กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อ 1 (แอพลิเคชันของการประชุม)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงและเงื่อนไข (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อกำหนด') บนเว็บไซต์คือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท ฯ') Co. , Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่นอยู่บนอินเทอร์เน็ต (PC ง่ายในการจัดการและการดำเนินการมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ masu) บริการข้อมูลเว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรม 'ญี่ปุ่น' (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์') และการจัดส่งจดหมายและบริการข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์นี้ ฯลฯ') มันจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้ใช้เว็บไซต์')

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ล่าสุดของข้อตกลงนี้ในช่วงเวลาของการใช้เว็บไซต์นี้หรือชอบซึ่งถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ กรุณายืนยัน

3. ถ้าเรามีผู้ใช้หลังจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนที่มีการใช้เว็บไซต์นี้ ฯลฯ และจะถือว่าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

4. ในกรณีที่ บริษัท เป็นข้อควรระวังในปัจจุบันเช่นที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อควรระวังอื่น ๆ') ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

มาตรา 2 (เกี่ยวกับความพร้อมของเว็บไซต์นี้)

1. เนื่องจากมีบริการที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์นี้หรือชอบหรือเว็บไซต์ที่กำหนดของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'สมาชิก') สามารถนำมาใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริการสมาชิกปัจจุบัน') ซึ่งเป็นสมาชิกปัจจุบัน ผู้ใช้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการได้ดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของเราที่กำหนด

2. ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำรองห้องพักให้กับธุรกิจที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ฉันประกอบกิจกรรม') นอกเหนือไปจากข้อตกลงนี้ 'กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงการใช้บริการ' (ต่อไปนี้ ' เงื่อนไขการให้บริการ 'และกล่าวว่า) จะนำไปใช้ ผู้ใช้เว็บไซต์เมื่อทำการสำรองห้องพักให้ฉันประกอบกิจกรรมแยกหลังจากการตรวจสอบเนื้อหาของข้อตกลงในการให้บริการนี้และจะยินยอมให้นี้

3. ผู้ใช้เว็บไซต์ก็เป็นไปได้ที่จะเรียกดูข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

4. บริษัท ฯ ได้มาประวัติศาสตร์การกระทำของผู้ใช้เว็บไซต์ในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้เช่นอายุได้รับการให้เพศอาชีพและพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ผ่านการใช้งานของเว็บไซต์นี้เช่นโดยผู้ใช้เว็บไซต์การจัดการของเว็บไซต์นี้ และใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือประวัติการกระทำโดยไม่คำนึงถึงอายุการใช้งานของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้สามารถนำไปใช้โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ ล่วงหน้าและยอมรับ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สาม

5. เว็บไซต์นี้เช่นทั้งหมดหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งมาจากการหยุดชะงักหรือเลิกแม้ว่าข้อเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

6. แม้ว่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่โพสต์โพสต์ประกอบกิจกรรมที่มีการโพสต์บนปัญหาที่เกิด (เว็บไซต์นี้ระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์และโพสต์ประกอบกิจกรรมในการใช้งานเช่นเว็บไซต์นี้นี้ ในสำหรับ No) เท่านั้นตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นของ บริษัท เพราะมันไม่ได้ใช้ บริษัท ฯ รับผิดชอบใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยตรงไปยังผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 3 (หยุดชั่วคราวเช่นเว็บไซต์นี้)

1. บริษัท ฯ อาจถ้ามีการใช้ในแต่ละรายการต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มันอาจจะทำเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบัน

 • [1] หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับการบำรุงรักษาหรือข้อกำหนดของเว็บไซต์อื่น ๆ
 • [2] ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและฉุกเฉินอื่น ๆ เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากการจัดการของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้
 • [3] ถ้าเราหยุดการดำเนินงานชั่วคราวของเว็บไซต์นี้เช่นในเหตุผลการดำเนินงานและอื่น ๆ เช่นเว็บไซต์นี้ได้รับการมุ่งมั่นที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็น

2. มีการดำเนินการหยุดชั่วคราวของเว็บไซต์นี้เช่นตามบทบัญญัติของวรรคก่อนหากความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

มาตรา 4 (ความรับผิดชอบของเรา)

1. บริษัท ฯ แต่เราจะทำให้ความพยายามในการสั่งซื้อเพื่อส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือและข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับแต่ละปัญหาต่อไปและไม่รับผิดชอบ เมื่อคุณใช้เช่นเว็บไซต์นี้ผู้ใช้เว็บไซต์ของตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของข้อมูลและการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเว็บไซต์และชอบและเว็บไซต์นี้เป็นต้นโปรดใช้ความรับผิดชอบของผู้ใช้เว็บไซต์ของตัวเอง

 • [1] จากข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งจะปรากฏบนเว็บไซต์ปัจจุบันมีข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวแก่บุคคลที่สามจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ของการเชื่อมโยงในการจัดการและการใช้งานและเช่นเดียวกับต่อไปนี้) ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานเข้ากันได้ความสมบูรณ์ถูกต้องปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและวัน ฯลฯ
 • [2] ผู้ใช้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการเจรจากับบุคคลที่สามโดยใช้ข้อมูลที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้ในกรณีของการดำเนินการจองห้องพักหรือสัญญาของแอพลิเคชันหรือข้อสรุปหรือชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
 • [3] ว่าปัจจุบันเว็บไซต์ ฯลฯ เช่นเดียวกับสินค้าที่มีจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์หรือชอบบริการและข้อมูลและไม่ชอบที่มีความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือคาดว่าผู้ใช้เว็บไซต์
 • [4] ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของเว็บไซต์นี้หรือชอบที่ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
 • [5] ในเว็บไซต์นี้เช่น e-mail และเนื้อหาเว็บอื่น ๆ จะถูกส่งในการเชื่อมต่อกับที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
 • [6] เพื่อความอยู่รอดหรืออัตลักษณ์ของเว็บไซต์หรือชอบจะยังคงอยู่

2. เราใช้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเว็บไซต์นี้เป็นต้นกิจกรรมนักธุรกิจหรืออื่นๆ(รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการกระทำของการให้ข้อมูลโดยบุคคลที่สาม) หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการไม่สามารถที่จะ ความเสียหายความทุกข์ทางจิตใจหรืออื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียทางการเงินใด ๆ เว้นแต่ บริษัท จะจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 • [1] ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นต้นการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามและการกระทำของการเข้าถึงเช่นไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและการบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เว็บไซต์
 • [2] ถึงแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการด้านความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตของนักประดิษฐ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบัน, การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และอื่น ๆ ปนเปื้อนการทุจริตของไวรัสคอมพิวเตอร์จะดำเนินการเนื่องจากนี้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เว็บไซต์ Te
 • [3] เนื่องจากความล้มเหลวของสายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์หยุดของเซิร์ฟเวอร์และระบบของเราหยุดชะงักของการบริการนี้ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดหรือการสูญหายของข้อมูลและอื่น ๆ

3. ในวรรคก่อนแม้ว่าเรามีความรับผิดชอบในความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ตรงและความเสียหายตามปกติ

มาตรา 5 (ข้อห้ามของผู้ใช้เว็บไซต์)

1. ภาพที่จะโพสต์บนเว็บไซต์นี้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ลิขสิทธิ์ของการตรวจสอบดังกล่าวและข้อมูลทางธุรกิจที่ตีพิมพ์เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ หรือใบอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ช่วงของการอ้างอิงที่พบในกฎหมายลิขสิทธิ์ เกินโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของเราและมันจะถูกห้ามการใช้ภาพความคิดเห็นที่ทบทวนและข้อมูลของ บริษัท จดทะเบียนและไม่ชอบ

2. ผู้ใช้เว็บไซต์ในการใช้งานโดยเว็บไซต์ในปัจจุบันและการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเหมาะสมที่จะกระทำหรือด้านล่างต่อไปนี้จะต้องไม่

 • [1] การส่งหรือเขียนข้อมูลการดำเนินการโดยอ้างว่าเป็นคนอื่น
 • [2] การกระทำของการใช้บริการโดยวิธีอื่น ๆ กว่าที่อนุมัติของเราที่
 • [3] การกระทำในปัจจุบันเว็บไซต์ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [4] ทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาต
 • [5] การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท ฯ , ฯลฯ หรือการส่งผ่านที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชอบและสแปมเมลที่ทำหน้าที่ในการส่งจดหมายลูกโซ่หรืออีเมลขยะ ฯลฯ
 • [6] ( แต่รวมถึงผู้ประกอบการโพสต์กิจกรรมที่ไม่เพียงนี้. หรือน้อยกว่าและเหมือนกันในส่วนนี้) บริษัท หรือบุคคลที่สามสิทธิแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ การกระทำที่อาจมีการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิที่จะ
 • [7] ใส่ร้าย บริษัท หรือบุคคลที่สามหรือใส่ร้ายที่จะกระทำหรือทำร้ายเกียรติหรือความเป็นส่วนตัวการกระทำดังกล่าวหรือกระทำการด้วยความกลัวเหล่านั้น
 • [8] ข้อมูลที่น่ารังเกียจของเนื้อหาที่จะสั่งซื้อของประชาชนและศีลธรรมการกระทำของการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นเอกสารหรือกราฟิก ฯลฯ
 • [9] ตนเองบุคคลอื่นหรือชื่อของบุคคลที่สามที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อีเมล ฯลฯ ( แต่รวมถึงข้อมูลปลอมที่ไม่ได้อยู่เพียง แต่ไม่ทำเพื่อ) ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนาที่จะลงทะเบียน การกระทำ
 • [10] ความรำคาญให้แก่ บริษัท หรือการกระทำของบุคคลที่สามการกระทำและข้อเสียที่สร้างแรงบันดาลใจการกระทำความรู้สึกไม่สบาย
 • [11] ในการกำหนดแยก 'ความคิดเห็นของข้อตกลง' การกระทำที่โพสต์ประกอบกิจกรรมของพนักงานและครอบครัวของพวกเขาที่จะโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมที่โพสต์
 • [12] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [13] แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือ บริษัท ที่ทำหน้าที่เช่นให้เกิดความเสียหายเครดิตของ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรของเราของเรา
 • [14] นอกจากนี้กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

