษัท จดทะเบียนในอีเมลและรหัสผ่านจะต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นการใช้งานโดยกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่ตรงกับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเป็นกรณีและการใช้งานไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถูกใช้โดยการถูกขโมยพวกเขารับผิดชอบโดยการกระทำตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ บริษัท ฯ เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียน ID เกี่ยวกับที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน คุณคิดว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นแบก

5. บริษัท ฯ ในกรณีต่อไปนี้กิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดหรือบางส่วนของการระงับการใช้งานหรือเลิกบริการสมาชิกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับสมาชิกในการยกเลิกรหัสการลงทะเบียนการลบที่อยู่ที่ลงทะเบียนอีเมล จุด (มาตรา 4 ให้นิยาม) ทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงการกีดกันของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและเรียกร้องค่าเสียหายกระทำที่จำเป็นเช่น ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายไม่เพียง แต่ในนี้) มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ในการติดต่อของผลแม้ว่าความเสียหายหรือเสียเปรียบกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

 • [1] โดยไม่ต้องกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีจุดที่ถูกต้อง, กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นใช้กิจกรรมญี่ปุ่นในฐานะสมาชิก (เข้าสู่ระบบ) เป็นโดยไม่ต้องมีประวัติที่พิสูจน์แล้วและที่จะกล่าวว่าการติดต่อต่าง ๆ ทาง e-mail ไม่สามารถส่งข้อผิดพลาดจากเรา หากมีสิ่งหนึ่งหรือการตั้งค่าอีเมลขาเข้าคือการเลือกทั้งหมด "ไม่รับ"
 • [2] กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกเงื่อนไขการใช้และข้อควรระวังอื่น ๆ (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดกิจกรรมญี่ปุ่นเช่น") จะนำเสนอในช่วงเวลาของการใช้งานของข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์หรือบริการของ บริษัท เพื่อตรวจสอบการละเมิด เมื่อไหร่หรือหาก บริษัท ฯ คือการตรวจสอบว่ามีความกลัว
 • [3] ถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นกระทำที่ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของการให้บริการของสมาชิก

6. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นเมื่อตัวเองคือการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการนี้ให้ตรวจสอบกิจกรรมที่ญี่ปุ่นข้อตกลงอื่น ๆ ในแง่ของการที่ตกลงกันไว้และจะใช้บริการหรือบริการ

มาตรา 3 (กิจกรรมการจอง)

1. ผู้ใช้บริการโดยใช้คุณลักษณะการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้หรือโดยวิธีการที่จะถามในโทรศัพท์ให้เราเราคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจกรรมของการสมัครเพื่อผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นกิจกรรมที่สมาชิกญี่ปุ่นที่คิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการการประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักโดยเฉพาะวิธีการที่จะขอให้ทางโทรศัพท์กับเรา

2. ผู้ใช้บริการโดยการดำเนินการวรรคก่อนของการประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักเงื่อนไข (ห้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้ประกอบกิจกรรมที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกกำหนด, ห้องเงื่อนไขยกเลิกเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเลิกวันเกิด ฯลฯ รวมถึง แต่ถือว่าได้ตกลงที่จะเท่านั้นไม่มี) เหล่านี้

3. หลังจากวรรคก่อนสมัครใช้บริการจองห้องพักในช่วงเวลาของการโพสต์ประกอบกิจกรรมที่ถูกแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของการยอมรับจะถือว่าได้รับการจัดตั้งขึ้น

ผู้ใช้บริการ 4. และยกเลิกการติดต่อไม่เป็นที่พอใจหลังจากการจองห้องพักจะต้องไม่ ในกรณีที่ บริษัท เป็นผู้ใช้บริการโดยรายงานหรือชอบจากผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์ระบุว่าดำเนินการยกเลิกไม่ติดต่อ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการให้บริการ หยุดการกีดกันของสมาชิกหากผู้ใช้บริการเป็นกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิก ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อ) มาตรการความเสียหายที่อ้างว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะมีความจำเป็นที่จะใช้ เราอาจ

5. ผู้ใช้บริการจะต้องด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ที่จะดำเนินการแบบฟอร์มการจองเฉพาะในกิจกรรมที่จะเข้าร่วม แต่เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่จะมาพร้อมเพียงคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการด้วยความยินยอมของผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์จะสามารถที่จะทำให้การประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม

มาตรา 4 (การชำระเงินของราคากิจกรรมดังกล่าว)

1. ผู้ใช้บริการในกรณีสำรองห้องพักที่คุณลงทะเบียนสำหรับฉันประกอบกิจกรรมที่ใช้บริการจองห้องพักมีความพึงพอใจในทางที่โพสต์ประกอบกิจกรรมเพื่อระบุตามกิจกรรมโดยตรงเกี่ยวกับการโพสต์ค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการกิจกรรม คุณจะต้องจ่าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การชำระเงินกิจกรรม")

2. ผู้ใช้บริการในกรณีที่จะยกเลิกการจองห้องพักสำรองห้องพักหลังจากการก่อตัว (และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกไม่ติดต่อ) ตีพิมพ์ประกอบกิจกรรมค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่กำหนดตีพิมพ์ประกอบกิจกรรมเพื่อระบุขึ้นอยู่กับวันยกเลิก ในทางที่มันจะได้รับการชำระเงินโดยตรงกับผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 5 (บริการนิคม)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกในการให้บริการที่เราระบุหนึ่งในบริการสำรองห้องพักมันจะสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้บริการการชำระเงินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและอื่น ๆ ให้บริการโดยพันธมิตรของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการการชำระเงิน") คุณ กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยไม่คำนึงถึงความจริงที่ว่ามันไม่ได้เป็นบุคคลที่ให้ข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฯ ได้โพสต์ประกอบกิจกรรมและกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นข้อ จำกัด ที่เราได้รับการชำระเงินจากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นสำหรับผมที่ประกอบกิจกรรม ในวัตถุประสงค์เข้าใจว่าฉันทำหน้าที่เป็นทนายความใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ที่กำลังมองหาผู้ประกอบการกิจกรรมเห็นด้วย ในขณะที่กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจ่ายราคารวมให้กับ บริษัท ฯ ตามข้อผูกพันการชำระเงินค่าบริการเป้าหมายสำหรับผมที่ประกอบกิจกรรมของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นหายไปความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ ในการชำระค่าบริการให้กับผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

2. หากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้เลือกใช้บริการการชำระเงินกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นบทความก่อนหน้านี้แม้จะมีบทบัญญัติของวรรค 1 ราคากิจกรรมที่ยินยอมที่จะจ่ายในลักษณะที่กำหนดโดย บริษัท ฯ จนถึงวันที่เรากำหนด เราต้องการสิ่งที่ กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเมื่อใช้บริการการชำระเงินที่ใช้ข้อตกลงแยกต่างหากและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการการชำระเงินในการกำหนดการประมวลผลของการคืนเงินและอื่น ๆ จะยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

3. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นหลังจากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้จ่ายราคากิจกรรมในลักษณะที่กำหนดในการคัดเลือกที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนการใช้บริการการชำระเงินเมื่อผมไปจ่ายค่ายกเลิกโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 2 จ่าย คุณยอมรับว่าจำนวนเงินที่มีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการยกเลิก อย่างไรก็ตามสมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมในกรณีที่จำนวนเงินที่จ่ายไม่เพียงพอที่จะยกเลิกบทบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์และจะได้รับการชำระเงินโดยตรงกับความขาดแคลนให้ฉันประกอบกิจกรรม

4. แม้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้เลือกใช้บริการการชำระเงินในกรณีที่จำนวนที่เพิ่มขึ้นของคนที่อยู่ในห้องพักกิจกรรมในวันที่หรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเช่นการเพิ่มตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อให้ตรงฉันประกอบกิจกรรม ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมกิจกรรม

มาตรา 6 (จุดบริการ)

1. บริษัท ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการลดลงของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นในการให้บริการที่เราระบุหนึ่งในบริการสำรองห้องพักที่ถูกดำเนินการโดยใช้การกระทำตามวิธีการที่กำหนดไว้ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธุรกรรมผู้รับจุด") กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับ บริษัท ฯ เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สภาพจุดให้") ออกจุดของเราเอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุด") กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นกำหนดโดย บริษัท ฯ ให้บริการสำรองห้องพัก ในการดำเนินการที่กำหนดโดย บริษัท ของการแสวงหาผลประโยชน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดใช้การทำธุรกรรมพื้นฐาน") ในการให้บริการ, บริการจุดที่สามารถใช้คะแนนให้เป็นไปตามวิธีการของ บริษัท ที่กำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงจุดในการใช้") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จุดบริการ และมันจะทำงาน "และกล่าวว่า)

2. จุดให้การทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขจุดทุนจุดใช้การทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขการใช้จุด (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขจุด") ของเนื้อหาของการให้บริการจุดวันหมดอายุของจุดที่เป็นเราเป็นของตัวเอง มันจะถูกกำหนดโดยกำหนดหน้าของเราในวันพิพากษา

3. แม้จะมีก่อนหน้านี้ก็สันนิษฐานว่ามีกรณีที่จะออกในเนื้อหาและจุดที่แตกต่างกันเงื่อนไขอธิบายจุดในหน้าสเปคของเราในกรณีนี้และชัดเจนจะชี้เงื่อนไขในช่วงเวลาของการออกจุด มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีของเงื่อนไขจุดที่ประจักษ์ในเวลาของการออกสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกซึ่งอธิบายไว้ในหน้าสเปคของเราจะแตกต่างกันที่ปรากฏเงื่อนไขจุดในช่วงเวลาของการออกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะเหนือกว่า

มาตรา 7 (จุดทุน)

1. บริษัท ฯ อาจจะด้วยความเคารพกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่ได้ทำจุดให้การทำธุรกรรมเรื่องและจะให้คะแนนตามเงื่อนไขจุดทุน

2. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นคือเมื่อมีข้อสงสัยในจำนวนของจุดที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้ บริษัท ตัวเองหรือร้านค้าหรือชอบซึ่งได้รับการให้บริการหรือสินค้าหรือชอบที่จะเป็นเรื่องของผู้รับจุดเริ่มซื้อขายวันที่ให้บริการจองห้องพัก (ด้านล่าง เกี่ยวกับคุณ) เรียกว่า "จุดผู้รับบริการธุรกรรมการให้บริการของ บริษัท" จะสอบถามไปยัง บริษัท กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการแก้ไขในระหว่างกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและจุดนี้ผู้รับบริการธุรกรรมการให้บริการของ บริษัท สำหรับข้อสงสัย บริษัท ยกเว้นเมื่อจำนวนที่ไม่ถูกต้องของจุดที่จะได้รับจากกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยตนเองโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อขั้นต้นและไม่รับผิดชอบใด ๆ

3. แม้หลังจากที่ บริษัท ฯ ได้รับการชี้ไปที่กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นตามวรรค 1 และวรรคก่อน 3 ข้อนี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ไม่เหมาะสมว่าสมาชิกละเมิดในปัจจุบันและกิจกรรมอื่น ๆ ของเราที่จะให้ญี่ปุ่นจุด หากสถานการณ์ที่พบก็จะสามารถที่จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของจุดรับที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกญี่ปุ่น

4. บริษัท ฯ ตั้งอยู่ในวรรคก่อนเมื่อคุณพยายามที่จะยกเลิกจุดกิจกรรมญี่ปุ่นในกรณีที่สมาชิกเป็นจุดเปลี่ยนกลับไม่เพียงพอหรือถ้ามันไม่ได้มีเหตุผลเช่นการใช้ประโยชน์จากจุดที่มีอยู่แล้วทำให้การยกเลิกของเป้าหมาย บริษัท ฯ เป็นกิจกรรมที่สมาชิกประเทศญี่ปุ่นเป็นไปได้ที่จะเรียกร้องเงินของจุดปริมาณที่สอดคล้องกันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการยกเลิกจุดที่จะยกเลิกเรื่องบนพื้นฐานของวรรคก่อน (และจะได้รับการแปลที่ 1 จุด = 1 เยน) เราอาจ

