นโยบายการเรี่ยไรสำหรับผลิตภัณฑ์ประกัน

1.

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของคุณประสบการณ์กว้างคำนึงถึงวัตถุประสงค์และชอบที่จะเข้าสู่สถานะของทรัพย์สินและสัญญาที่เราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการออกคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ประกันที่สอดคล้องกับความตั้งใจของลูกค้าและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

2.

ประกันภัยจึงขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อแนะนำของสินค้า, การขายของพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กฎหมายธุรกิจประกันภัยเครื่องมือทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสัญญาของผู้บริโภคและกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ อีกมากมายเราจะมุ่งมั่นกับการขายประกันที่เหมาะสม

3.

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามยอดขายที่แท้จริงของความไม่สะดวกที่จะกลายเป็นเช่นเขตเวลาสำหรับลูกค้า แต่ไม่ได้เรียกร้องโดยที่และวิธีการ

4.

ประกันภัยในรายละเอียดของสินค้าและความเข้าใจที่เพียงพอของลูกค้าและมุ่งมั่นเพื่อให้เท่านั้นง่ายต่อการเข้าใจคำอธิบายจากจุดของลูกค้าของมุมมองเพื่อที่จะเป็นไปได้ที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือละเลยรายละเอียดของเรื่องที่สำคัญ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เช่นคำอธิบายการแสดงออกที่เหมาะสมที่ทำให้เข้าใจผิดเช่นการตัดสินใจของคุณของความไม่แน่นอน

5.

หากคุณต้องการที่จะขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของอีเมลสั่งเช่นลูกค้าและไม่หันหน้าเราจะประดิษฐ์วิธีการคำอธิบายและชอบเพื่อที่จะสามารถให้ลูกค้าเข้าใจ

6.

ถ้าประกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นสำหรับการชำระเงินของขั้นตอนการเรียกร้องประกันที่เรามักจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการชำระเงินรวดเร็วและถูกต้อง

7.

จากมุมมองของการป้องกันการเข้าซื้อกิจการที่ผิดกฎหมายของการประกันที่เราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขายประกันที่เหมาะสม

8.

ในคำถามของคุณสุภาพมุ่งมั่นที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและเหมาะสมเช่นความคิดเห็นที่คุณให้ฉันเราแข็งขันจะใช้ในอนาคตของวิธีการขายและไม่ชอบ

少々お待ちください。