3. บริษัท ฯ ถ้ากรณีหรือผู้ใช้ของเรามีการละเมิดวรรคก่อนมีความมุ่งมั่นกระทำที่มันจะถูกกำหนดว่าการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ด้วยความเคารพให้กับผู้ใช้ให้หยุดการใช้เว็บไซต์นี้กีดกันสมาชิกหรือ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ มาตรการที่เราเห็นว่าจำเป็น (รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้.) ก็จะสามารถที่จะดำเนินการ

4. โดยการกระทำของผู้ใช้ในการละเมิดของวรรค 1 หรือวรรคนี้ข้อ 2 ข้อนี้ถ้า บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบตนเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายใด ๆ คุณต้อง

มาตรา 6 (สำหรับการจัดการข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์)

บริษัท ฯ ในการสั่งซื้อเพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติสำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้คุณอาจจะได้รับการบันทึกการเข้าถึง แต่ถ้าคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุการใช้งานของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

มาตรา 7 (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฯ )

บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกคนที่ เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากผู้ใช้จะได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย 'ความเป็นส่วนตัว' ระบุแยกต่างหาก

มาตรา 8 (ต่อรองได้สิทธิและภาระผูกพัน)

ผู้ใช้สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและตำแหน่งเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและอาจมีการถ่ายโอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามจะต้องไม่

มาตรา 9 (สำหรับการมีลิขสิทธิ์ของแผนที่)

ในการจัดทำแผนที่ให้โดย บริษัท Zenrin จำกัด โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสถาบันสำรวจทางภูมิศาสตร์จะใช้แผนที่ภูมิประเทศ 1 / 25,000 ที่ออกโดยโรงพยาบาล (หมายเลขการอนุมัติ: แบน 23 อารมณ์, 192-111)

มาตรา 10 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อตกลงนี้จะถูกตีความบนพื้นฐานของกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น, ตัวอย่างแรกของเขตอำนาจของศาลที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้และความสนใจต่างๆและเหมือนเช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้กับศาลสรุปศาลแขวงโตเกียวหรือโตเกียว


กิจกรรมญี่ปุ่นเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อ 1 (การประยุกต์ใช้ข้อตกลง)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นข้อตกลงในการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อกำหนด') จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท ฯ') บนอินเทอร์เน็ต (PC สำหรับการบริหารจัดการและการดำเนินงานและมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ บริการข้อมูลเว็บไซต์เบ็ดเสร็จ) ในกิจกรรม 'ญี่ปุ่น' (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์') และมีการเรียกรวมกันส่งจดหมายและบริการข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการเหล่านี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์ ฯลฯ') ของที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้ใช้บริการ')

 • [1] ที่เรานำเสนอผู้ที่ใช้กิจกรรมด้านบริการสำรองห้องพักประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่จะโพสต์ในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ฉันประกอบกิจกรรม') (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริการลิขสิทธิ์')
 • [2] นอกจากปัญหาก่อนหน้านี้ (และจะต้องกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้) กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสำรองที่นั่งและสมาชิกบริการ (จะถูกกำหนดไว้ในบทความต่อไปนี้) โดยขณะนี้คนที่

2. เนื้อหาของข้อตกลงนี้ว่ามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการในกรณีของการใช้ตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ กรุณา

3. หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้บนพื้นฐานของวรรคก่อนถ้าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการจองห้องพักหรือสมาชิกในการให้บริการก็จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

4. ในกรณีที่ บริษัท เป็นข้อควรระวังในปัจจุบันเช่นที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อควรระวังอื่น ๆ') ให้ความสนใจต่างๆ ฯลฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

5 โดยรวมการบริการและการเป็นสมาชิกบริการเรียกว่า 'บริการ' ดังต่อไปนี้

มาตรา 2 (ญี่ปุ่นกิจกรรมสมาชิก)

1. สมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมและลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นต่อบทบัญญัติของ บริษัท ฯ ในเว็บไซต์นี้กล่าวว่าคนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้รหัสเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแต่ละ บริษัท (ขั้นตอนกว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนได้ที่จะได้รับการอนุมัติ ที่ต่อไปนี้เรียกว่า 'การลงทะเบียน ID') หลังจากลงทะเบียน ID กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสามารถที่จะใช้กิจกรรมญี่ปุ่นสำหรับการให้บริการสมาชิกในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริการสมาชิก')

2. ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาของการลงทะเบียนหมายเลขที่จะถือว่าได้ตกลงกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นของข้อตกลงและเงื่อนไข จอแสดงผลความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีความจริงที่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ใช้บริการ 3. เมื่อลงทะเบียน ID โปรดสังเกตเงื่อนไขต่อไปนี้

 • [1] ในช่องใส่ของลงทะเบียนสมาชิกญี่ปุ่นกิจกรรมทุ่มเทหน้าในการให้บริการนี้ให้ป้อนข้อมูลจริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของคุณเองทำลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะไม่ได้รับอนุญาตที่ทั้งหมด
 • [2] เมื่อลงทะเบียนที่อยู่อีเมลในช่วงเวลาของรหัสการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณที่จัดขึ้นโดยผู้ใช้บริการตัวเอง ที่อยู่อีเมลของคุณที่ลงทะเบียนของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้าม บริษัท ฯ และโรงเรียนครอบครัว ฯลฯ หากพวกเขากำลังใช้ e-mail address โดยคนมากกว่าหนึ่งคนเท่านั้นหากในฉันทามติของเจ้าของร่วมรับรู้การลงทะเบียนหมายเลขที่อยู่อีเมลไปยังผู้ใช้บริการในที่อยู่อีเมล คุณรับทราบการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน แต่ยังอยู่ในกรณีนี้จะ จำกัด กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นตัวเองเกี่ยวกับการใช้บริการของสมาชิก
 • [3] [1] หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการป้อนข้อมูลและการจัดกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโปรดให้เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนทันที
 • [4] มันไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนและ / หรือความครอบครองของหลายกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยหนึ่งในผู้ใช้บริการ

4 เมื่อกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นทำให้การใช้งานของบริการสมาชิกและผู้ที่ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนในช่วงเวลาของการลงทะเบียนรหัส บริษัท ที่อยู่อีเมลถึงการกระทำที่ได้รับการดำเนินการโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านซึ่งเป็นของการป้อนข้อมูล และรหัสผ่านของ บริษัท และ บริษัท จดทะเบียนในอีเมลและรหัสผ่านจะต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นการใช้งานโดยกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่ตรงกับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเป็นกรณีและการใช้งานไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถูกใช้โดยการถูกขโมยพวกเขารับผิดชอบโดยการกระทำตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ บริษัท ฯ เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียน ID เกี่ยวกับที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน คุณคิดว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นแบก

5. บริษัท ฯ ในกรณีต่อไปนี้กิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดหรือบางส่วนของการระงับการใช้งานหรือเลิกบริการสมาชิกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับสมาชิกในการยกเลิกรหัสการลงทะเบียนการลบที่อยู่ที่ลงทะเบียนอีเมล จุด (มาตรา 4 ให้นิยาม) ทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงการกีดกันของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและเรียกร้องค่าเสียหายกระทำที่จำเป็นเช่น ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายไม่เพียง แต่ในนี้) มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ในการติดต่อของผลแม้ว่าความเสียหายหรือเสียเปรียบกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

 • 【 1 】สมาชิก Activity Japan ไม่ได้รับคะแนนที่ถูกต้องสมาชิก Activity Japan ไม่ได้ใช้ กิจกรรม ญี่ปุ่นเป็นสมาชิก ( เข้าสู่ระบบ ) และรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆทางอีเมลจาก บริษัท ไม่สามารถส่งข้อผิดพลาด เมื่อมีข้อความหรือการตั้งค่าเมลที่ได้รับทั้งหมดได้เลือก 'ไม่ได้รับ'
 • [2] กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกเงื่อนไขการใช้และข้อควรระวังอื่น ๆ (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า 'ข้อกำหนดกิจกรรมญี่ปุ่นเช่น') จะนำเสนอในช่วงเวลาของการใช้งานของข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์หรือบริการของ บริษัท เพื่อตรวจสอบการละเมิด เมื่อไหร่หรือหาก บริษัท ฯ คือการตรวจสอบว่ามีความกลัว
 • [3] ถ้ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นกระทำที่ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของการให้บริการของสมาชิก

6. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นเมื่อตัวเองคือการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการนี้ให้ตรวจสอบกิจกรรมที่ญี่ปุ่นข้อตกลงอื่น ๆ ในแง่ของการที่ตกลงกันไว้และจะใช้บริการหรือบริการ

มาตรา 3 (กิจกรรมการจอง)

1. ผู้ใช้บริการโดยใช้คุณลักษณะการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้หรือโดยวิธีการที่จะถามในโทรศัพท์ให้เราเราคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจกรรมของการสมัครเพื่อผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นกิจกรรมที่สมาชิกญี่ปุ่นที่คิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการการประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักโดยเฉพาะวิธีการที่จะขอให้ทางโทรศัพท์กับเรา

2. ผู้ใช้บริการโดยการดำเนินการวรรคก่อนของการประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักเงื่อนไข (ห้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้ประกอบกิจกรรมที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกกำหนด, ห้องเงื่อนไขยกเลิกเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเลิกวันเกิด ฯลฯ รวมถึง แต่ถือว่าได้ตกลงที่จะเท่านั้นไม่มี) เหล่านี้

3. หลังจากวรรคก่อนสมัครใช้บริการจองห้องพักในช่วงเวลาของการโพสต์ประกอบกิจกรรมที่ถูกแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของการยอมรับจะถือว่าได้รับการจัดตั้งขึ้น

ผู้ใช้บริการ 4. และยกเลิกการติดต่อไม่เป็นที่พอใจหลังจากการจองห้องพักจะต้องไม่ ในกรณีที่ บริษัท เป็นผู้ใช้บริการโดยรายงานหรือชอบจากผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์ระบุว่าดำเนินการยกเลิกไม่ติดต่อ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการให้บริการ หยุดการกีดกันของสมาชิกหากผู้ใช้บริการเป็นกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิก ( แต่รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อ) มาตรการความเสียหายที่อ้างว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะมีความจำเป็นที่จะใช้ เราอาจ

5. ผู้ใช้บริการจะต้องด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ที่จะดำเนินการแบบฟอร์มการจองเฉพาะในกิจกรรมที่จะเข้าร่วม แต่เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่จะมาพร้อมเพียงคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการด้วยความยินยอมของผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์จะสามารถที่จะทำให้การประยุกต์ใช้การสำรองห้องพักที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บทความ 4 (กิจกรรมการชำระราคา ฯลฯ )

1. ผู้ใช้บริการจะโพสต์โดยใช้บริการการจองกิจกรรมหากมีการจัดตั้งการสำรองที่คุณสมัครไว้สำหรับธุรกิจจะมีการโพสต์กิจกรรมการโพสต์ในลักษณะที่ บริษัท กำหนดกิจกรรมตรงไปยังธุรกิจกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมฉันจะจ่ายราคา)

2. ผู้ใช้บริการในกรณีที่จะยกเลิกการจองห้องพักสำรองห้องพักหลังจากการก่อตัว (และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกไม่ติดต่อ) ตีพิมพ์ประกอบกิจกรรมค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่กำหนดตีพิมพ์ประกอบกิจกรรมเพื่อระบุขึ้นอยู่กับวันยกเลิก ในทางที่มันจะได้รับการชำระเงินโดยตรงกับผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์

มาตรา 5 (บริการนิคม)

1Activity Japanสมาชิกจะสามารถใช้บริการการชำระเงินเช่นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ต่อไปนี้เรียกว่า 'บริการการชำระเงิน') ที่จัดทำโดย บริษัท คู่ค้าของเราในบริการที่ระบุโดย บริษัท ในบริการจองActivity Japanสมาชิกโพสต์โดย บริษัท ของเรากิจกรรมกับนักธุรกิจActivity Japanไม่ว่าเราจะไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสมาชิกเราก็ตามกิจกรรมสำหรับธุรกิจActivity Japanโพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ จำกัด ในการรับการชำระเงินจากสมาชิกกิจกรรมฉันเข้าใจและตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับการเรียกร้องของธุรกิจActivity Japanเมื่อสมาชิกได้ชำระราคาเต็มแล้วActivity Japanโพสต์สมาชิกกิจกรรมภาระผูกพันในการชำระค่าบริการเป้าหมายให้กับผู้ประกอบการจะหายไปและ บริษัทกิจกรรมฉันรับผิดชอบการส่งเงินกลับไปยังธุรกิจ

2Activity Japanหากสมาชิกเลือกที่จะใช้บริการชำระเงินActivity Japanสมาชิกโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 1 วรรค 1กิจกรรมระยะเวลาที่ บริษัท ของเรากำหนดราคาอาคุณตกลงที่จะชำระเงินตามวิธีการของเราโดยActivity Japanเมื่อใช้บริการการชำระเงินสมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่กำหนดโดยผู้ให้บริการการชำระเงินและการคืนเงินและการดำเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน

3Activity JapanสมาชิกคือActivity Japanสมาชิกเลือกที่จะใช้บริการชำระเงินและกิจกรรมฉันยอมรับว่าจำนวนเงินที่ชำระจะถูกนำไปใช้กับค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 2 ของบทความก่อนหน้านี้เมื่อมีการยกเลิกการชำระเงินหลังจากดำเนินการชำระเงินแล้ว อย่างไรก็ตามActivity Japanสมาชิกจะโพสต์จำนวนเงินที่จ่ายกิจกรรมหากมีการขาดแคลนค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่ บริษัท กำหนดกิจกรรมเราจะจ่ายโดยตรงกับธุรกิจ

4Activity Japanแม้ว่าสมาชิกเลือกที่จะใช้บริการชำระเงินกิจกรรมห้องพักของอานี้อาเพิ่มจำนวนคนหรือกิจกรรมอื่นๆรายการเสริมในกรณีที่นอกเหนือจากกิจกรรมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องชำระในลักษณะที่ได้รับคำสั่งจากธุรกิจ

5Activity Japanสมาชิกใช้บริการการชำระเงินกับ บริษัท ของเรากิจกรรมคุณสามารถรับใบเสร็จรับเงินจากเราโดยแยกเราถ้าคุณจ่ายค่าธรรมเนียม

มาตรา 6 (จุดบริการ)

1. บริษัท ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการลดลงของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นในการให้บริการที่เราระบุหนึ่งในบริการสำรองห้องพักที่ถูกดำเนินการโดยใช้การกระทำตามวิธีการที่กำหนดไว้ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ธุรกรรมผู้รับจุด') กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับ บริษัท ฯ เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'สภาพจุดให้') ออกจุดของเราเอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'จุด') กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นกำหนดโดย บริษัท ฯ ให้บริการสำรองห้องพัก ในการดำเนินการที่กำหนดโดย บริษัท ของการแสวงหาผลประโยชน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'จุดใช้การทำธุรกรรมพื้นฐาน') ในการให้บริการ, บริการจุดที่สามารถใช้คะแนนให้เป็นไปตามวิธีการของ บริษัท ที่กำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อตกลงจุดในการใช้') (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'จุดบริการ และมันจะทำงาน 'และกล่าวว่า)

2. จุดให้การทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขจุดทุนจุดใช้การทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขการใช้จุด (รวมเรียกว่าต่อไปนี้เรียกว่า 'เงื่อนไขจุด') ของเนื้อหาของการให้บริการจุดวันหมดอายุของจุดที่เป็นเราเป็นของตัวเอง มันจะถูกกำหนดโดยกำหนดหน้าของเราในวันพิพากษา

3. แม้จะมีก่อนหน้านี้ก็สันนิษฐานว่ามีกรณีที่จะออกในเนื้อหาและจุดที่แตกต่างกันเงื่อนไขอธิบายจุดในหน้าสเปคของเราในกรณีนี้และชัดเจนจะชี้เงื่อนไขในช่วงเวลาของการออกจุด มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีของเงื่อนไขจุดที่ประจักษ์ในเวลาของการออกสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกซึ่งอธิบายไว้ในหน้าสเปคของเราจะแตกต่างกันที่ปรากฏเงื่อนไขจุดในช่วงเวลาของการออกกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะเหนือกว่า

มาตรา 7 (จุดทุน)

1. บริษัท ฯ อาจจะด้วยความเคารพกับกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่ได้ทำจุดให้การทำธุรกรรมเรื่องและจะให้คะแนนตามเงื่อนไขจุดทุน

2. สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นคือเมื่อมีข้อสงสัยในจำนวนของจุดที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้ บริษัท ตัวเองหรือร้านค้าหรือชอบซึ่งได้รับการให้บริการหรือสินค้าหรือชอบที่จะเป็นเรื่องของผู้รับจุดเริ่มซื้อขายวันที่ให้บริการจองห้องพัก (ด้านล่าง เกี่ยวกับคุณ) เรียกว่า 'จุดผู้รับบริการธุรกรรมการให้บริการของ บริษัท' จะสอบถามไปยัง บริษัท กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการแก้ไขในระหว่างกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นและจุดนี้ผู้รับบริการธุรกรรมการให้บริการของ บริษัท สำหรับข้อสงสัย บริษัท ยกเว้นเมื่อจำนวนที่ไม่ถูกต้องของจุดที่จะได้รับจากกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นโดยตนเองโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อขั้นต้นและไม่รับผิดชอบใด ๆ