มาตรา 8 (ใช้จุด)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสามารถที่จะใช้จุดที่ตัวเองจะจัดขึ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดของการชำระเงินของจุดที่ใช้ทำธุรกรรมพื้นฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจุด (สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นต่อไปนี้ บริษัท และร้านค้าเช่นการใช้จุดที่จะถือเรียกว่า "จุดใช้ บริษัท")

2. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่น, แอพลิเคชันการใช้งานของจุดตามวรรคก่อนหลังจากที่คุณได้ทำไว้กับ บริษัท ถ้าสมัครใช้งานได้ถูกเพิกถอนหรือในเช่นถ้าจำนวนจุดที่จะใช้สำหรับการชำระเงินจะลดลงที่จุดเวลาที่มีอยู่ บริษัท หรือประเด็นนี้ใช้ บริษัท โดยการตัดสินของ บริษัท ของเรามีจุดหรือเงินและสิ่งของและจะกลับมาจุดในจำนวนเทียบเท่าที่ไม่สามารถกลับจุด

3. หลังจากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้นำมาใช้เพื่อใช้ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของการชำระเงินของจุดใช้คะแนนการทำธุรกรรมเรื่องที่จะจัดขึ้นในคลังชี้กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับพบว่ามีการยกเลิกการเป้าหมาย กรณีก็อาจจะถูกยกเลิกหรือระงับการทำธุรกรรมเรื่องของการชำระเงิน ในกรณีที่กิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสำหรับการติดต่อภายหลังตามคำแนะนำของเรา

4. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในหน้าของเรากำหนดไม่สามารถโอนหรือรับมรดกจุดต่อบุคคลที่สามยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินและสิ่งของ

5. แม้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นไม่น่าจะลงทะเบียน ID หลายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะไม่สามารถที่จะข้อสรุปถึงจุดที่จะจัดขึ้นในแต่ละการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

มาตรา 9 (ใช้คูปอง)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกในการให้บริการที่คุณระบุหนึ่งในบริการจองรหัสแคมเปญที่เรามีให้เป็นบริการส่วนลดสำหรับกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คูปอง") สามารถนำมาใช้ การออกกำลังกายคูปองและให้ป้อนรหัสคูปองใน "คูปองฟิลด์ป้อนรหัส" ที่จะแสดงในการเข้าสู่ระบบขึ้นบนหน้าจอ ขอบเขตคูปองสำหรับเนื้อหาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประยุกต์ใช้และคูปองอื่น ๆ ที่เราคิดว่าเรากำหนดไว้สำหรับแต่ละคูปอง

มาตรา 10 (ห้าม)

ผู้ใช้บริการและคุณจะไม่ดำเนินการที่อาจจะมีผลบังคับใช้กับการกระทำหรือต่ำกว่าด้านล่างเมื่อใช้บริการนี้

 • [1] การกระทำของการละเมิดสิทธิของแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม
 • [2] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
 • [3] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกไม่สบายในการกระทำหรือบุคคลที่สามจะกลายเป็นใส่ร้ายหรือสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลภายนอก
 • [4] หรือการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท อื่น ๆ การกระทำของ Dari หรือหรือเขียนเพื่อส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายอีเมล ฯลฯ
 • [5] การกระทำที่ให้บริการในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [6] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [7] โดยข้อมูลที่ได้ผ่านบริการทำสำเนา, การขาย, การกระทำของการใช้งานเกินขอบเขตของสิ่งพิมพ์หรือการใช้งานส่วนตัวอื่น ๆ
 • [8] รบกวนการทำงานของบริการนี้หรือการกระทำเช่นให้เกิดความเสียหาย บริษัท หรือหุ้นส่วนของความไว้วางใจ
 • [9] กิจกรรมดำเนินงานหรือการกระทำที่ดำเนินกิจกรรมที่จะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไร
 • [10] การใช้บริการนี้การกระทำของงงจงใจ บริษัท หรือคู่ค้าโดยการให้หรือการข่มขู่ของข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • [11] ผู้ประกอบการเผยแพร่กิจกรรมหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือกิจกรรมราคาและค่าของผู้ใช้อื่น ๆ ของสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ชำระเงินหรือโพสต์ของความรุนแรงเช่น บริษัท ฯ รำคาญกับ บริษัท หรือบุคคลที่สาม
 • [12] กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

มาตรา 11 (ไม่รับประกัน)

ถึงแม้ว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และข้อมูลในการให้บริการนี้ให้กับผู้ใช้บริการสำหรับแต่ละปัญหาต่อไปนี้ก็ไม่ได้รับประกันตลอด เมื่อใช้บริการนี้ผู้ใช้บริการของตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของบริการดังกล่าวและข้อมูลที่ให้ในการให้บริการนี้และบริการนี้โปรดใช้ที่มีความเสี่ยงของคุณเอง

 • [1] จากข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้หรือชอบ (ซึ่งจะปรากฏบนเว็บไซต์นี้ธุรกิจที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์" และกล่าวว่า) ที่นอกเหนือจากการจัดการบุคคลที่สามและ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลใด ๆ หรือชอบรวมอยู่ในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อไปนี้และเดียวกัน), ประโยชน์, ความเหมาะสม, ความถูกต้องครบถ้วนความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและความต้านทานล่าสุด ฯลฯ
 • [2] ในกรณีที่มีการดำเนินการเจรจาต่อรองของผู้ใช้บริการหรือลิขสิทธิ์กับบุคคลที่สามอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์โดยใช้ข้อมูลที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้หรือสัญญาของการประยุกต์ใช้หรือยึด ฯลฯ (จุดให้การทำธุรกรรมเรื่องจุด รวมถึงในกรณีที่การใช้งานของการทำธุรกรรมเรื่อง) เรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำ
 • [3] ผลิตภัณฑ์มันสามารถใช้ได้ผ่านทางบริการและการบริการหรือข้อมูลหรือชอบมีความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือคาดว่าผู้ใช้บริการ
 • [4] ความล้มเหลวในการให้บริการนี้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
 • [5] ไปยัง e-mail หรือเนื้อหาเว็บอื่น ๆ จะถูกส่งในการเชื่อมต่อกับบริการก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
 • [6] ว่าการอยู่รอดหรือเอกลักษณ์ของบริการนี้จะยังคงอยู่

