Privacy policy

การแนะนำ

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า ' บริษัท ฯ '.) Co. , Ltd. กิจกรรมญี่ปุ่นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลในสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยสังคมเพื่อดำเนินการจัดการที่เหมาะสมของ บริษัท ฯ ที่สำคัญที่ธุรกิจสื่อสารข้อมูลเป็นธุรกิจหลัก เราเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว บริษัท ฯ ในการสั่งซื้อเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้กำหนดเป็นนโยบายพื้นฐานของเรื่องที่แสดงด้านล่างจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะมุ่งมั่นที่จะรักษาและการจัดการ

 • 1. บริษัท ฯ คือการเข้าซื้อกิจการของสัญญาทางธุรกิจเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมจะถูก จำกัด การจ้างงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับช่วงของพนักงานที่ทำให้การใช้งานและการให้ นอกจากนี้ได้โดยไม่ต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุ (วัตถุประสงค์การใช้งานภายนอก) เราจะใช้มาตรการเพื่อให้บรรลุมัน
 • 2. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามแนวทางและบรรทัดฐานอื่น ๆ ของกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นประเทศที่ชุด
 • 3. บริษัท ฯ , การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขความสูญเสียหรือความเสียหาย
 • 4. บริษัท ฯ มีการร้องเรียนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและรวดเร็วเราจะสอดคล้อง
 • 5. บริษัท ฯ เราจะดำเนินการต่อเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองของระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ก่อตั้ง: 16 มีนาคม 2559

จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น

Representative Director Chen Ming Ming

1. สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่นตาม 'นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล' และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจัดการดังนี้ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโปรดตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาของการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

1-1 บริษัท (รวมทั้งที่โดยเว็บไซต์และ e-mail, ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'การเขียน') เขียน ฯลฯ กว่าคนที่มีปัญหาใช้วัตถุประสงค์ของกรณีที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการอธิบายให้ตรงมีดังนี้

 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ
 • •ยืนยันความตั้งใจของเราและเมื่อคุณลงชื่อเข้าซื้อของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสำหรับการส่งมอบสินค้าและบริการของตน
 • - สมัครสมาชิกนิตยสาร E-mail เพื่อขอคำแนะนำ
 • ·การประยุกต์ใช้การยืนยันและนิตยสาร E-mail เพราะของการส่งมอบ
 • - หลากหลายสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนของคุณและสมาชิกในการให้บริการที่จะให้บริการเป็นสมาชิก
 • แบบสอบถามของเชิญให้เข้าร่วมในความร่วมมือของความหวังและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังผลของการรายงานของคุณ
 • - สำหรับลูกค้าที่จะวิเคราะห์ระดับของความพึงพอใจ ฯลฯ ของสินค้าดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมในการซื้อเหตุการณ์
 • - ดำเนินการวิเคราะห์ของลูกค้าที่เน้นการ ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับอนาคตของธุรกิจของเรา
 • ● บริษัท ลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจำหน่ายติดต่อเกี่ยวกับการทำธุรกรรมรายงานสำหรับการชำระเงินการเรียกร้อง
 • ●คนผู้รับเหมาช่วงในความดูแลของข้อมูลส่วนบุคคล: งานติดต่อรายงานสำหรับการชำระเงินการเรียกร้อง
 • ●พนักงานของเราข้อมูลส่วนบุคคล: การบริหารงานบุคคลเพราะการบริหารจัดการแรงงาน
 • ●ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะใช้สำหรับบัณฑิตจบใหม่กลางอาชีพของเรา: เพราะของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่กิจกรรมกลางอาชีพ
 • ●ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในการแสดงความคิดเห็นและการร้องขอและสอบถามข้อมูลที่เราได้รับของเรา: สำหรับคำตอบข้อซักถามต่างๆ

1-2 วัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า บริษัท ฯ คือการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลทางอ้อมจะเป็นดังนี้:

 • ●เมื่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ
 • •ยืนยันความตั้งใจของเราและเมื่อคุณลงชื่อเข้าซื้อของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสำหรับการส่งมอบสินค้าและบริการของตน
 • - สมัครสมาชิกนิตยสาร E-mail เพื่อขอคำแนะนำ
 • ·การประยุกต์ใช้การยืนยันและนิตยสาร E-mail เพราะของการส่งมอบ
 • - หลากหลายสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนของคุณและสมาชิกในการให้บริการที่จะให้บริการเป็นสมาชิก
 • แบบสอบถามของเชิญให้เข้าร่วมในความร่วมมือของความหวังและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังผลของการรายงานของคุณ
 • - สำหรับลูกค้าที่จะวิเคราะห์ระดับของความพึงพอใจ ฯลฯ ของสินค้าดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมในการซื้อเหตุการณ์
 • - ดำเนินการวิเคราะห์ของลูกค้าที่เน้นการ ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับอนาคตของธุรกิจของเรา

2 การใช้งานร่วมกันของข้อมูลส่วนบุคคล

มันอาจจะใช้ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ร่วมรับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคนที่มีปัญหาอยู่ในเว็บไซต์เพื่อดำเนินการในการทำงานร่วมกันกับ บริษัท อื่น ๆ ในกรณีที่เราจะเผยแพร่ร่วมใช้ชื่อปลายทางและดูแลทรัพย์สินของ บริษัท สำหรับเว็บไซต์แต่ละแห่งที่จะร่วมทำงาน