3. แม้หลังจากที่ บริษัท ฯ ได้รับการชี้ไปที่กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นตามวรรค 1 และวรรคก่อน 3 ข้อนี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ไม่เหมาะสมว่าสมาชิกละเมิดในปัจจุบันและกิจกรรมอื่น ๆ ของเราที่จะให้ญี่ปุ่นจุด หากสถานการณ์ที่พบก็จะสามารถที่จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของจุดรับที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกญี่ปุ่น

4. เมื่อ บริษัท ตั้งใจยกเลิกคะแนนตามวรรคก่อนActivity Japanหากมีคะแนนที่ยกเลิกไม่ได้หรือไม่เพียงพอเนื่องจากสมาชิกได้ใช้คะแนนที่มีการยกเลิกและอื่น ๆ แล้ว บริษัท ฯActivity Japanจากคะแนนที่มีการยกเลิกตามวรรคก่อนจำนวนคะแนนที่เทียบเท่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (1 คะแนน = 1)เยนมันจะสามารถเรียกเก็บเงินจาก

มาตรา 8 (ใช้จุด)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสามารถที่จะใช้จุดที่ตัวเองจะจัดขึ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดของการชำระเงินของจุดที่ใช้ทำธุรกรรมพื้นฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจุด (สมาชิกกิจกรรมญี่ปุ่นต่อไปนี้ บริษัท และร้านค้าเช่นการใช้จุดที่จะถือเรียกว่า 'จุดใช้ บริษัท')

2Activity Japanหากแอปพลิเคชันสำหรับการใช้คะแนนถูกส่งไปยัง บริษัท ตามวรรคก่อนหน้าและการสมัครเพื่อใช้งานนั้นถูกยกเลิกหรือหากจำนวนคะแนนที่ใช้สำหรับการชำระเมื่อใช้คะแนนลดลงเป็นต้นตามดุลยพินิจของ บริษัท บริษัท หรือ บริษัท เป้าหมายของคะแนนจะส่งคืนคะแนนที่เทียบเท่ากับคะแนนที่ไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยคะแนนหรือฮาร์ดแวร์

3. หลังจากกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้นำมาใช้เพื่อใช้ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของการชำระเงินของจุดใช้คะแนนการทำธุรกรรมเรื่องที่จะจัดขึ้นในคลังชี้กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นได้ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับพบว่ามีการยกเลิกการเป้าหมาย กรณีก็อาจจะถูกยกเลิกหรือระงับการทำธุรกรรมเรื่องของการชำระเงิน ในกรณีที่กิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องสำหรับการติดต่อภายหลังตามคำแนะนำของเรา

4Activity Japanสมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนหรือรับคะแนนไปยังบุคคลที่สามและไม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้าของเรา

5. แม้ว่ากิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นไม่น่าจะลงทะเบียน ID หลายกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นจะไม่สามารถที่จะข้อสรุปถึงจุดที่จะจัดขึ้นในแต่ละการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

มาตรา 9 (ใช้คูปอง)

1. กิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกในการให้บริการที่คุณระบุหนึ่งในบริการจองรหัสแคมเปญที่เรามีให้เป็นบริการส่วนลดสำหรับกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'คูปอง') สามารถนำมาใช้ การออกกำลังกายคูปองและให้ป้อนรหัสคูปองใน 'คูปองฟิลด์ป้อนรหัส' ที่จะแสดงในการเข้าสู่ระบบขึ้นบนหน้าจอ ขอบเขตคูปองสำหรับเนื้อหาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประยุกต์ใช้และคูปองอื่น ๆ ที่เราคิดว่าเรากำหนดไว้สำหรับแต่ละคูปอง

2. มีส่วนร่วมในการจองโดยใช้คูปองกิจกรรมแต่ยกเลิกยกเลิกอื่นๆคูปองจะหมดอายุหากไม่ได้ดำเนินการด้วยเหตุผลใด ๆ เราไม่ได้ให้การคืนเงินสำหรับคูปองค่าตอบแทนสำหรับคะแนน ฯลฯ

3. หากสมาชิกใช้คูปองในการละเมิดความครอบคลุมของคูปองเงื่อนไขที่ใช้บังคับและคูปอง อื่นๆ กำหนดโดย บริษัท (หากคูปองที่ออกโดยการระบุขอบเขตของสมาชิกที่ บริษัท มีสิทธิ์ใช้งานจะเรียกว่าสิทธิการใช้งาน แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งนี้) บริษัท จะยกเลิกการใช้คูปองและแยกเก็บจากสมาชิกในกรณีที่เกิดความแตกต่าง

มาตรา 10 (ห้าม)

ผู้ใช้บริการและคุณจะไม่ดำเนินการที่อาจจะมีผลบังคับใช้กับการกระทำหรือต่ำกว่าด้านล่างเมื่อใช้บริการนี้

 • [1] การกระทำของการละเมิดสิทธิของแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม
 • [2] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
 • [3] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกไม่สบายในการกระทำหรือบุคคลที่สามจะกลายเป็นใส่ร้ายหรือสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลภายนอก
 • [4] หรือการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท อื่น ๆ การกระทำของ Dari หรือหรือเขียนเพื่อส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายอีเมล ฯลฯ
 • [5] การกระทำที่ให้บริการในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [6] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา
 • [7] โดยข้อมูลที่ได้ผ่านบริการทำสำเนา, การขาย, การกระทำของการใช้งานเกินขอบเขตของสิ่งพิมพ์หรือการใช้งานส่วนตัวอื่น ๆ
 • [8] รบกวนการทำงานของบริการนี้หรือการกระทำเช่นให้เกิดความเสียหาย บริษัท หรือหุ้นส่วนของความไว้วางใจ
 • [9] กิจกรรมดำเนินงานหรือการกระทำที่ดำเนินกิจกรรมที่จะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไร
 • [10] การใช้บริการนี้การกระทำของงงจงใจ บริษัท หรือคู่ค้าโดยการให้หรือการข่มขู่ของข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • [11] การตีพิมพ์กิจกรรมค่าธรรมเนียมการยกเลิก บริษัท หรือ บริษัท หรือกิจกรรมราคาอื่นๆการไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ระบุเช่นการกระทำรุนแรงกับ บริษัท ของเราหรือบุคคลที่สาม
 • [12] กฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบมีความกลัวของนโยบายสาธารณะหรือการกระทำหรือการละเมิดในการละเมิดการกระทำข้อตกลงนี้

มาตรา 11 (ไม่รับประกัน)

ถึงแม้ว่า บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และข้อมูลในการให้บริการนี้ให้กับผู้ใช้บริการสำหรับแต่ละปัญหาต่อไปนี้ก็ไม่ได้รับประกันตลอด เมื่อใช้บริการนี้ผู้ใช้บริการของตัวเองในการกำหนดประโยชน์ของบริการดังกล่าวและข้อมูลที่ให้ในการให้บริการนี้และบริการนี้โปรดใช้ที่มีความเสี่ยงของคุณเอง

 • [1] การกระทำของการละเมิดสิทธิของแนวตั้งหรือลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม
 • [2] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
 • [3] ผู้ใช้อื่น ๆ หรือการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกไม่สบายในการกระทำหรือบุคคลที่สามจะกลายเป็นใส่ร้ายหรือสร้างความรำคาญให้แก่บุคคลภายนอก
 • [4] หรือการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท อื่น ๆ การกระทำของ Dari หรือหรือเขียนเพื่อส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายอีเมล ฯลฯ
 • [5] การกระทำที่ให้บริการในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • [6] ทำหน้าที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดทางอาญา

มาตรา 12 (ความรับผิดชอบของ บริษัท ฯ และผู้ใช้บริการ)

1. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะรายการในส่วนนี้) หรือไม่สามารถใช้งาน ปวดหรืออื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการขาดทุนทางการเงินใน นอกจากนี้แม้ว่าเราจะรับผิดชอบ แต่ความรับผิดชอบของเรานั้น จำกัด เพียงความเสียหายโดยตรงและปกติ

 • [1] ดำเนินการผ่านบริการนี้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามและความเสียหายจากการกระทำเช่นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยบุคคลที่สามในการจัดการและใช้งานมันเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ
 • [2] ถึงแม้ว่าเราจะมีการดำเนินการเป็นจำนวนมากของมาตรการด้านความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการนี้การทุจริตเช่นการปนเปื้อนของการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะดำเนินการเนื่องจากบริการนี้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้
 • [3] การหยุดชะงักของระบบหรือบริการเนื่องจากความล้มเหลวเช่นสายการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้าหรือหยุดความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้บริการจากการสูญเสียข้อมูลหรือไม่ได้รับอนุญาต