มาตรา 12 (ความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ และผู้ใช้บริการ)

1. บริษัท ฯ มีการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ( แต่รวมถึงส่วนนี้แต่ละรายการไม่ จำกัด เฉพาะ) ที่เกิดขึ้นในจิตใด ๆ ของความเสียหาย (ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้งานไม่ได้หรือ ซึ่งจะรวมถึงข้อเสียรวมถึงความเจ็บปวดหรือความสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ แต่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท ที่เกี่ยวกับการเพียง แต่ไม่ทำ) นี้ นอกจากนี้แม้ว่าเราจะมีความรับผิดชอบในความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ความเสียหายโดยตรงและปกติ

 • [1] ดำเนินการผ่านบริการนี้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามและความเสียหายจากการกระทำเช่นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและใช้งานมันเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ
 • [2] ถึงแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการด้านความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการนี้การทุจริตเช่นการปนเปื้อนของการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะดำเนินการเนื่องจากบริการนี้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้
 • [3] การหยุดชะงักของระบบหรือบริการเนื่องจากความล้มเหลวเช่นสายการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้าหรือหยุดความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้บริการจากการสูญเสียข้อมูลหรือไม่ได้รับอนุญาต

2. บริษัท ฯ คือถ้าผู้ใช้บริการมีการใช้บริการนี้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้บริการถือว่าตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และนั่นก็คือไม่มีผู้ใช้บริการจะต้องแก้ปัญหาที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองและความรับผิดชอบ

3. โดยการกระทำในการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกิจกรรมที่ญี่ปุ่นข้อตกลงดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการในกรณีที่ บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการที่มีความรับผิดชอบตัวเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยทั้งหมดของความเสียหาย ต้อง

มาตรา 11 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

1. บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริการเป้าหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย "ความเป็นส่วนตัว" ระบุแยกต่างหาก

2. บริษัท ฯ กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น (ไม่ต้องถามว่าทำไม) ถอนตัวหรือชอบจากระบบสมาชิกของการหยุดใช้บริการเป้าหมายหรือบริการเป้าหมายและแม้กระทั่งกิจกรรมข้อมูลสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับขั้นตอนกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกำหนดแยกต่างหากจาก บริษัท ตราบใดที่คุณไม่ยกเลิกก็จะสามารถดำเนินการต่อการใช้งานและมีข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นที่คุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ล่วงหน้า

มาตรา 12 (การซื้อและการใช้ข้อมูลแอตทริบิวต์และประวัติพฤติกรรม)

1. บริษัท ฯ อาจอายุให้ผ่านการใช้บริการเป้าหมายโดยกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกเพศที่จะได้รับประวัติพฤติกรรมของกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับบริการเป้าหมายเช่นพื้นที่การประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยการบริหารจัดการและการดำเนินงานของการบริการเป้าหมาย ใช้เท่าที่จำเป็นและข้อมูลทางสถิติที่สร้างบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือมีประวัติกระทำโดยไม่คำนึงถึงอายุการใช้งานของข้อตกลงที่สามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องกิจกรรมข้อ จำกัด ใด ๆ สมาชิกของญี่ปุ่นตกลงกันไว้ล่วงหน้า คุณ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

2. บริษัท ข้อมูลถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นใช้เข้าสู่ระบบเดียวกันในการให้บริการเป้าหมายตามการระบุของแต่ละบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนที่จะมีการยอมรับของข้อมูลแอตทริบิวต์ที่ได้มาและประวัติพฤติกรรม (ข้อตกลงเพื่อให้ห่างไกล ในการใช้ไม่สำคัญว่ามันจะได้รับข้อมูล) หลังจากไม่ว่ามันจะสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการจัดหาการจัดจำหน่ายและการแสดงผลเช่นเดียวกับบริการหรือเป้าหมายการให้บริการเช่นการโฆษณาสมาชิกกิจกรรมในญี่ปุ่นได้รับความยินยอมล่วงหน้านี้ คุณ

มาตรา 13 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

1. บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ใส่ใจกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย "ความเป็นส่วนตัว" ระบุแยกต่างหาก

2. บริษัท ฯ ยังเป็นผู้ใช้บริการได้ยกเลิกการสมัคร ฯลฯ (เหตุผลไม่สำคัญ) จากป้ายหรือกิจกรรมระบบสมาชิกญี่ปุ่นใช้บริการนี้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามขั้นตอนของผู้ใช้บริการที่กำหนดโดยแยก บริษัท ตราบใดที่คุณไม่ฆ่าจะสามารถดำเนินการต่อการใช้งานและมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการคุณยอมรับล่วงหน้านี้

มาตรา 14 (การซื้อและการใช้ข้อมูลแอตทริบิวต์และประวัติพฤติกรรม)

1 บริษัท ฯ ได้รับประวัติศาสตร์การกระทำของผู้ใช้บริการในแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับการให้บริการเช่นอายุได้รับการให้เพศอาชีพและพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ผ่านการใช้บริการนี้โดยผู้ใช้บริการที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริการนี้ นำไปใช้ในช่วงและข้อมูลทางสถิติที่สร้างบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือประวัติการกระทำโดยไม่คำนึงถึงระยะที่มีประสิทธิภาพของข้อตกลงที่ผู้ใช้บริการจะได้รับการยอมรับล่วงหน้าว่าสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุบริการที่ผู้ใช้แต่ละคนต่อบุคคลที่สาม

2 เราเป็นถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยใช้บันทึกเดียวกันในเว็บไซต์ที่นอกเหนือไปจากการระบุบุคคลที่เป็นข้อมูลที่ได้รับก่อนที่จะมีการยอมรับของข้อมูลแอตทริบิวต์เพื่อให้ได้มาไกลและประวัติพฤติกรรม (ข้อตกลง ใช้ไม่ได้เรื่องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับหลังจากชั่วคราว) ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการจัดหาการจัดจำหน่ายและการแสดงผลเช่นเดียวกับบริการหรือเป้าหมายการให้บริการเช่นการโฆษณากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะยอมรับเรื่องนี้ล่วงหน้า .