3 สำหรับการใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้

1-1 ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงใน แต่คุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอของ บริษัท ฯ ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

4 สำหรับการบริหารจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเพื่อรักษาเนื้อหาที่ถูกต้องและปรับปรุงอยู่ในช่วงของวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับอนุญาตการเปลี่ยนแปลงในการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการรั่วไหลเช่นเราจะใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ฯ พนักงานที่มีต่อบุคคลอื่น ๆ ให้การศึกษาที่จำเป็นในการจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคล

5 สำหรับสินค้าฝากขายและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาเท่าที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้างต้นที่ได้รับมอบหมายให้บุคคลที่สามที่จะต้องมีการตกลงกันไว้ในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยและระหว่าง บริษัท ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ คุณอาจต้องการ แต่ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้: 1) ถึง 5) ผมไม่ได้ทำคือการให้แก่บุคคลที่สาม

 • 1) บุคคลในคำถามที่ 2 ถ้ามีความยินยอมของ) 3 ถ้าอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและกฎระเบียบ) ชีวิตมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันของสุขภาพหรือทรัพย์สินที่เมื่อมันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมของบุคคลที่
 • 4) กรณีที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรโมชั่นของการปรับปรุงหรือการเจริญเติบโตของเสียงของเด็กและสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมของบุคคลที่
 • 5) ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับมันเพื่อดำเนินการสำนักงานที่บทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดของผลการดำเนินงานของสำนักงานโดยได้รับความยินยอมของบุคคลที่ เมื่อมีแนวโน้มที่จะยับยั้ง

6 การบริหารจัดการเช่นผู้รับเหมา

บริษัท ฯ สำหรับผู้รับเหมาที่แสดงในส่วนก่อนหน้านี้ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่สามและจะจัดการเพื่อที่จะไม่ดำเนินการออกจากเป้าหมายการใช้ประโยชน์

7 สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อร้องเรียนของเราเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดขึ้นในของเราวัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการใช้งานที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, การแก้ไขเนื้อหาเพิ่มหรือลบการใช้งานของหยุดความเชื่อที่ดีที่จะหยุดเหมือนของบทบัญญัติในการลบและบุคคลที่สาม เราจะตอบสนองต่อการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการใช้งานที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, การแก้ไขเนื้อหาเพิ่มหรือลบ, หยุด, ลบและบทบัญญัติของข้อร้องเรียนดังกล่าวหยุดและการเปิดเผยข้อมูล, การแก้ไข, เพิ่มหรือลบกับการใช้งานของบุคคลที่สาม ข้อเสนอในการใช้งานหรือการให้การปฏิเสธกรุณาแจ้งข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษาต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดเราจะอธิบายในเวลาที่คุณติดต่อเรา

มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกเก็บเงินหลังจากได้รับการยืนยันว่าเป็นเพราะลูกค้าของตัวเองภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของเวลาในช่วงที่เหมาะสม, การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้การแก้ไขหรือลบ

8 สำหรับเหตุผลที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าชุดต่อไปจะนำมาเป็นไม่เปิดเผย ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยความจริงที่ผมอยากจะแจ้งให้คุณทราบเช็ดเหตุผล

 • ●ที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารการยืนยันตัวตนของคุณเช่นเมื่ออยู่ตามที่จดทะเบียนของ บริษัท ฯ ไม่ตรงกับถ้าคนที่มีปัญหาไม่สามารถได้รับการยืนยัน
 • ●ก่อนที่จะเรียกร้องโดยการมอบฉันทะถ้าคุณไม่สามารถยืนยันหน่วยงาน
 • ●หากมีความบกพร่องในการยื่นเอกสารบางอย่าง
 • ●รายละเอียดของแบบฟอร์มใบสมัครถ้าคุณไม่ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ฯ
 • ●ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับการส่งมอบจากบุคคลที่สาม
 • ●คนที่ตัวเองหรือบุคคลที่สามของชีวิตร่างกายทรัพย์สินหากมีความเสี่ยงของการกระทบต่อสิทธิอื่น ๆ และความสนใจ
 • ●หากมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการที่เหมาะสมของธุรกิจของเรา
 • ●หากที่จะกลายเป็นมีการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ

9 การแก้ไข

เราเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ในการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการสั่งซื้อเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบที่คุณอาจต้องการที่จะแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งของเวลาที่โพสต์ในเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ และจากนั้นแจ้งให้คุณทราบ

10 การร้องเรียนและการให้คำปรึกษาของข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและต่อไปนี้เป็นจุดของการติดต่อสำหรับการร้องเรียนและการให้คำปรึกษา

จำกัด กิจกรรมญี่ปุ่น

1-22-5 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004 WESTALL Yotsuya Building 2nd floor

ติดต่อเรา

11 เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie)

ที่เว็บไซต์ บริษัท ของเราและ https://activityjapan.com/ เราสามารถใช้คุกกี้เพื่อติดตามแนวโน้มการใช้งานของคุณเป็นข้อมูลสถิติอื่นๆใช้ตัวระบุของ

แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตัวบุคคลจากข้อมูลที่คุณได้รับ

12 การเข้าถึงการเข้าสู่ระบบ

https://activityjapan.com/ รวบรวมข้อมูลเช่นที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์และ URL อ้างอิงจากบันทึกการเข้าถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของเว็บไซต์ ฯลฯ แต่จะไม่ปรากฏในข้อมูลส่วนบุคคล

Please wait a moment

Search by activity / experience
Loading