2. บริษัท ฯ คือถ้าผู้ใช้บริการมีการใช้บริการนี้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกิจกรรมโพสต์และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้บริการถือว่าตราบใดที่ไม่มีความประมาทโดยเจตนาหรือขั้นต้นอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และนั่นก็คือไม่มีผู้ใช้บริการจะต้องแก้ปัญหาที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองและความรับผิดชอบ

3. โดยการกระทำในการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกิจกรรมที่ญี่ปุ่นข้อตกลงดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการในกรณีที่ บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการที่มีความรับผิดชอบตัวเองและค่าใช้จ่ายในการชดเชยทั้งหมดของความเสียหาย ต้อง

มาตรา 13 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

1. บริษัท ฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น เมื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริการเป้าหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกจะต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย 'ความเป็นส่วนตัว' ระบุแยกต่างหาก

2. บริษัท ฯ กิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น (ไม่ต้องถามว่าทำไม) ถอนตัวหรือชอบจากระบบสมาชิกของการหยุดใช้บริการเป้าหมายหรือบริการเป้าหมายและแม้กระทั่งกิจกรรมข้อมูลสมาชิกญี่ปุ่นสอดคล้องกับขั้นตอนกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกำหนดแยกต่างหากจาก บริษัท ตราบใดที่คุณไม่ยกเลิกก็จะสามารถดำเนินการต่อการใช้งานและมีข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นที่คุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ล่วงหน้า

บทความที่ 14 (การได้มาและการใช้ข้อมูลคุณสมบัติและประวัติพฤติกรรม)

1. บริษัท ฯ อาจอายุให้ผ่านการใช้บริการเป้าหมายโดยกิจกรรมญี่ปุ่นสมาชิกเพศที่จะได้รับประวัติพฤติกรรมของกิจกรรมสมาชิกประเทศญี่ปุ่นในข้อมูลแอตทริบิวต์เช่นเดียวกับบริการเป้าหมายเช่นพื้นที่การประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยการบริหารจัดการและการดำเนินงานของการบริการเป้าหมาย ใช้เท่าที่จำเป็นและข้อมูลทางสถิติที่สร้างบนพื้นฐานของข้อมูลแอตทริบิวต์หรือมีประวัติกระทำโดยไม่คำนึงถึงอายุการใช้งานของข้อตกลงที่สามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องกิจกรรมข้อ จำกัด ใด ๆ สมาชิกของญี่ปุ่นตกลงกันไว้ล่วงหน้า คุณ นอกจากนี้ บริษัท ยกเว้นตามที่กำหนดบนพื้นฐานของกฎหมายและจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุกิจกรรมที่ญี่ปุ่นสมาชิกของแต่ละบุคคลต่อบุคคลที่สาม

2. บริษัท ฯ มี Activity Japan สมาชิกในการให้บริการเป้าหมาย เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเมื่อใช้เหมือนกันและเมื่อการระบุบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนที่จะมีการยอมรับของข้อมูลแอตทริบิวต์ที่ได้มาและประวัติพฤติกรรม (ข้อตกลงเพื่อให้ห่างไกล ในการใช้ไม่สำคัญว่ามันจะได้รับข้อมูล) หลังจากไม่ว่ามันจะสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการจัดหาการจัดจำหน่ายและการแสดงผลเช่นเดียวกับบริการหรือเป้าหมายการให้บริการเช่นการโฆษณา Activity Japan สมาชิกได้รับความยินยอมล่วงหน้านี้ คุณ

มาตรา 15 (การเปลี่ยนแปลงของการหยุดชะงักของการบริการหรือการเลิกจ้าง)

1 บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากเรายุติบริการทั้งหมดเราจะยุติผู้ใช้บริการอาเราจะแจ้งให้คุณทราบในลักษณะที่กำหนดโดย บริษัท ของเราล่วงหน้าหนึ่งเดือน

2 บางส่วนหรือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงของบริการนี้เนื่องจากถูกขัดจังหวะหรือยุติแม้ว่าข้อเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการก็จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

3 บริษัท หนึ่งในบริการที่ถ้าคุณต้องการที่จะจบทุกจุดบริการและจะยุติการออกและการใช้งานของจุดวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามแม้หลังจากวันที่สิ้นสุดหากผู้ใช้บริการเป็นแยกที่เราตรวจสอบและจะสามารถใช้จุดให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อ 16 (การกำจัดของกองกำลังต่อต้านสังคม)

ผู้ใช้บริการกองกำลังต่อต้านสังคม (อันธพาล, สมาชิกแก๊งที่ยังไม่ได้ผ่านห้าปีนับ แต่เวลาที่ไม่ได้เป็นคนร้ายแก๊งสมาชิกเสมือน บริษัท ที่เกี่ยวข้องแก๊ง racketeers ฯลฯ การเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นการสนับสนุนการ grounder หรือปัญญาพิเศษ กลุ่มความรุนแรงหรือชอบหรืออื่น ๆ หมายความว่าผู้ซึ่งเทียบเท่ากับเหล่านี้.) ก็ไม่ได้นำไปใช้และการกระทำความรุนแรงที่ไม่ได้ดำเนินการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการหลอกลวงหรือการข่มขู่หรือการอุดตันของการดำเนินธุรกิจและจะได้รับการแสดงนอกจากนี้ในอนาคต . ความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับการยืนยันดังกล่าวและจะต้องยอมรับการกีดกันการคัดค้านโดยไม่ต้องหยุดการใช้บริการหรือกิจกรรมสมาชิกญี่ปุ่น

ข้อ 17 (ต่อรองได้สิทธิและภาระผูกพัน)

ผู้ใช้บริการ, สิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งและตำแหน่งในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการนี้เว้นแต่ บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและอาจมีการถ่ายโอนหรือหลักประกันต่อบุคคลที่สามจะต้องไม่

ข้อ 18 (การปกครองกฎหมายและเขตอำนาจศาล)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและศาลของเขตอำนาจศาลสำหรับข้อตกลงพิเศษของกรณีพิพาทแรกที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้คือโตเกียวภูมิภาคศาลหรือโตเกียวฉันจะถือว่าศาลเป็นเรื่องง่าย

แก้ไขเมื่อ 2 ธ.ค. 2021


กิจกรรมญี่ปุ่นชี้ข้อตกลง

ชิ้น เนื้อหา

ชี้ให้ทำธุรกรรมเรื่อง

Activity Japan สมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'สมาชิก'.) เป็นผู้บริหารและเราดำเนินการโดย กิจกรรม บริการจองประสบการณ์ ' Activity Japan ' (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ' กิจกรรม ที่เรียกว่าญี่ปุ่น'.) เพื่อ Activity Japan ในรหัส เข้าสู่ระบบ และ กิจกรรม ที่ดำเนินการโดยใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของญี่ปุ่น กิจกรรม ผู้ประกอบการเพื่อให้ กิจกรรม จุดที่จะได้รับกรณีของการดำเนินการสำรองห้องพัก

※การจองทางโทรศัพท์, การสำรองห้องพักที่ร้านไม่ได้กลายเป็นเป้าหมาย

เงื่อนไขจุดทุน

【จำนวนคะแนนที่ให้สิทธิ์】สมาชิกActivity Japanฉันจองห้องพักโดยใช้ฟังก์ชั่นการจองของกิจกรรมค่าธรรมเนียม (ไม่รวมภาษี)

※นอกจากนี้สมาชิกได้ทำการจองกิจกรรมเพื่อดำเนินการอาหากคุณเปลี่ยนเป็นกิจกรรมขึ้นอยู่กับการประกาศจากธุรกิจจำนวนเงินหลังการเปลี่ยนแปลงจะเป็นจำนวนเงินที่จะได้รับคะแนน (ไม่รวมภาษี)
※นอกจากนี้เมื่อสมาชิกใช้คูปองคะแนนเราขอสงวนกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน (ไม่รวมภาษี) ซึ่งจะหักจำนวนส่วนลดของคูปองคะแนนจากค่าใช้จ่าย

แกรนท์ระยะเวลาของการจุด

กิจกรรมวันที่ดำเนินการในเดือนถัดไป 10 วันหรือในภายหลัง
(ตัวอย่าง: หากคุณมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายนจุดรับในหรือหลังวันที่ 10 กรกฎาคมคุณสามารถเห็นบนหน้าเว็บของฉัน

วันหมดอายุของจุด

วันสุดท้ายของเดือนถึง 12 เดือนหลังจากการนับเดือนซึ่งจุดที่ได้รับมอบหมาย。
(ตัวอย่าง: 2017 ต.ค. 10 อา ในจุดที่ได้รับอนุญาตให้วันที่หมดอายุเป็น 2018 ต.ค. วันที่ 31 อา มันเป็นโดยใช้จุดในวันที่หมดอายุในได้. กิจกรรม ในกรณีของการดำเนินการจองห้องพักของหนึ่งไม่ใช้จุด แม้ในขณะที่ส่วนที่เหลือวันที่หมดอายุของจุดที่เหลือจะไม่ปรับปรุง 2018 ต.ค. วันที่ 31 อา โปรดทราบว่ายังคง.)