มาตรา 15 (การเปลี่ยนแปลงของการหยุดชะงักของการบริการหรือการเลิกจ้าง)

1 บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้และจะสามารถระงับหรือสิ้นสุด อย่างไรก็ตามหาก บริษัท ฯ จะยุติทั้งหมดของบริการนี้ บริษัท ฯ จะต้องได้รับการแจ้งเตือนในลักษณะที่กำหนดโดย บริษัท ฯ ถึงหนึ่งเดือนก่อนวันสิ้นสุดสำหรับผู้ใช้บริการ

2 บางส่วนหรือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงของบริการนี้เนื่องจากถูกขัดจังหวะหรือยุติแม้ว่าข้อเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการก็จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

3 บริษัท หนึ่งในบริการที่ถ้าคุณต้องการที่จะจบทุกจุดบริการและจะยุติการออกและการใช้งานของจุดวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามแม้หลังจากวันที่สิ้นสุดหากผู้ใช้บริการเป็นแยกที่เราตรวจสอบและจะสามารถใช้จุดให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อ 16 (การกำจัดของกองกำลังต่อต้านสังคม)

ผู้ใช้บริการกองกำลังต่อต้านสังคม (อันธพาล, สมาชิกแก๊งที่ยังไม่ได้ผ่านห้าปีนับ แต่เวลาที่ไม่ได้เป็นคนร้ายแก๊งสมาชิกเสมือน บริษัท ที่เกี่ยวข้องแก๊ง racketeers ฯลฯ การเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นการสนับสนุนการ grounder หรือปัญญาพิเศษ กลุ่มความรุนแรงหรือชอบหรืออื่น ๆ หมายความว่าผู้ซึ่งเทียบเท่ากับเหล่านี้.) ก็ไม่ได้นำไปใช้และการกระทำความรุนแรงที่ไม่ได้ดำเนินการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการหลอกลวงหรือการข่มขู่หรือการอุดตันของการดำเนินธุรกิจและจะได้รับการแสดงนอกจากนี้ในอนาคต . ความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับการยืนยันดังกล่าวและจะต้องยอมรับการกีดกันการคัดค้านโดยไม่ต้องหยุดการใช้บริการหรือกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น

ข้อ 17 (ต่อรองได้สิทธิและภาระผูกพัน)

ผู้ใช้บริการ, สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและตำแหน่งในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการนี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและอาจมีการถ่ายโอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามจะต้องไม่

ข้อ 18 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อตกลงนี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในเขตอำนาจของศาลกรณีแรกของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และมีศาลสรุปศาลแขวงโตเกียวหรือโตเกียว

กิจกรรมญี่ปุ่นชี้ข้อตกลง

ชิ้น เนื้อหา

ชี้ให้ทำธุรกรรมเรื่อง

กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก".) คือการบริหารจัดการและดำเนินการโดยเราให้บริการสำรองห้องพักประสบการณ์กิจกรรมกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้เรียกว่า "กิจกรรมที่ญี่ปุ่น".) ในการล็อกอินกิจกรรมญี่ปุ่นประจำตัวประชาชน จุดที่จะได้รับหากผู้ประกอบการกิจกรรมดำเนินการโดยใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของกิจกรรมญี่ปุ่นได้ทำจองห้องพักของกิจกรรมที่จะให้

※การจองทางโทรศัพท์, การสำรองห้องพักที่ร้านไม่ได้กลายเป็นเป้าหมาย

เงื่อนไขจุดทุน

[จุดผู้รับจำนวนเงิน] สมาชิกเป็นกิจกรรมที่สงวนไว้ใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของกิจกรรมค่าธรรมเนียมญี่ปุ่น (ไม่รวมภาษี)

※มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในด้านของกิจกรรมในห้องพักวันของการสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับการรายงานจากผู้ประกอบการกิจกรรมและจำนวนเงิน (ภาษี) ที่จะเป็นจุดผู้รับจำนวนเงินที่หลังการเปลี่ยนแปลง
※นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นสมาชิกที่จะใช้จุดคูปองและจำนวนเงินที่ได้รับจากการหักจำนวนเงินส่วนลดจุดคูปองจากค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ลิขสิทธิ์ (ไม่รวมภาษี) ที่น่าสนใจ

แกรนท์ระยะเวลาของการจุด

กิจกรรมวันที่ดำเนินการในเดือนถัดไป 10 วันหรือในภายหลัง
(ตัวอย่าง: หากคุณมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายนจุดรับในหรือหลังวันที่ 10 กรกฎาคมคุณสามารถเห็นบนหน้าเว็บของฉัน

วันหมดอายุของจุด

วันสุดท้ายของเดือนถึง 12 เดือนหลังจากการนับเดือนซึ่งจุดที่ได้รับมอบหมาย
(ตัวอย่าง :. 2017 ตุลาคมได้รับคะแนนใน 10 วันวันที่มีประสิทธิภาพคือ 31 ตุลาคม 2018 หากคุณกำลังใช้จุดได้รับการจองห้องพักของกิจกรรมในวันที่หมดอายุหนึ่งไม่ใช้จุด แม้ในขณะที่ส่วนที่เหลือวันที่หมดอายุของจุดที่เหลือจะไม่ปรับปรุงโปรดทราบว่ายังคงอยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2018)

จุด※กรุณาใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จุดใช้การทำธุรกรรมเรื่อง

จุดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นดำเนินการเข้าสู่ระบบในกิจกรรมญี่ปุ่น ID คุณสามารถใช้การสำรองห้องพักของการให้บริการดังต่อไปนี้

กิจกรรมสามารถจองโดยใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของญี่ปุ่นกิจกรรมของผู้ประกอบการกิจกรรมการสำรองห้องพักที่จะให้ (นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งโปรดทราบ.)