จุด※กรุณาใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จุดใช้การทำธุรกรรมเรื่อง

จุดคือ Activity Japan สมาชิก กิจกรรม ในญี่ปุ่นรหัส เข้าสู่ระบบ ที่ดำเนินการโดยคุณสามารถใช้การสำรองห้องพักของบริการดังต่อไปนี้

กิจกรรมสามารถจองโดยใช้ฟังก์ชั่นการสำรองห้องพักของญี่ปุ่นกิจกรรมของผู้ประกอบการกิจกรรมการสำรองห้องพักที่จะให้ (นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งโปรดทราบ.)

ใช้ขีด จำกัด บน

เมื่อขึ้นมาถึง 50,000 คะแนนต่อการใช้สิทธิของ

ใช้วงเงินที่ต่ำกว่า

1 คะแนน

หน่วยการใช้งาน

1 คะแนน

ใช้หลังจากการยกเลิกการให้บริการจุด

จาก บริษัท ของเราActivity Japanทำขึ้นสำหรับสมาชิกActivity Japanภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดโปรแกรมการแจ้งเตือนจุด (ต่อไปนี้คือ“ วันที่สิ้นสุดการแจ้งเตือน”)Activity Japanใช้สำหรับการใช้คะแนนโดยใช้ฟังก์ชั่นการจองและมันเป็นจริงภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศสิ้นสุดกิจกรรมถ้ามันเสร็จสมบูรณ์กิจกรรมคุณจะสามารถใช้คะแนนของคุณเองเพื่อการใช้งาน


ACTIVITY JAPAN ·คำถาม & คำตอบและ รีวิว ข้อกำหนดการใช้งาน

คำถามและคำตอบของ ' ACTIVITY JAPAN ' (ต่อไปนี้เรียกว่า ' กิจกรรม ญี่ปุ่น') และบริการที่เกี่ยวข้องกับการ รีวิว บริหารและดำเนินการโดย บริษัท ACTIVITY JAPAN จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท ') คือผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เผยแพร่ มันรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้

เพื่อให้บริการมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณโปรดใช้คำถามและคำตอบต่อไปนี้และข้อกำหนดของบริการโพสต์ รีวิว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้') หลังจากยอมรับ

ข้อ 1 (บททั่วไป)

1. ถาม - ตอบ
ถาม & ตอบเป็นบริการในไซต์ ' ACTIVITY JAPAN ' ซึ่งเป็นผู้ใช้ไซต์ที่กำลังพิจารณาใช้ กิจกรรม โพสต์คำถามไว้กับผู้เผยแพร่และผู้เผยแพร่สามารถโพสต์คำตอบได้ ต่อจากนี้การโพสต์ของผู้ใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า 'การโพสต์คำถาม' และการโพสต์โดย บริษัท เผยแพร่เรียกว่า 'การส่งคำตอบ'

2. รีวิว
รีวิว เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์ใช้ กิจกรรม เพื่อโพสต์ความคิดเห็นเช่นการให้คะแนนและความประทับใจในไซต์ ' ACTIVITY JAPAN ' และผู้เผยแพร่สามารถโพสต์คำตอบได้ . ด้านล่างการโพสต์ของผู้ใช้เว็บไซต์เรียกว่า 'โพสต์ รีวิว ' และการโพสต์ บริษัท โพสต์เรียกว่า 'โพสต์ตอบ รีวิว '

3. การใช้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
ข้อกำหนดในการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ Q & A และ รีวิว ('ดู' และ 'โพสต์ ฯลฯ ' รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง 'การใช้งาน' ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในที่นี้) ฉันจะอ่านเข้าใจทำความเข้าใจยอมรับและใช้คำถามและคำ รีวิว

4. ยอมรับ
โดยการใช้ Q & A และการ รีวิว ถือว่าคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ข้อบ่งชี้ของความตั้งใจที่ไม่เห็นด้วยจะได้รับการยอมรับโดยไม่ใช้คำถามและคำ รีวิว เท่านั้น

5. เปลี่ยน
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการนี้และ ACTIVITY JAPAN ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่คุณใช้ Q & A และ รีวิว

มาตรา 2 (ผู้ใช้)

ในการถาม - ตอบและการ รีวิว ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจาก บริษัท ในการเรียกดูและโพสต์บทความตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถาม & ตอบและการ รีวิว นั้นเป็นของ บริษัท

มาตรา 3 (โพสต์และนาฬิกา)

1. วัตถุประสงค์
คำถาม & คำตอบและคำ รีวิว นั้นเปิดและดำเนินการโดย บริษัท เพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ หลังจากทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์นี้ผู้ใช้เรียกดูคำถาม & คำตอบและ รีวิว และโพสต์บทความ

 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจกรรมระหว่างผู้ใช้
 • ●แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นดุลยพินิจในการทบทวนการสำรอง กิจกรรม ของผู้ใช้เว็บไซต์
 • ●การรวบรวมข้อมูลการ รีวิว ตามประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้เว็บไซต์
 • ●การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้อื่น ๆ

2. โพสต์
การส่งคำถามสามารถทำได้ในฐานะผู้ใช้ไซต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยวิธีการแยกต่างหากที่กำหนดโดย บริษัท รีวิว การโพสต์สามารถทำได้โดยผู้ที่ใช้จริงเท่านั้น กิจกรรม ในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยวิธีที่กำหนดโดย บริษัท แยกต่างหากและสามารถทำการโพสต์ต่อการจอง ฉันจะ การโพสต์คำตอบและ รีวิว การโพสต์คำตอบสามารถทำได้โดยการโพสต์คำถามและโพสต์ กิจกรรม ที่ได้รับการโพสต์ รีวิว

3. การกระทำที่ต้องห้าม
ผู้ใช้โพสต์เมื่อความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบทความคุณยังไม่ได้จะต้องใช้การกระทำที่แสดงด้านล่าง

 • [1] ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้โพสต์ กิจกรรม โพสต์ รีวิว
 • [2] จำนวนมากจงใจโพสต์เนื้อหาเดียวกัน
 • [3] จงใจส่งคำถามที่มีเนื้อหาเกือบเหมือนกับการส่งคำถามโดยผู้ใช้รายอื่น
 • [4] โพสต์บทความที่อยู่ภายใต้หัวข้อ 4 ของบทความนี้ (ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา)
 • [5] ในการติดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ที่ส่งคำถามหรือ รีวิว ผลงานโดย บริษัท สำนักพิมพ์โดยไม่ต้องติดต่อโพสต์คำตอบหรือส่งคำตอบการ รีวิว ทางอีเมลโดยตรงโทรศัพท์ ฯลฯ
 • [6] ผู้นำเข้าโพสต์คำถามหรือโพสต์ให้ รีวิว แอบอ้างเป็นผู้ใช้ไซต์

4. ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเนื้อหา
ผู้ใช้โดยการโพสต์บทความรวมทั้งเรื่องที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะไม่เป็น

 • [1] เนื้อหาที่เบี่ยงเบนไปจากข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับจาก บริษัท ฯ
 • [2] รีวิว ในการโพสต์หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ ACTIVITY JAPAN ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของการใช้เนื้อหา
 • [3] เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ของการชักชวนของการแนะนำและ MLM ผลิตภัณฑ์
 • [4] ข้อเท็จจริงและเนื้อหาขัดหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ
 • [5] ในบริการญี่ปุ่นกิจกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่น
 • [6] เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม โพสต์ของธุรกิจการเผยแพร่และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • [7] เรื่องระหว่างผู้ใช้ไซต์และ บริษัท จดทะเบียนและสิ่งที่ บริษัท ตัดสิน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงมาตรการเช่นการชำระหนี้เนื่องจากสถานการณ์เฉพาะบุคคลระหว่างฝ่ายต่างๆและการจัดหาบริการซ้ำ)
 • [8] ลิขสิทธิ์สิทธิเครื่องหมายการค้าสิทธิความเป็นส่วนตัวของสิ่งที่คุณต้องการที่จะละเมิดสิทธิของเกียรติหรือชอบหรืออื่น ๆ
 • [9] เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล (เช่น อา ใช้งานชื่อกลุ่ม บริษัท ชื่อชื่อลักษณะที่ปรากฏหรือพฤติกรรมการกระทำเช่นผู้ใช้คนอื่นและพนักงานอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้มีส่วนร่วม รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูล)
 • [10] (รวมถึงกรณีที่มีการใช้ในชื่อของผู้เขียนกระทู้และโพสต์เนื้อหา แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์และรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์การใช้งานเดิมเป็นผู้ที่
 • [11] ใส่ร้ายหยาบคายเช่นการเป็นตัวแทนการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกทางลามกอนาจาร
 • [12] ที่ใช้โน้มน้าวสำหรับข้อมูลที่ไม่เพียงเกิดขึ้นในสภาพที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • [13] สิ่งที่มีผลที่ข่มขู่หรือคุกคามคนอื่น ๆ จะสังเกตเห็น
 • [14] ต้านทานความรุนแรงของเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมการโหดร้ายหรืออาชญากรรม
 • [15] เนื้อหาที่นำไปสู่การชักจูงผลกำไรหรือความเสียหายทางเครดิตแก่ผู้ใช้และบุคคลที่สามโดยไม่ยุติธรรม
 • [16] กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของประชาชนขัดกับเนื้อหา
 • [17] เรื่องไร้สาระหรือเนื้อหาที่แปลกประหลาด
 • [18] การแสดงออกดังต่อไปนี้ (หรือปิดการแสดงออก)
  ·คำอธิบายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมในการโพสต์ รีวิว
  ·เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนของมันจะถูกกำหนดว่าอารมณ์
  - ผู้ที่มีเนื้อหาอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของผู้เขียน
  ·ในการส่งการ รีวิว เราได้ตัดสินการแสดงออกทางความคิดหรือการแสดงออกที่เหมาะสมเช่น 'อย่าใช้', 'หยุดอย่างแน่นอน', 'แย่ที่สุด', 'ต่ำสุด' เป็นต้น
 • [19] อื่นๆ เนื้อหาที่ บริษัท ตัดสินว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่จะโพสต์ในคำถาม & คำ รีวิว