ใช้ขีด จำกัด บน

เมื่อขึ้นมาถึง 50,000 คะแนนต่อการใช้สิทธิของ

ใช้วงเงินที่ต่ำกว่า

100 คะแนน

หน่วยการใช้งาน

100 คะแนน

ใช้หลังจากการยกเลิกการให้บริการจุด

จะดำเนินการเป็นโปรแกรมการใช้งานของจุดโดยใช้กิจกรรมที่ญี่ปุ่นทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นยกเลิกโปรแกรมจุดจากวันที่แจ้งเตือนไปยังสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า "การแจ้งเตือนของวันสิ้นสุด") จากภายในกิจกรรมญี่ปุ่นฟังก์ชั่นการสำรองห้องพัก 1 เดือนจาก บริษัท ฯ แจ้งการบอกเลิก ในความเป็นจริงถ้าคุณได้เสร็จสิ้นกิจกรรมการดำเนินการตั้งแต่วันที่ภายในสามเดือนสำหรับการใช้งานของกิจกรรมและจะสามารถใช้จุดมีไว้ในครอบครอง

กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงความคิดเห็น

มุมนี้, Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ผู้ใช้เว็บไซต์และผู้ประกอบการตีพิมพ์คือการจัดการและการดำเนินกิจกรรม "ญี่ปุ่น" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น") (ซึ่งต่อไปนี้การบริหารจัดการส่วนใหญ่ของฉันสำหรับการประกอบ เขตการปกครองของ บริษัท รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายใด ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้ใช้ของ) เรียกว่า "ผู้ใช้"

เพื่อที่จะได้มุมที่มีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายสำหรับทุกคนหลังจากยอมรับข้อตกลง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ตอบกลับจากตรวจสอบต่อไปผู้ประกอบการและเผยแพร่กรุณาใช้

ข้อ 1 (บททั่วไป)

1. ทบทวน

รีวิวเป็นบริการรีวิวที่ให้บริการโดย บริษัท ฯ ในการจัดการและดำเนินงานในกิจกรรม "ญี่ปุ่น" ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

2. การประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข (แม้ว่า "ใช้" รวมทั้งการดูและโพสต์เช่น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเหล่านี้. ต่อไปนี้เช่นเดียวกัน.) การใช้ตรวจสอบและจะถูกนำไปใช้กับทั้งหมดของผู้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้ การตรวจและเข้าใจและจะใช้ด้านบนการทบทวนความยินยอมในการนี้

3. เห็นด้วย

ผู้ใช้โดยการใช้ประโยชน์ของการวิจารณ์ที่จะถือว่าได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้บริการนี้ จอแสดงผลความตั้งใจของความขัดแย้งจะต้องได้รับการยอมรับกับสิ่งเดียวที่ไม่ได้ใช้ทบทวนใด ๆ

4. ปรับเปลี่ยน

บริษัท ฯ ข้อตกลงการใช้งานคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานของข้อตกลงนี้ในการใช้งานและกิจกรรมแง่ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละครั้งที่คุณใช้ทบทวนโปรดยืนยัน

มาตรา 2 (ผู้ใช้)

ผู้ใช้ในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการใช้งานเพื่อดูยังไกลเท่าที่จะโพสต์บทความและจะได้รับจาก บริษัท ฯ ทั้งหมดของสิทธิในการทบทวนจะเป็นส่วนที่เป็นของ บริษัท ฯ

มาตรา 3 (โพสต์และนาฬิกา)

1. วัตถุประสงค์

สอบทานนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท ฯ เป็นผู้ดำเนินการ ผู้ใช้โดยเข้าใจผลกระทบนี้เรียกตรวจสอบจะทำให้การมีส่วนร่วมของบทความ

 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจกรรมระหว่างผู้ใช้
 • ●คอลเลกชันความคิดเห็นบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้ใช้
 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้อื่น ๆ

2. โพสต์

สามารถโพสต์ของผู้ใช้เป็นผู้ใช้ลงทะเบียนสมาชิกโดยวิธีการที่เราพิจารณาแยกกันและผู้ใช้โดยใช้กิจกรรมโพสต์จริงคุณสามารถโพสต์ของ 1 ต่อการสำรองห้องพัก .

3. ห้ามการกระทำ

ผู้ใช้โพสต์เมื่อความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบทความคุณยังไม่ได้จะต้องใช้การกระทำที่แสดงด้านล่าง

 • [1] ใช้งานจริงเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถโพสต์
 • [2] จำนวนมากจงใจโพสต์เนื้อหาเดียวกัน
 • [3] การโพสต์เหล่านั้นตกอยู่ภายใต้ข้อ 4 วรรค (ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา)
 • [4] ผมสำหรับผู้ประกอบการโดยไม่มีการแทรกแซงของการวิจารณ์นี้ได้มีส่วนร่วมที่จะได้รับในการติดต่อเกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหาในจดหมายตรงและทางโทรศัพท์ ฯลฯ
 • [5] ที่ผู้ใช้ที่เป็น บริษัท จดทะเบียนผู้ประกอบการโพสต์ทำท่าจะใช้ที่เป็นผู้ใช้เว็บไซต์

4. ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา

ผู้ใช้โดยการโพสต์บทความรวมทั้งเรื่องที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะไม่เป็น