5. อำนาจหน้าที่ของเราในฐานะผู้ดำเนินการ
ในการจัดการถาม & ตอบและ รีวิว เรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าข้อนี้กำหนดสิทธิ์ของ บริษัท เท่านั้นและไม่ได้กำหนดข้อผูกพัน

 • [1] การกระทำที่ไม่สอดคล้องกับแต่ละรายการที่อธิบายไว้ในบทความ 3 (การส่ง / เรียกดู) บทความ 1 (วัตถุประสงค์) ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้และยังทำหน้าที่ 3 (ข้อห้ามตามกฎหมาย) และ 4 (ข้อ จำกัด ด้านเนื้อหา) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'การกระทำที่ละเมิด') สิทธิที่จะไม่โพสต์บทความที่โพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้โพสต์และสิทธิ์ในการโพสต์ถึงผู้มีส่วนร่วม สิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงคำถาม & คำ รีวิว และมาตรการ อื่นๆ เห็นว่าจำเป็น
 • [2] สำหรับปัญหาก่อนหน้านี้ในการป้องกันการละเมิดที่กําหนดสิทธิในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะตีพิมพ์และเป็นส่วนหนึ่งแก้ไขหรือลบสิทธิของเนื้อหา
 • [3] มาตรการอื่น ๆ ของหมายเลข 1 สำหรับบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่ารายงานและอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังหน่วยงานสืบสวน
 • [4] สำหรับความพึงพอใจการใช้งานของกิจกรรมญี่ปุ่นไม่ได้ จำกัด การละเมิดที่กำหนดไว้ในฉบับแรกติดต่อโดยตรงกับผู้ให้สิทธิในการยืนยันการโพสต์เนื้อหาที่
 • [5] สิทธิที่จะลบโพสต์ที่ บริษัท ฯ ได้ผ่านช่วงเวลาที่โพสต์ที่ระบุไว้แยกต่างหาก

6. อำนาจของผู้เผยแพร่ใน Q & A
ผู้เผยแพร่ กิจกรรม ที่ได้รับการโพสต์คำถามใน Q & A มีอำนาจดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการโพสต์คำถาม

 • [1] โพสต์ตอบกลับโพสต์สิทธิที่จะโพสต์ในข้อมูลแผนลงทะเบียนโดยผู้ประกอบการธุรกิจ
 • [2] สิทธิ์ในการส่งเนื้อหาของโพสต์ตอบกลับไปยังโปสเตอร์คำถามทางอีเมล
 • [3] สิทธิ์ในการลบโพสต์คำถามและโพสต์คำตอบ

7. ลิขสิทธิ์ของบทความที่โพสต์>

 • [1] ลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในการจัดการและสิทธิ์ อื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ของบทความที่ 27 และ 28 ของกฎหมายลิขสิทธิ์) ของบทความที่โพสต์ที่โพสต์บน Q & A และการ รีวิว เป็นของเรา
 • [2] สำหรับผู้โพสต์เรารับทราบว่าอาจมีกรณีที่เราโพสต์หรือโพสต์ใน Q & A และ รีวิว หลังจากที่เราแก้ไขหรือลบบทความที่โพสต์บางส่วนหรือทั้งหมดหรือมีบางครั้งที่เราไม่โพสต์
 • [3] ผู้สนับสนุนเราโพสต์ซ้ำแก้ไขโพสต์ส่งสาธารณะคุณยอมรับว่าใบอนุญาตการใช้งานในการพิมพ์และบุคคลที่สาม
 • [4] เราจะรับทราบว่าผู้มีส่วนร่วมไม่ได้ใช้สิทธิทางศีลธรรมของผู้เขียนและจะไม่คัดค้านการกระทำของข้อที่ 2 ก่อนที่เราจะทำ

8. การจัดการบทความที่โพสต์

 • [1] ชื่อของผู้ใช้ไซต์ที่ส่งการสนับสนุนการ รีวิว และการโพสต์คำถาม (ชื่อที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก) ให้แก่ผู้เผยแพร่ที่เป็นหัวข้อของบทความที่โพสต์พร้อมกับบทความที่สร้างขึ้นโดยผู้มีส่วนร่วม มันจะเป็น นอกจากนี้ใน Q & A และการ รีวิว ชื่อเล่นที่ผู้มีส่วนร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกบทความที่โพสต์และคำตอบจากผู้เผยแพร่เป้าหมายสำหรับบทความที่โพสต์อาจโพสต์
 • [2] ผู้ใช้ที่ทำการโพสต์รับทราบล่วงหน้าว่าเราจะไม่ถูกลบโพสต์หลังจากโพสต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดของโปสเตอร์

9. การรับประกันเนื้อหาที่โพสต์ไม่ถูกต้อง

 • [1] ผู้ใช้ในการตามคำแนะนำบนหน้าจอคุณสามารถเรียกดูมีอิสระในการโพสต์เนื้อหา แต่โพสต์เนื้อหาที่ได้รับการโพสต์ในความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในความจริงของการโพสต์เนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยเพียงพอประโยชน์ ฯลฯ ด้านบนของโน้ตที่ บริษัท ไม่รับประกันใด ๆ ของตัวเอง มันจะถูกนำมาใช้ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ในการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อสังเกตที่น่ารังเกียจสำหรับเนื้อหาใด ๆ และการแสดงออกของที่มีคุณภาพเช่นมีข้อความไม่ไม่รับประกันขาดนั้น
 • 【 2 】เราไม่รับประกันใด ๆ ต่อไปนี้
  1. ไม่มีความผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในระบบถามตอบและ รีวิว
  2. ข้อมูลที่ได้จากการถามตอบและการ รีวิว นั้นถูกต้อง
  3. ถาม - ตอบและ รีวิว รวมถึงข้อมูลที่สามารถรับได้ผ่านการโพสต์ รีวิว ฯลฯ ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้

มาตรา 4 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตาม 'นโยบายความเป็นส่วนตัว' ที่กำหนดแยกต่างหากและสมาชิกเห็นด้วยกับสิ่งนี้ ชื่อของผู้มีส่วนร่วม (ชื่อที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก) มีให้กับผู้เผยแพร่เป้าหมายของบทความที่มีส่วนร่วมพร้อมกับบทความที่โพสต์ที่สร้างโดยผู้มีส่วนร่วม ผู้เผยแพร่ไม่สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมให้ข้อมูลของ บริษัท ยกเว้นการใช้ผู้เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการภายใน บริษัท ผู้เผยแพร่

มาตรา 5 (อื่น ๆ )

1. เปลี่ยนหรือหยุดบทบัญญัติของคำถาม & คำ รีวิว

 • [1] เราอาจเปลี่ยนบทบัญญัติของคำถาม & คำตอบและ รีวิว หรือระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 • [2] เราเป็นหนึ่งเดือน จ. ที่ด้านบนของผู้ใช้แจ้งเตือนที่มีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าระหว่าง Q & A และ รีวิว สามารถในระยะยาวระงับหรือยุติการให้

2. ความรับผิดชอบของเรา
บริษัท Q & A และรีวิวความเสียหายทั้งหมด (อาการปวดจิตหรือเกิดจากการใช้งานหรือไม่มีอื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียทางการเงิน) เว้นแต่ บริษัท จะจงใจหรือ นอกจากนี้แม้ว่าเราจะรับผิดชอบความรับผิดชอบของเราจะถูก จำกัด ให้เกิดความเสียหายโดยตรงและธรรมดาเว้นแต่ความตั้งใจของเราหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไข อา นี้พระราชบัญญัติ Q & A และ รีวิว ตลอดจนข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการให้บริการนี้ โตเกียว ภูมิภาค เพื่อศาลชั้นต้นเขตอำนาจ แต่เพียงผู้เดียว บทความ 6 (การกล่าวถึงเป็นพิเศษ)

มาตรา 6 (หมายเหตุ)

1. การรักษาในโพสต์ของการเรียกร้องส่วนบุคคลและปัญหากรณี
โพสต์คือถ้าจะถือว่าการเรียกร้องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และ บริษัท ให้กับ บริษัท ฯ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ในการถ่ายโอนการโพสต์ใน 'สอบถาม' เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาของเราในบางกรณี 'คำถาม' มีเป็นที่ของบุคคลที่รับผิดชอบในการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้