 • [1] เนื้อหาที่เบี่ยงเบนไปจากข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับจาก บริษัท ฯ
 • [2] ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของการใช้ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นของเนื้อหาของตัวเองของผู้ใช้
 • [3] เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ของการชักชวนของการแนะนำและ MLM ผลิตภัณฑ์
 • [4] ข้อเท็จจริงและเนื้อหาขัดหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ
 • [5] ในบริการญี่ปุ่นกิจกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่น
 • [6] การโพสต์กิจกรรมการเผยแพร่และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมันของฉันสำหรับผู้ประกอบการ
 • [7] (รวมถึงจดหมายของใหม่บทบัญญัติของการคืนเงินและการบริการโดยแต่ละสถานการณ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะไม่ จำกัด เหล่านี้) เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้และปัญหาของ บริษัท อินเตอร์จดทะเบียน บริษัท ฯ ได้มุ่งมั่นที่จะโพสต์
 • [8] ลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าสิทธิความเป็นส่วนตัวของสิ่งที่คุณต้องการที่จะละเมิดสิทธิของเกียรติหรือชอบหรืออื่น ๆ
 • [9] ไม่เพียง แต่ผู้เขียนผู้ใช้อื่นกิจกรรมและพนักงานสถานที่เป็นส่วนตัวในเรื่องดังกล่าว (วันที่ใช้ชื่อสมาคมอุตสาหกรรมเป็นชื่องานลักษณะส่วนบุคคล ฯลฯ ลักษณะหรือการกระทำพฤติกรรมที่เธอสามารถระบุ ดังกล่าวรวมทั้งข้อมูล แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ)
 • [10] (รวมถึงกรณีที่มีการใช้ในชื่อของผู้เขียนกระทู้และโพสต์เนื้อหา แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์และรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์การใช้งานเดิมเป็นผู้ที่
 • [11] ใส่ร้ายหยาบคายเช่นการเป็นตัวแทนการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกทางลามกอนาจาร
 • [12] ที่ใช้โน้มน้าวสำหรับข้อมูลที่ไม่เพียงเกิดขึ้นในสภาพที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • [13] สิ่งที่มีผลที่ข่มขู่หรือคุกคามคนอื่น ๆ จะสังเกตเห็น
 • [14] ต้านทานความรุนแรงของเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมการโหดร้ายหรืออาชญากรรม
 • [15] เนื้อหาที่สอดคล้องกับอิทธิพลเกินควรเร่ขายหรือดูหมิ่นต่อฉันสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่สาม
 • [16] กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของประชาชนขัดกับเนื้อหา
 • [17] เรื่องไร้สาระหรือเนื้อหาที่แปลกประหลาด
 • [18] การแสดงออกที่สอดคล้องกับการดังต่อไปนี้ (หรือตัวแทน Chikashii)
 • - ไม่ขึ้นอยู่กับคำอธิบายของเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ·เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนของมันจะถูกกำหนดว่าอารมณ์
 • - ผู้ที่มีเนื้อหาอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของผู้เขียน
 • - "จะดีกว่าที่จะไม่ใช้", "อย่างควรจะหยุด" "เลวร้ายที่สุด" ตัวแทนดันทุรังหรือการแสดงออกที่เหมาะสมของเราเช่น "ขั้นต่ำ" คือสิ่งที่มันจะถูกกำหนด
 • [19] นอกจากนี้เนื้อหาของ บริษัท ฯ ได้กำหนดให้สามารถโพสต์รีวิวเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

5. ผู้มีอำนาจเป็นผู้เผยแพร่รีวิว

ตีในการจัดการของรีวิวนี้ บริษัท ฯ จะมีสิทธิดังต่อไปนี้ มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าบทบัญญัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อกำหนดสิทธิของเราไม่ได้เป็นสิ่งภาระผูกพัน

 • [1] ข้อตกลงในการใช้งานในปัจจุบันมาตรา 3 (โพสต์และนาฬิกา) การดำเนินการในระยะแรกที่ไม่สอดคล้องกับแต่ละเรื่องที่อธิบายไว้ใน (วัตถุประสงค์) ยังเป็นระยะที่สาม (การกระทำที่ต้องห้าม) และมาตรา 4 ( จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา) ขวาและส่วนที่เกี่ยวกับการโพสต์ที่ไม่ได้ฉันโดยไม่ต้องมีการโพสต์ที่สอดคล้องกับแต่ละรายการที่ได้รับการอธิบายเป็นกรณีที่มันถูกพบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ละเมิด") เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนร่วมในการโพสต์ใน สิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่าการเข้าถึงปฏิเสธอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ
 • [2] สำหรับปัญหาก่อนหน้านี้ในการป้องกันการละเมิดที่กําหนดสิทธิในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะตีพิมพ์และเป็นส่วนหนึ่งแก้ไขหรือลบสิทธิของเนื้อหา
 • [3] มาตรการอื่น ๆ ของหมายเลข 1 สำหรับบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่ารายงานและอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังหน่วยงานสืบสวน
 • [4] สำหรับความพึงพอใจการใช้งานของกิจกรรมญี่ปุ่นไม่ได้ จำกัด การละเมิดที่กำหนดไว้ในฉบับแรกติดต่อโดยตรงกับผู้ให้สิทธิในการยืนยันการโพสต์เนื้อหาที่
 • [5] สิทธิที่จะลบโพสต์ที่ บริษัท ฯ ได้ผ่านช่วงเวลาที่โพสต์ที่ระบุไว้แยกต่างหาก

6. โพสต์ลิขสิทธิ์

 • [1] ลิขสิทธิ์ของโพสต์โพสต์ในการทบทวนการจัดการและสิทธิอื่น ๆ (กฎหมายลิขสิทธิ์มาตรา 27 รวมทั้งสิทธิของมาตรา 28) เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ
 • [2] มีส่วนร่วมเราเข้าใจว่าว่ามีกรณีที่เราจะได้รับการตีพิมพ์ในด้านบนความคิดเห็นของบางส่วนหรือแก้ไขหรือลบโพสต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของถ้าคุณไม่ต้องการฉัน
 • [3] ผู้สนับสนุนเราโพสต์ซ้ำแก้ไขโพสต์ส่งสาธารณะคุณยอมรับว่าใบอนุญาตการใช้งานในการพิมพ์และบุคคลที่สาม
 • [4] มีส่วนร่วมสำหรับฉบับที่ 2 ก่อนที่เราจะทำไม่ได้ออกกำลังกายสิทธิทางศีลธรรมที่จะเข้าใจว่าไม่ได้ที่จะแข่งขัน