Activity Japanข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อเสนอ

CO., LTDActivity Japanบริหารและดำเนินการโดย บริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท ')Activity Japan'(ต่อไปนี้'Activity Japanบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจับคู่ของผู้ใช้ไซต์และ บริษัท จดทะเบียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้ใช้')
โปรดใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการข้อเสนอต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อกำหนดการใช้งาน') เพื่อให้บริการมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ

ข้อ 1 (บททั่วไป)

1. ข้อเสนอ
ข้อเสนอคือActivity Japan'บนเว็บไซต์กิจกรรมผู้ใช้เว็บไซต์ที่พิจารณาการจองเงื่อนไขข้อเสนอ (วันที่และเวลาเป็นบริการสมาชิกพื้นที่,กิจกรรมฯลฯ ) เป็นบริการที่ช่วยให้ บริษัท จดทะเบียนสามารถทำข้อเสนอได้และ บริษัท จดทะเบียนสามารถโพสต์ข้อเสนอสำหรับสิ่งนี้ได้

2. การใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ข้อเสนอ (รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขข้อเสนอใน“ การใช้”) และผู้ใช้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ เราจะใช้ข้อเสนอเมื่อได้รับความยินยอม

3. ความยินยอม
โดยการใช้ข้อเสนอถือว่าคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งาน ข้อบ่งชี้ของความขัดแย้งจะได้รับการยอมรับเท่านั้นโดยไม่ใช้ข้อเสนอใด ๆ

4. เปลี่ยน
บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ทุกครั้งที่คุณใช้ข้อเสนอคุณจะผูกพันกับActivity Japanโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 2 (ผู้ใช้)

ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นสำหรับการดูโพสต์และโพสต์ตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเป็นของเรา

บทความ 3 (ข้อเสนอ)

1. วัตถุประสงค์
ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์กิจกรรมมันเปิดและดำเนินการโดย บริษัท ของเราสำหรับการพิจารณาการจอง ฯลฯ ผู้ใช้จะต้องทำคำเสนอต่อ บริษัท จดทะเบียนหลังจากเข้าใจวัตถุประสงค์นี้

2. ข้อเสนอ
ข้อเสนอนี้สามารถทำกับผู้ใช้เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกตามวิธีการที่แยกต่างหากโดย บริษัท ของเรา

3. การกระทำที่ต้องห้าม
ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้เมื่อทำข้อเสนอ

 • [1] จริงๆแล้วจองกิจกรรมทำคำเสนอให้ บริษัท จดทะเบียนแม้ว่าคุณจะไม่มีแผนก็ตาม
 • [2] เสนอหลายอย่างโดยเจตนาในสภาพเดียวกัน
 • [3] ทำข้อเสนอโดยกำหนดให้ผู้เผยแพร่เป็นผู้ใช้ไซต์

4. อำนาจของเราในฐานะผู้ดำเนินการ
ในการดำเนินการตามข้อเสนอเรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: ข้อนี้กำหนดสิทธิ์ของ บริษัท เท่านั้นและไม่ได้กำหนดข้อผูกพันใด ๆ

 • [1] ในกรณีที่การกระทำที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่อธิบายไว้ในข้อ 3 (ข้อเสนอ), ส่วนที่ 1 (วัตถุประสงค์) ของข้อกำหนดการใช้งานหรือวรรคเดียวกัน (พระราชบัญญัติต้องห้าม) ระบุไว้ ) สิทธิ์ที่จะไม่โพสต์ข้อเสนอโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้และปฏิเสธการเข้าถึงข้อเสนอไปยังผู้ใช้อื่นๆสิทธิในการดำเนินการตามที่จำเป็น
 • [2] สิทธิ์ในการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเสนอและสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาบางส่วนเพื่อป้องกันการละเมิดที่กำหนดไว้ในรายการก่อนหน้า
 • [3] มาตรการอื่น ๆ ของหมายเลข 1 สำหรับบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิที่จะดำเนินการคุณคิดว่ารายงานและอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังหน่วยงานสืบสวน
 • [4]Activity Japanสิทธิ์ในการติดต่อผู้ใช้โดยตรงและยืนยันเนื้อหาของข้อเสนอไม่เพียง แต่สำหรับการละเมิดที่กำหนดไว้ในฉบับแรกเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
 • [5] สิทธิ์ในการลบข้อเสนอที่กำหนดระยะเวลาการโพสต์แยกกัน

5. สิทธิ์ของผู้จัดพิมพ์ในข้อเสนอ
ในการดำเนินการตามข้อเสนอเรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: ข้อนี้กำหนดสิทธิ์ของ บริษัท เท่านั้นและไม่ได้กำหนดข้อผูกพันใด ๆ

 • [1] สิทธิ์ในการเสนอแผนการโพสต์สำหรับข้อเสนอ
 • [2] สิทธิ์ที่จะไม่เสนอแผนการโพสต์สำหรับข้อเสนอ

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเนื้อหาข้อเสนอ

 • [1] ผู้ใช้สามารถเรียกดูเนื้อหาของข้อเสนอได้อย่างอิสระตามคำแนะนำบนหน้าจอ อย่างไรก็ตามเนื้อหาของข้อเสนอถูกโพสต์ในความรับผิดชอบของ บริษัท จดทะเบียนและ บริษัท รับทราบว่า บริษัท จะไม่รับประกันความจริงความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยความเหมาะสมความมีประโยชน์และอื่น ๆ ของเนื้อหาของข้อเสนอ ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้เราไม่รับประกันว่าจะไม่มีเนื้อหาหรือการแสดงออกใด ๆ เช่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคำพูดก้าวร้าวหรือข้อความไม่ดีในเนื้อหาข้อเสนอ
 • 【 2 】เราไม่รับประกันใด ๆ ต่อไปนี้
  • 1. ไม่มีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในระบบของข้อเสนอ
  • 2. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอนั้นถูกต้อง
  • 3. ข้อมูลที่สามารถรับได้จากข้อเสนอตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้

มาตรา 4 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัท จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตาม 'นโยบายความเป็นส่วนตัว' ที่กำหนดแยกต่างหากและสมาชิกเห็นด้วยกับสิ่งนี้ ผู้เผยแพร่ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ บริษัท ของเราจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้อเสนอเพื่อเสนอ

มาตรา 5 (อื่น ๆ )

1. เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอพิเศษ
ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์กิจกรรมมันเปิดและดำเนินการโดย บริษัท ของเราสำหรับการพิจารณาการจอง ฯลฯ ผู้ใช้จะต้องทำคำเสนอต่อ บริษัท จดทะเบียนหลังจากเข้าใจวัตถุประสงค์นี้

 • [1] เราอาจเปลี่ยนบทบัญญัติข้อเสนอหรือการหยุดชะงักชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 • [2] เราสามารถระงับหรือยุติข้อเสนอพิเศษเป็นเวลานานเมื่อมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน

2. ความรับผิดชอบของเรา
เราไม่ยอมรับความเสียหายใด ๆ (ความทุกข์ทางจิตใจหรืออื่นๆบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียทางการเงิน) เว้นแต่ บริษัท จะจงใจหรือ
นอกจากนี้แม้ว่าเราจะรับผิดชอบความรับผิดชอบของเราจะถูก จำกัด ให้เกิดความเสียหายโดยตรงและธรรมดาเว้นแต่ความตั้งใจของเราหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นกฎหมายญี่ปุ่นและข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะเป็นโตเกียวภูมิภาคศาลจะเป็นศาลในเขตอำนาจศาลเฉพาะแห่งแรกที่พิจารณาคดี


สำหรับการเรียกดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นกิจกรรมภายในเนื้อหาของบทความ

มุมนี้คือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท ฯ') Co. , Ltd. กิจกรรมประโยคญี่ปุ่นที่ทำขึ้นเช่น 'พิเศษ', 'กิจกรรมวารสาร', 'หัวข้อ' เพื่อให้ในการบริหารจัดการและการดำเนินการกิจกรรม 'ญี่ปุ่น' ภายในเว็บไซต์รูปภาพ โปรแกรมอื่น ๆ (ด้านล่างรวมถึงการเชื่อมโยงจะเรียกว่า 'เนื้อหาของกองบรรณาธิการ') ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนเพื่อดู

[1] ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิที่เกิดขึ้นสำหรับเนื้อหาบทความสิทธิภาพและสิทธิการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ และสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีสถานที่ให้บริการแก่บุคคลที่สามกับ บริษัท หรือขวา .

[2] ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาบทความยกเว้นหาก บริษัท ฯ (หรือเจ้าของ) ได้รับการยอมรับให้ใช้เนื้อหาบทความ (จำลองแบบในประเทศและต่างประเทศส่งของประชาชนปรับเปลี่ยนที่ดี, การกระจายการกระทำของการแปลและการปรับตัวเป็นต้น แต่ไม่ จำกัด เหล่านี้.) จะไม่สามารถ

[3] ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาบทความและจะดูเนื้อหาบทความในความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อตนเอง ถ้าคุณได้รับการยกมาโพสต์บนเว็บไซต์อื่น ๆ ก็จะเป็นเนื่องจากการจัดการของเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อจุดเหล่านี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

Please wait a moment

Search by activity / experience
Loading