7. การจัดการโพสต์

 • [1] ชื่อผู้เขียน (ชื่อในการสมัครสมาชิก) ร่วมกับการโพสต์ที่ผู้เขียนได้สร้างธุรกิจที่โพสต์ได้รับเรื่องของการโพสต์ (ความรับผิดชอบของ บริษัท เดียวกันที่จัดการผู้ประกอบการโพสต์เดียวกัน แผนกรวมทั้งจะมีการจัดต่อไปนี้เรียกว่า "กำหนดเป้าหมายผมสำหรับผู้ประกอบการ") นอกจากนี้ในการทบทวนชื่อเล่นซึ่งมีส่วนร่วมได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกการโพสต์และคำตอบจาก บริษัท จดทะเบียนและ บริษัท เป้าหมายที่เกี่ยวกับการโพสต์ก็อาจจะได้รับการตีพิมพ์
 • [2] ผู้ใช้หลังจากโพสต์ไปทบทวนแม้ว่าจะมีเหตุผลในการมีส่วนร่วมใด ๆ และเราจะก้าวไปทราบต่อว่าไม่มีภาระผูกพันในการลบโพสต์

ได้รับประกัน 8. เนื้อหาโพสต์

 • [1] ผู้ใช้ในการตามคำแนะนำบนหน้าจอคุณสามารถเรียกดูมีอิสระในการโพสต์เนื้อหา แต่โพสต์เนื้อหาที่ได้รับการโพสต์ในความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในความจริงของการโพสต์เนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยเพียงพอประโยชน์ ฯลฯ ด้านบนของโน้ตที่ บริษัท ไม่รับประกันใด ๆ ของตัวเอง มันจะถูกนำมาใช้ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ในการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อสังเกตที่น่ารังเกียจสำหรับเนื้อหาใด ๆ และการแสดงออกของที่มีคุณภาพเช่นมีข้อความไม่ไม่รับประกันขาดนั้น
 • [2] บริษัท
 • แต่นั่นไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดและความล้มเหลวที่จะ 1. สอบทานของระบบ
 • 2. ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบที่ถูกต้อง
 • 3. ว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถผ่านการสอบทานและตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
 • สำหรับใด ๆ ของคุณไม่รับประกัน

มาตรา 4 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัท ฯ ให้สอดคล้องกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นและจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสมาชิกจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้

มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าชื่อผู้เขียน (ชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิก) ร่วมกับการโพสต์ที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นจะมีให้กับเรื่องการตีพิมพ์ประกอบการของการโพสต์

ผู้ประกอบการโพสต์ถูกให้ออกจาก บริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ กว่าที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการให้บริการภายในธุรกิจจดทะเบียน

มาตรา 5 (อื่น ๆ )

1. ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสอบทาน

 • [1] บริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้คุณอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดชะงักชั่วคราวของบทบัญญัติของการตรวจสอบ
 • [2] เราสามารถจะอยู่ด้านบนของการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่มีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อระยะยาวระงับหรือยกเลิกการให้การตรวจสอบ

2. บริษัท ฯ ของความรับผิดชอบ

มันจะไม่รับผิดชอบตราบใดที่ไม่มีความตั้งใจหรือความประมาทของ บริษัท ที่เกี่ยวกับการใด ๆ และความเสียหายทั้งหมดที่เป็นผลจากการตรวจสอบของโพสต์ที่มีอยู่หรือไม่พร้อมใช้งาน (ความทุกข์ทางจิตหรือทั้งหมดของข้อเสียรวมถึงการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ )
นอกจากนี้แม้ว่า บริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจนกว่าจะมีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรารับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ตรงและความเสียหายตามปกติ

3. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและข้อตกลงและเงื่อนไขและโตเกียวศาลแขวงตัวอย่างแรกอำนาจพิเศษ

มาตรา 6 (Notices)

1. การรักษาในโพสต์ของการเรียกร้องส่วนบุคคลและปัญหากรณี

โพสต์คือถ้าจะถือว่าการเรียกร้องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และ บริษัท ให้กับ บริษัท ฯ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ในการถ่ายโอนการโพสต์ใน "สอบถาม" เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาของเราในบางกรณี "คำถาม" มีเป็นที่ของบุคคลที่รับผิดชอบในการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้

สำหรับการเรียกดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นกิจกรรมภายในเนื้อหาของบทความ

มุมนี้คือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ฯ") Co. , Ltd. กิจกรรมประโยคญี่ปุ่นที่ทำขึ้นเช่น "พิเศษ", "กิจกรรมวารสาร", "หัวข้อ" เพื่อให้ในการบริหารจัดการและการดำเนินการกิจกรรม "ญี่ปุ่น" ภายในเว็บไซต์รูปภาพ โปรแกรมอื่น ๆ (ด้านล่างรวมถึงการเชื่อมโยงจะเรียกว่า "เนื้อหาของกองบรรณาธิการ") ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนเพื่อดู

[1] ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิที่เกิดขึ้นสำหรับเนื้อหาบทความสิทธิภาพและสิทธิการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ และสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีสถานที่ให้บริการแก่บุคคลที่สามกับ บริษัท หรือขวา .

[2] ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาบทความยกเว้นหาก บริษัท ฯ (หรือเจ้าของ) ได้รับการยอมรับให้ใช้เนื้อหาบทความ (จำลองแบบในประเทศและต่างประเทศส่งของประชาชนปรับเปลี่ยนที่ดี, การกระจายการกระทำของการแปลและการปรับตัวเป็นต้น แต่ไม่ จำกัด เหล่านี้.) จะไม่สามารถ

[3] ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาบทความและจะดูเนื้อหาบทความในความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อตนเอง ถ้าคุณได้รับการยกมาโพสต์บนเว็บไซต์อื่น ๆ ก็จะเป็นเนื่องจากการจัดการของเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อจุดเหล่านี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

少々お待ちください。